Gudunnfaa Kabaja Guyyaa Gootota Oromoo 2013

Ebla 23,2013 Finfinnee

Guyyaan Gootota Oromoo Qeerroo Oromoo fi deeggartoota QBO biratti haala holaan kabajamee jira.Ayyaanni kun qophiilee garaa garaan kabajame.Yuunivarsiitiilee keessatti barattootni,barsiisotni,hojjettootni dungoo diimaa magariisa ibsuun alaabaa ABO qabachuun qophiin waadaa haaromsuu fi marii akkasumas dhimma QBOf kan oolu buusiin buufamee jira.Maadheelee dhaabaa fi deeggartoota irraa walii gala buusiin dhimma QBOf oolu 4370(qarshii kuma afurii fi dhibba sadiif torbaatama) buufamee jira.Waraqaaleen dhaadannoo garaa garaa magaalawwan Oromiyaa keessatti hedduumminaan maxxanfamanii jiran.

Ayyaanni kun manneen barnootaa gad aanaa,Koollejjiiwwan kanneen akka rift vaalii,daandii booruu,unity,Odaa bulluq,Fincha Valley fi yuunivarsiitiilee Jimmaa,Mattuu,Finfinnee,Adaamaa,Amboo,Bishooftuu,Haramaayaa,Dirree Dawaa,Jijjigaa,Arbamin,Hawaasaa,Naqqamtee fi Gonder keessatti haala hoaan kabajamee jira.Waraqaaleen dhaadannoos dhaabbilee barnootaa fi magaalawwan keessatti hedduumminaan maxxanfaman mootummaa wayyaanee rifaatii keessa buusuun waraana bobbaasee uummata sakattauuf akka dirqamu taasisee jira.

Gabaabumatti Oromiyaa keessatti Guyyaan Gootota Oromoo wayita kabajamutti qophiileen irratti dhiyeeffaman abdii QBO kan tahanii fi garbummaa bara baraa of irraa darbuuf karaa guddaa saaqee kan darbe dha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s