Barattoota Yuuniversitii Mooraa Kiiloo 4,Finfinne Irraa Mana Hidhaa Wayyaanee Galanii dararamaa Jiran

Qeerroo

Amajjii 05,2012 Finfinnee

Haalli FDG Oromiyaa guutuu keessatti eegale hamma galii isaan gahutti dhaabbachuu akka hin dandeenye Qeerroon beeksisee jira.Haala kanaan diddaa Yuniversity Finfinnee mooraa Kiiloo 4 keessatti qabate irratti sochiin warraaqasaa itti fufee hanga ammaa sadarkaa mootummaa Wayyaanee yaaddessu gahee jira.Rakkoon barattoota Oromoo fi mootummaa Wayyaanee jidduutti qabate guutuu Oromiyaa keessatti daran jabaatee akka itti fufu beekamaa dha.

Diddaa mooraa kiiloo 4 keessatti ka’e irratti barattooti Oromoo 113 yeroo hidhaman kanneen keessaa barataan Gammachuu jedhamu guyyaa kaleessaa reebichaa loltoota Wayyaanee itti hammaachuu irraan mana yaalaa gahee gootummaan wareegamee jira. Waaqayyo maatii isaa fi qabsaawota Oromoof jajjabina isaa akka laatu Qeerroon dhaammata.

Kanneen hafan hidhaa keessatti yeroo ammaa rakkachaa jiran akka armaa gadiiti.

Barattoota Yuuniversitii Mooraa Kiiloo 4,Finfinne  Irraa Mana  Hidhaa Wayyaanee Galanii dararamaa Jiran!

# Maqaa Guutuu Sabummaa Sadarkaa fi GosaBarnootaa               Teessoo
Naannoo Zoonii
1 Abdisa Balachew Tafasa Oromoo Sivili Eng. 3rd Oromia Wallaggaa
2 Abbabaa Gaddafa Baayisa   Oromoo Biology 2nd Oromia Ambo
3 Gaaddisaa Taayisa Fufaa  Oromoo Chemistry 1st Oromia Wallaggaa
4 Lamma Caala Duumessaa Oromoo Biology 1st Oromia Wallisoo
5 Dabalaa Idechaa Amshaa Oromoo Geology 1st Oromia Sabbataa
6 Gaddisaa Abarra Abbabora Oromoo Geology 2nd Oromia Wallaggaa
7 Tadela Tarekegn Lemma Oromoo Geology 3rd Oromia Wallaggaa
8 Gaarii Tolina Waqjira Oromoo Geology 2nd Oromia Wallaggaa
9 Ahimad Mustafa Fida Oromoo Physics 1st Oromia Wallaggaa
10 Sanyi Daggafa Duressoo Oromoo Maths 2nd Oromia Ambo
11 Baqqale Abdisa Amus Oromoo E/Engineering 3rd Oromia GarbaGuracha
12 Husen Ahimad Abbabaa Oromoo Biology 1st Oromia Baalee
13 Abodulahi Eres Turi Oromoo Maths 1st Oromia Arsii
14 Yonas Dina Barkeessa Oromoo Chemistry 1st Oromia Wallaggaa
15 Jammaraa balayi Gudeta Oromoo Hearth Sceince 2nd Oromia Wallaggaa
16 Hirphaa Toleera Irana Oromoo Physics 1st Oromia Wallaggaa
17 Malaku Girma Anjaggoo Oromoo Biology 1st Oromia Wallisoo
18 Lema Amana Dhinaa Oromoo Biology 1st Oromia Ambo
19 Xaayib Teessoo Wayeessa Oromoo Biology 1st Oromia Arsi
20 Qafoo Amida Abbusii Oromoo Biology 1st Oromia Arsi
21 Isayas Itaana Anshu Oromoo Science 1st Oromia Wallaggaa
22 Qannaa Mokonin Galataa Oromoo Comp.Science 1st Oromia Wallaggaa
23 Abdata Gudeta Lamu Oromoo H/Science 3rd Oromia Wallaggaa
24 Ayana Birhanu Bayane Amhara Geology 3rd Amhara Awi Zone
25 Abbaba Ayale Asaffaa Oromo Geology 1st Oromia Sabbataa
26 Iftaayom Kumsa Mulata Oromo Geology 2nd Oromia Sabbataa
27 Olana Tamasgen Aga Oromoo E/Eng.ng 3rd Oromia Wallaggaa
28 Nanboni Tamiru Diriba Oromoo Geology 1st Oromia Sabbataa
29 Iyaasuu Tamasgen Fatane Oromoo C/Eng.ng 3rd Oromia Wallaggaa
30 Yoreson Yoregecha Caalaa Oromoo Accounting 1st Oromia Wallaggaa
31 Anlayi Alemayehu Adimasu Amhara Biology 2nd Amhara Awi Zone
32 Igataa Gudina Aboma Oromo C/Eng.ing Oromia Sh/Dhiyaa
33 Dibaba Birbesa  Gutema Oromo Earth Science 2nd Oromia Ambo
34 Desale Akkasaa Qalbeessaa Oromoo Earth Science 2nd Oromia Wallaggaa
35 Fikadu Warku Magarsa Oromoo Chemistry 3nd Oromia Ambo
36 Abbay Garemewu Gawawe Amhara Chemistry 3nd Amhara Lalibela
37 Mulune Gammachu Qaamme Oromo C/Eng.eng 3rd Oromia Dukam
38 Yihenew Tasfaye Aseffa Amhara Con.sience 3rd Amhara Bichana
39 Indalehu Balay Shita Amhara Maths 2nd Amhara Qoyaafit
40 Balaxe Mosisa Qadida Oromo Biology 3rd Oromia H/Guduru
41 Tajudin Abdulatif Oromo Statics 2nd Oromia
42 Tadele Indashewu Hundesa Oromoo Earth Science 4th Oromia Bako Tibe
43 Sisay Fayera Warqina Oromoo Maths 3rd Oromia Limmu
44 Kelay Wandim Teway Tigre Maths 2nd Tigray Koram
45 Abdata Taye Mulata Oromo Biology 1st Oromia Warra Jirru
46 Birhan Mokonin Alemu Amhara Maths 2nd Amhara D/Markos
47 Tarreessa Nagaasaa Nagara Oromo Chemestry 3rd Oromia Tokke Kutaye
48 Ahunalam Mokonin Dinqa Oromo Statics 3rd Oromia
49 Tamasgen Marilign Tawayi Amhara Chemestry 2nd Amhara Gayint
50 Lalisa Biqila Dheressaa Oromo Maths 1nd Oromia H/Guduru
51 Misgnawu Aweke G/Hiwot Amhara Statics 2nd Amhara Gondor
52 Amsalu Abdata Kabbadaa Oromo Geology 1st Oromia H/Guduru
53 Mamahu Mulugeta Kefalehu Amhara Physics 2nd Amhara Achefari
54 Mohamad Jafar Ahimad Amhara Geology 3rd Amhara Dase Ketama
55 Yohanis Arega Amanu Kibba Statics 2nd Kibba Malakoza
56 Tafari Shababi Mokonin Amhara Statics 3rd Amhara Daiji
57 Aman Bati Magarsa Oromo Chemistry 2nd Oromia Arsi Nagale
58 Mabiratu G/Mikael G/madin Tigre Chemistry 3rd Tigray Adiya
59 Camiro Abuti Anche Kanbata Geology 3rd Kanbata Qadida
60 Takala Gone Fage Kibba Geology 3rd Kibba Angabu
61 Gaaddisa Galiisa Baanee Oromo Language 2nd Oromia Ambo
62 Gudina DasalegnAmante Oromo Biology 3rd Oromia Naqamte
6364  Getanehi Azona Alamu    Guddee Wakkannee Huraa Amhara       Oromoo Nursing 1st          Maths 2nd Amhara    Oromia Achafar              Jimmaa
65 Birhanu Taye Molla Amhara Physics 2nd Amhara Daraja Haylu
66 Gutema Mokonin Waqqasaa Oromo Geology 2nd Oromia
67 Qabataa Faxxanee Oromo Oromia
68 Getacho Galata Warquu Oromoo Maths 2nd Oromia
69 Ramadan Xaayib Gadaa Oromo Biology Oromia
70 Masarat Tafarra Oromoo
71 Yaaiqob Gadaa Dabalee Oromo Chemistry 2nd Oromia
72 Tariku Bulcha Hayle Tigray Baiology 2nd Tigray
75 Danile Reba Wagga Oromo Biology 1st Oromia
76 Abbabaa Tuujjii Caalaa Oromo Biology 2nd Oromia
77 Abdata Abdissa Daga Oromo Maths 2nd Oromia
78 Dingata Lamu Jakaa Oromo Maths 2nd Oromia
79 Kaasaa Asrat Amhara Biology 3rd Amhara
80 Hadisha G/Mariyam Tigre
81 Tseggawu Khasayi Tigre Geology 3rd Tigray
82 Geta Make Cana Amhara Biology 3rd Amhara
83 Warku Amare Amhara Biology 3rd Amhara
84 Mulugeta Casale Amhara Geology 3rd Amhara
85 Amagn Adamu Amhara Maths 2nd Amhara
86 Dajane Walde Tigre Biology 2nd Tigray
87 Ligaba Aseffa Amhara Biology 3rd Amhara
88 Dase Teshome Amhara Physics 2nd Amhara
89 Aschelahu Amhara Chemistry 3rd Amhara
90 Dereje Bitawu Amhara Chemistry 3rd Amhara
91 Getnet Ayanew Amhara E/Eng.ng 3rd Amhara
92 Aregawu Monyinet Amhara Chemistry 3rd Amhara
93 Desta W/Gieorgis Tigre Comp. Science Tigray
94 Uman G/Ananiya Tigre Biology 2nd Tigray
95 Yonas Xaham Tigre Statics 2nd Tigray
96 W/Kros Khilu Tigre Geology 1st Tigray
97 Dirribsa Caalaa Oromo Geology 1st Oromia
98 Ebbisa Barki Oromo Chemistry 2nd Oromia
99 Asimamahu Mangistu Amhara Biology 1st Amhara

Barattooti maqaa fi bakki dhaloota isaanii guutuutti hin argamiin 13 gara fuula duraa dhiheessina.

Qabsoon itti fufa Gabrummaan ni kufa!!

4 thoughts on “Barattoota Yuuniversitii Mooraa Kiiloo 4,Finfinne Irraa Mana Hidhaa Wayyaanee Galanii dararamaa Jiran

 1. kun hunddi moo?
  kan kun hundi hidhamee abbaaf haadhi callisanii laaluu waan nama gubaati waan nama aja’ibaati
  namaa beekee ciisu rabbuu isa hin dhiisuu !
  kun of irratti dhiisuu malee ilmaan isaa mana hidhaatti yemmuu akkanatti guurramu caljedhe kan rafuu /tu abboleessi isaa yemmuu akkanatti mana hidhaatti gurramu caljedhee kan rafu/tu
  boru naaf dhufaa hin beekuu/tuu ??
  hagayoom caljennee walirratti laallaa?
  warreen mana hidhaa jirtan rabbi sin haabaasuu !
  keenya ummani kan hidhaman dhiisii kan maqaan itti nama dhahamuu maluu mitii yoo akka hojii isaanii

 2. Pingback: Barattoota Yuuniversitii Mooraa Kiiloo 4,Finfinne Irraa Mana Hidhaa Wayyaanee Galanii dararamaa Jiran, Barataan Oromo Gammachuu Jedhamu Wareegamee Jira. « Oromia

 3. Garaan keenyaa nu Gubatee, Sammuun keenya nu woreeree ,Aanaaf Aalii keenya dhabnee ,Haadhaaf Abbaa keenya dhabnee ,Biyyaaf Biyyoo yteenya dhabnee amma Geesee Namuu akka ilaalcha kootiit Ajjeesee Du’uu Qofa Murtiin Oromoo haa kaanu yaa Rabbii atti Nu wojjiin jiraadhu

 4. Pingback: Meanings of State-Sponsored Attack on Oromo University Students « Oromo Freedom News and Views

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s