Barattootni Yuunivarsiitii Finfinnee Damee Bishooftuu kanneen arrabsoo irratti bobba’anii fi basaastota adda baasuun itti gaafatamummaa haa fudhatan jechuun diddaa itti fufan

Ebla 24,2013 Finfinnee
Garboomfataa mootummaa wayyaaneewaliin tahuun barattootni habashaa ilmaan oromoo arrabsuutti bobbaan Yuunivarsiitii Finfinnee Damee Bishooftuu Veternary waggaa 1ffaa baratan ifaan seeratti haa dhiyaatan jechuun diddaan barattoota oromoo jabaatee itti fufee jira.Yuunivarsiitii Bishooftuu keessatti barattootni ilmaan habashaa tahan

1. Magbaat Mulgeta

2. Matiwoos Xilahuun

3. Tesfasillaasee Saamuel

4. Zalalem Tesfayee

5. Kaasahun Dallaanee

6. Mohaammed Habiib

7. Raqiiq Geetahun

8. Mihret Tafarii

Maqaa oromoo jijjiiruun tuffii uummatichaaf qabanis waan agarsiisuuf mirga keenya nutu kabajsiifata,Isaan waliin teenyee hin barannu jechuun barattootni oromoo gamtaan irbuu seenan tiksuun roorroo of irraa ittisuu irratti argamu.Ilmaan habashaa maqaan isaanii armaan olitti tarreeffaman ifaan diina oromoo ergama wayyaanee irraa fudhatan waan tahaniif ilmaan oromoo marti diina keessan dura dhaabbachuuf gumaata barbaachisaa akka baatan waamicha oromummaa dabarsfanna jechuun qeerroon Yuunivarsiitii Finfinnee Damee Bishooftuu dhaamsa jabaa dabarfata.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s