Qeerroo- Walaloo Jaal Abdii Boorii

Walaloo Qeerroo

Jaal Abdii Boriin

Q Qee Abbaa keenyaa Oromiyaa deeffachuuf!
E Eenyummaa Saba keenyaa Tikfachuuf!
E Ejjennoo hin daddaaqabne qabannee!
R Roga hundaan QB finiinsinee!
R Roorroo diinaa ofirraa mancaafnee!
O Oromiyaa wala-boomsuuf Irbuu senne!
O Oromoo saba keenya bilisoomsuuf waadaa lammiif seenne!

Namni Muka hin yaabbannee,
Nama Miila Tokkootii,
Dhiirti /Lammiin/ biyyaaf hin duullee,
Kan qomoof Hin dirmannee,
Dhiira Cinaan/Kolaan/tokkootii!

Marrataan Kottee hin qabuu,
Barruusaati Jaatamaa,
Dabeessii Onnee hin qabuu,
Marrumaantuu raafamaa!

Abbaya malakaa siree,
Nooraa karaa Bidiruu,
Ani yooman garaa iree,
Yartuuttun garaa ha hirtuu!

Baddeessaa muka faachaa,
Oomii Muka Waaqayyoo,
Anoo kan namaan faachaa,
Koo ammoo Yoomi Waaqayyoo?

Qiqqiriixaniitii Jiddu lamaan Uruu,
Maal maqaan qaqqallii,
Qabsoo Finiinsaanii,
Diina mo`aniitii gita namaa buluu,
Maal maqaan Gabbarrii!
Diina figgimsaan,
Mirga guuttuun bulu.

Yeroo Iriyyaan kee mana qayyifattuu,
Mana gubdi seetee? Jedhu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s