Yuunivarsiitii Haramaayaa dame Harar Koollejjii fayyaa keessatti diddaan barattootaa jabaatee dhaadannoo Warraaqsaa dhageessisan.Waraana wayyaanees dhagaadhaan dura dhaabbatan

Bitootessa 28,2013 Haromayaa

Diddaan barattootaa daran jabaachaa deemuun Yuunivarsiitii Haramaayaa damee Harar Koollejjii fayyaa keessatti mootummaa Wayyaanee sodaan liqimsiise.Mootummaan wayyaanee erga aangootti ol bahee qabeenya oromoo fi oromiyaa saamaa akkasumas malaammaltummaa fi baajata miliqsuun waraana isaa jabeeffachuu kan bare Yuunivarsiitii haramaayaa dame Harar keessatti handout barattootaaf baajata bahe dhorkatee jira.Barattotnis gamtaan waan nuuf bahe nuu kennamuu qaba,Sirni bulchinsaa mootummaa wayyaanee nurraa jijjiiramuu qaba,Nuyi doorsifamuu fi hidhamuun yeroo mara hin jiraannu jechuun diddaa gamtaan eegalanii jiran.Dhaadannoo naannoo Kaaffeetti taasifamees barattootni dhaadannoowwan

1. Sagaleen keenya haa dhagaamu

2. Mirgi keenya haa eegamu

3. Mootummaan uummataaf kabaja haa kennu

4. Gaaffii mirgaa waan gaafanneef hidhamuun haa dhaabbatu

Kanneen jedhan kan dhageessisan yoommuu tahu mootummaan wayyaanee waraana bobbaasuun sagalee isaanii dhaamsuuf wayita yaalutti foddaan kaaffee yuunivarsiitii kanaa caccabee jira.Waraanni wayyaanee barattoota rukkutuuf itti seenus barattootni gamtaan dhagaan of irraa ittisanii jiran.Wayyaaneen yeroo ammaa Yuunivarsiitii kana keessaa ilmaan oromoo addatti adamsaa kan jiru yoommuu tahu diddaan jabaatee jira.

1 thought on “Yuunivarsiitii Haramaayaa dame Harar Koollejjii fayyaa keessatti diddaan barattootaa jabaatee dhaadannoo Warraaqsaa dhageessisan.Waraana wayyaanees dhagaadhaan dura dhaabbatan

  1. Yaa ilmaan oromo kaaneehaafalmannuu Harqootagabrummaa kaaneehaamulqinuu Qabsaa,ota,oromoseenaanhayadanuu Bilisummaadhaafjechanneenwareegaman Qabsaawaanikufa qabsoon ittifufa Afaani afaani afaanfiiwallaluungabrumma,edaanu Yodhayaadannewaa,eesirnnadabree Afaan alagaatiindubbachuufdirqamnne Qabsaa,onni,oromo afaankanabaasuufmeeqaawareegamee Kaaba,kibbaafi baha,dhihaan ittihaafufnnuuqabsoojabeessinee!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s