1 thought on “Oromo Call for Peaceful Protest in Washington D.C. Waamicha Hiriira Nagaa Oromoota Washington, DC

  1. Gaaffiin uummata oromoo yeroo mara waa’ee bilisummaa oromoo fi walabummaa Oromiyaati. Mirga namaa hin dhiibu; qabeenya namaas hin barbaadu. Kan isaa irratti abbaa ta’uu qofa barbaada. Haa ta’u malee mirga isaaf yoo falmate shororkeessaa jedhamee yakkama. Maal maqne laata?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s