Godina Wallagga aanaa Gullisoo keessaa basaastotni wayyaanee yeroo dheeraa Oromoota basaasaa turan saaxilaman

Waxabajjii 09,2013 Gullisoo

Godina Wallagga lixaa aanaa Gullisoo magaala Diillaa keessatti basaastotni mootummaa Wayyaanee yeroo dheeraa ilmaan Oromoo mana hidhaatti guursisaa turan saaxilaman.Mootummaa wayyaaneef harka mirgaa tahuun hojjechaa kan turan basaastotni kunneen yeroo ammaa yeroo mootummaan wayyaanee keessi isaa bututee dhumataa jirutti cinaa dhaabbachuun isaanii salphina isaanii kan agarsiisu tahuu sabboontotni aanaa kanaa ibsanii jiran.Basaastotni Wayyaanee

1. Obbo Isheetuu Damissee

2. Obbo Darajjee Tashoomee

3. Obbo Malkaamuu Suufii

4. Obbo Habtee Nugusee

5. Qees Geetaachoo Haayilee

6. Qees Hiiradawu Kaasahuun

Jedhaman mootummaa wayyaaneef harka mirgaa tahuun hojjechaa kan turan tahuun ifa bahee jira.Mootummaan wayyaanee jala deemtota ishii kanaaf kunuunsa addaa kan qabdu tahus jala deemtotni kunneen hojii farrummaa QBO dura dhaabbachuu irraa hin dhaabbatan taanaan tarkaanfiin gatii isaanii madaalu akka isaan eeggatu sabboontotni naannoo kanaa dhaamsa dabarsuun gocha farrummaa kana irraa dhaabbachuun QBO gaggeeffamaa jiru cinaa hiriiruun gahee isaanii akka bahan qeerroon waamicha dabarsa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s