Tapha Kubbaa Miillaa A/Kibbaatti Ta’een Alabaan ABO Mul’teen Uummanni Anfillo Gammachuun Wallee Dhageessise

Amajjii 22,2013 D.Doolloo

Gabaasaa Godina Qellem Ona Anfilloo irraa Amajjii 21 addeesssuun kaleessaa tapha kubbaa miillaa Afriikaa Kibbaatti gaggeeffameen Alaabaa ABO mul’achuu isaa irraan uummanni magaalaa Anfilloo Muggi keessatti sirba qabsootiin jalee wayyaanee garaa gubaa turan. Akka odeessa qeerroo ona kanaatti argamuu Alaabaa ABOtiin namni taa’ee tapha kubbaa san hordofulle hin turre uummanni balal’uu Alaabaa ABO dirree kubbaatti arguudhaan sirbaan,waraqaa barreessuudhaan hamma halkan keessaa sa’a 4:30tti sirba qabsoo “Hibboo …..Hiph…… Kallacha Qabsoo Uummata Oromoo…..ABO jedhuun sirba Eebbisaa Addunyaa sirbuudhaan uummatni wal dammaksee jira jedha Qeerroon ona Anfilloo irraa addeessu,waraqaan barreeffame waajjira OPDO jalatti kan maxxanfameedha.Hidhataan wayyaane magaalaa Anfilloo,Muggiin jiru afaan qabatee,garaatu gubatee jiraachu isaa Qeerroon gabaasee jira.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s