Wallagga Qeellam Aanaa Gidaamii Keessatti Ummanni Oromoo Walgahii Qondaalota Wayyaanee Diddaan Diigan

Onkoloolessa 20,2012 Qeellam

Gabaasaa Qellem,Aanaa Gidaamii akka addeessuun gaafa Onkolooleessa 15 dhimma nageenyaan wal qabsiisanii mootummaan Wayyaanee uummata walgayii teessisaa ooluu isaa gabaasaan Qeerroo addeessa. Walgahiin kun misooma naannoo, akkasuma dhimma nageenya naannootiin wal qabsiisanii sabboontota Oromoo naannoo san jiran ABO waliin walitti hidhata waan qabdaniif qe’een keessan guutuutti sakatta’ama warreen haftanis garaa keessan keessa ABO degeraa waan jiratniif itti gaafatama jalaa hin baatan jechuun doorsisa waan dhageessiif jecha,ummati walgahicha irratti argame guutummaatti haala kana dura dhaabbachun ABOn yoom iyyuu dhaaba keenya bilisummaanis kaayyoo keenya waan ta’eef dabballoonnis taatan milishoonni gandaa qe’ee keenya sakatta’uu fi hidhaatti nu guuruuf mirga hin qabdan jechuun guutummaatti walgahicha dhiisanii deemuun gabaafame.

Kana malees diddaan barattootaa ona san keessa waan haalaan babaldhatee jiruuf jecha qondaaloti Wayyaanee manneetii barnootaa ona sana keessatti mana barumsaa qophaayinaa fi high school irratti sakatta’iinsa adeemsisuuf guyyaa beellamaa qabatanii jiraachuu isaanii caasaa mootummaa ona sanaa keessaa gabaasaan kun bahee qeerroof dhiyaateera.Guyyaan beellama sakatta’iinsa shakkii ABOtiin wal qabate kunis onkoloolessa 23 tti akka ta’e gabaasaan kenname addeessa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s