Barattootni Oromoo Y uunivarsiitii Finfin needhaa hidhaman maq aa shororkeessumaan himataman.ABO dhaaba mirga namaaf dhaaba tu malee dhiibu miti jechuunis qorattoot a Wayyaanee qaanessa n!

Amajjii 15,2013 Finfinnee

Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti gaaffiiwwan mirgaa gaafataman mootummaan Wayyaanee maqaa shororkeessummaan shakkuun barattoota Oromoo 28 himata Gaarii Tolliinaan waamaman mana murtiitti dhiyeesse.Guyyaa haraa mana murtii Gullallee dhageettii haqaa fi himataatti dhiyeessuun beellama torbaan Jimaataatti qabuun barattootni barnoota isaaniitti akka hin deebine gochaa jira.Dabni mootummaa wayyaanee ilmaan Oromoo irratti taasifamaa jiru daran jabaachaa kan dhufe yoommuu tahu yeroo ammaa daran rakkisaa fi hammaataa tahee jira.Mootummaan wayyaanee tika mootummaa wayyaaneen ilmaan Oromoo fi habashaa walitti buusuun shira xaxe jalaa miliquuf ilmaan oromoon isintu kana godhe,ABOtu isinii kaffalee kana akka gootan taasise jechuun rakkisaa jiru.Ilmaan Oromoo mana hidhaa keessattis ABO mirgi namaa akka kabajamu malee akka dhiitamu dhaaba barbaadu miti jechuun ifaan mootummaa Wayyaanee qaanessanii jiran.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: