Ayyaana Wayyaanee Gimbot 20 fashale irratti miseensotni OPDO Qeerroo Bilisummaa cinaa hiriiruun gaaffii mirgaa kaasuun ibsa baasan

Gabaasa Qeerroo Finfinnee Caamsaa 31,2013

Diddaan barattoota Oromoo miseensota DH.D.U.O tahan Yuunivarsiitiilee keessatti jabaachaa dhufuun Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti miseensotni DH.D.U.O ibsa gamtaa baasuun dhaabni kun dhaaba garbummaa jala jiru tahuu ibsuun gaaffiilee jajjaboo fi qabxii gurguddaa bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa qaban ibsanii jiran.Ibsawwan isaanii keessatti hireen murteeffannaa uummata oromoo kan hin kabajamne tahuu ibsuun gaaffiilee

1. Oromiyaa keessatti mirgi horee murteeffannaa,mirgi namummaa fi Dimokiraasii,Qabeenyi uumamaa fi namtolchee maaliif hin kabajamu?

2. Oromummaan maaliif akka yakkaatti ykn ammo gaaffiin mirgaa oromummaa waliin wal qabatu maaliif yakka tahee lakkaawwamaa?

3. DH.D.U.O barcuma biyyattii keessaa 178 qabatee osoo jiruun aangoon haqa irratti hundaae maaliif akka federaalaatti hiramuu dhabee ilmaan habashaa hundumaa hoogganuu?

4. Barattootni mana barnootaa fi bakkeewwan hojii irraa sababa tokko malee maaliif ABO jedhamanii hidhamuu? Ariiamuu?

Kanneen jedhan gaafatanii jiran.Mootummaan wayyaanees gocha kanaan kan baarage tika Yuunivarsiitiilee keessatti hedduummeessuun keessi keenya burkutaaweera isin maal hojjettu jechuun walii isaanii lolaa jiran.Diddaa wal fakkaataan miseensota OPDO yuunivarsiitii Dirree Dawaan eegalee jira.Dhiibbaan mootummaa wayyaanee kamuu jabaatu Qeerroo cinaa dhaabbachuu miseensotni OPDO ibsatanii jiran.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s