Godina Shawaa Lixaa Aanaa Caalliyaa Geedoottii Sababaa FDG daran jabaatee itti Fufeen Barsiisonni Oromoo ta’an Hidhamaa Jiru

Bitootessa 22,2013 Amboo

Mootmaan wayyaanees diddaa goototni baratootni Oromoo mana barumsaa Geedoo sadarkaa 2ffaa gaggeessaa jiranitti rifachuun sabbontotaa barsiisotaa ilmaan Oromoo ta’aan FDG baratootni gaggeessaa jiran keessaa qooda qabduu jechuun barsiistotaa dorsiisaa jiraachuun gabaafame jira.

Haala kanaan Bitootessa 20,2013  galgala barsiisaan Afaan Oromoo Barsiisaa Biraanuu Dirribsaa Barsiisaa M/B Geedoo sadrkaa 2ffaa fi Qophaa’inaa kan ta’ee humnotaa poolisaa fi tikaa Wayyaaneetiin ukkaaffaamee essaa buuteen isaa dhabamuun gabaafamee jira. Gototni baratootni Oromoo M/B Geedoo sadarkaa 2ffaa fi qophaa’inaa guyyaa har’aa hanga barsiisaa

Biraanuu Dirribsaa barsiisaan keenyaa fi baratootni Oromoo hidhaman hiikamanitti barnotaa dhaabnee FDG jabbeessinee kan itti fufnu ta’aa jechuun beeksifatanii diddaan baratoota mana barumsaa Geedoo jabaatee itti fufee jiraachuu maddeen keenya gabaasaniru.

Kana malees barattooti Oromoo barataa Tolaa Baqqaalaa  fi Barataa Masarat Abarraa jedhamaan diddaa baratootaa Oromoo M/B Geedoo kakastanii isiin ABO dha jechuun qabamanii bakka buuteen isaanii him beekamne.

Odeessa Gaddaa

Bitootessaa 16,2013 Godina wallaaggaa bahaa Onaa Limmuu Galiilaattii sabboonaa Oromoo fi qabsaayaa kan ture Barsiisaa Kabbadee Galataa Jooduu, sababa dhukkuba laphee yeroo dheeraa dhukubsachaa turanif, dhukkubni isaanii itti jabaachuun du’aan Addunya kana irraa boqotanif gaddaa gudda nutti dhagahama,

Barsiisaa  Kabbadee Galataa  Jooduu Onaa Limmuu Galiilaa bakka Loobicaa jedhamutti dhalatan umriin isaanii gannaa 50 kan ta’ee fi abbaa ijoollee 14 ti. sadarkaa barnotaan University Jimmaa irraa digrii jalqabaa nama qaban yeroo ta’uu, hojii barsiisummaa keessaa bara dheeraa tajajilaa kan turan fi yeroo amma kana illee koolleejjii teekinikaa fi ogummaa Onaa Limmuu Galiilaa utuu barsiisaa jirani boqotan. Dhukkuba laphee qabaniif itti jabaachuun du’aan boqochuu isaaniif barattoota Oromoo fi qabsaawota Oromoo naannicha jiranitti  gaddaa guddaatu nutti dhaga’amee jiraachuu qeerroon naannicha irraa nuu dhaamneen beeksise.Maatii,fi firoottaan Barsiisaa Kabbadee Galataa Jooduu fi Ijoollee isaanif Waaqayyoo jajjabinaa haa kennu, ijoollee isanii nama kaayyoo abbaa isaanii galmaan ga’uu jechuu qeerroon dhaamsa dabarsanii jiru.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s