Hayyuun Oromoo Maal Nuu Dhaamee??

Ogeessi,Hayyuunii fi Beekaan Saba tokkoo imaanaa goototi isa duraa dhaammatanii fi irbuu sabaaf seene tiksee dhalootatti dabarsa.Hayyuun keenyi Jaal Kadir Sa’id fi aartistooti Oromoo biroon onnee saba Oromoo gabrummaan madaaye dhinsanii bilisummaaf kakaasuuf jecha dhaamsa isaan nuu dabarsan dhaloota irraa dhalootatti darba.

*Hayyuun keenya Jaal Kadir maal nuu dhaamee?? Qeerroonoo maal deebisaafii?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s