Ayyaanni Irreessaa Malkaa Ateetee Marsaa 6ffaa Burraayyuutti Kabajame

(Qeerroo, Finfinnee, Onkoloolessa 15,2012) Ayyaanni Irreessaa Malkaa Ateetee marsaa 6ffaa Onkoloolessa 14 Burraayyuutti sirna hoo’aadhaan kabajame.

Ayyaanni kun gama ummata Oromoon haala hoo’aadhaan kan kabajame yoo ta’u, akkuma amaleeffatame mootummaan shiroota isaaf qophiilee qeerroo fesheleessuuf tikoota isaa bobbaasee jiraachuu isaa ragaa suuraatiin kan deggerameedha.

Ayyaana kana irrattis Qeerroon qophii adda addaa qopheessuun haalota aanjaaa argatanitti fayadamanii waraqaalee adda addaa bittimsuudhaan uummataan gahanii jiru.

Akkasuma sirna gaggeessaa ayyaana kanaa irratti agarsiisni adda addaa bifa faaruutiin qabsiisanii qabsoof uummataa fi dargaggoota ayyaana kana irratti argaman dammaqsuun taasisamee jira.

Poolisootaa fi kanneen qaama olaanoo OPDO faaruulee akkana jedhuun fuula isaanii dura deddeebiuudhaan waltajjii isaanii sirbootaan fesheleessanii akka jiran gabaasaan qeerroon addeessa.

Yaa Oromoo,Oromoo Abbaa Gadaa
Wayyaaneen Aaree Amma Bada
Irreessi Eenyummaa Keenya
Garbummaan Diina Keenya
Tokkummaan Haa Kaanu Maaf Teenyaakan jedhuun faaruu kana fakkaatu dirree qophii ayyaanaa sanaa irratti sirbaa akka oolan waraabbiin jiruun deggerameetu jira. poolisoonni wayyaanees uummata kana keessa namoota kam qabanii kamiin akka dhiisan walii wallaaluu irraan kan kae yaadoo fi sodaadhaan naannoo uummataa deddeebiaa akka oolaniidha.
Akkasuma fardeen gulufsiisuudhaan Loli hin lollaa, lafti kan keenya, biyyis kan keenya,Oromoon Goota,Roorroo qolaasii, biyyaa balleessi,jedhuun dhaadannoo dhageessisaa oolanii jiru.

Shakkuuf namootni yeroodhaaf tika wayyaaneetiin tooannoo jala gale jiraatus sodaa uummataatiin gadi dhiifamee jiraachuu isaa Qeerroon arge gabaasa. Ayyaana kana ilaalchise waraabbiin adda addaa kan jiru rakkoo interneetaaf yeroo gabaabaa kan turu yoo taellee kan ergamuudha hamma dandeenyetti suurawwan kaafaman fuula kana irratti hidhameetu jira.

This slideshow requires JavaScript.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s