Bishooftuu Bara Kanaa Wanneen Adda Godhan

(Qeerroo, Bishooftuu, Fulbaanaa 30/2012) Kabajaa Ayyanaa Irreechaa Baraa kanaa wanneen addaa godhan keessaa gariin

1. FDG qabachuu isaa fi

2. Godinaalee Oromiyaa maraa irraa ilmaan Oromoo irraattii Argamuu isaanoo,

3. Baraa kana Godinaa Wallaaggaa Bahaa Qofaa Irraa Ummaannii Konkolaataa 20

4. Godinaa Lixaa Shawaa Irraa Konkolaataa 27

5. Godinaa Lixaa Waallaaggaa Irraa Konkolaataa 12n

6. Godinaa Jimmaa fi Iluu Abbaa Booraa irraa Konkolaataa 14

7. Booraanaa fi Gujii irraa Kokolaataa 11,

8. Arsii fi Baalee irraa Konkolaataa 19

9. Kamisee irraa Ummaannii konkolaataa 6

10. Haalumaa kanaan Ummaannii Garaa Miliyoonaa 4 sirnnaa Kabajannaa Ayyaanaa irreechaa irraatti Argamuun

11. Ayyaanaa Irreechaa Ilaalchisuun Qophii Guddaan Magaalaa Duukaam Hoteelaa Obboo Warquu Biqilaattii Baandii Salgaan Booraanaatiin Qophaa’ee,

12. Artistoonnii Oromoo Haacaaluu Hundeessaa, Adinaal Mohaamed, Kadir Martuu, Dirribee Gadaa ffaa Weelluu utuu hin ta’iin FDG labsaan jechuun ni danda’ama,

13. Sirnaa Kanaa Irraattii Ummaannii Keenyaa Godinaa Wallaggaa Bahaa, Wallaggaa Lixaa , Shawaa Lixaa , SHawaa kibbaa Lixaa, fi Shawaa Kaabaa Walittii Dhufuun Harkaa Walqabatanii Faruu Tokkummaa Faarsaan Waadaas Waliif Galaan,

14. Adinaal Mohaamed ”Maalii Sabni Oromoo Yoo Fincilee Lolee Diinaasaa Mo’ee Gafaa tokkoo Sabaa isaan Bulee jechuun Ummataa Raasee,

15. Haacaluu Hundeessaa Gootichaa Oromoo Laggasaa Wagii Farsuun Uummataa Boosisee,

16. EEEmilee yaa Garba ciisaa Oromiyaa Maaltu Gadhisaa jechuun Ummataa Oromoof Barumsaa Guddaa dabarsan fi kkf sirna kana adda godhe

17. Sabboontonni Oromoo 150 ol badii tokkoon malee loltoota Wayyaaneen qabamanii hidhaa galan.

Kanneen olitti kaafne sirnicha adda godhanii jiru.Video fi suuraalee Qeerroon waraabe gariin harka diinaa haagalu malee kan argame rakkoo networkiin sirnaan dabarsuu waan hin dandeenyeef akka dandayameen irraa jalaan ni dabarsina.

Qabsoon Ittti Fufa! Gabrummaan ni kufa!

2 responses

  1. Sirboota qabsoo fi kanneen uummata dadammaqsan Hacaaluu, Adnaan, Dirribee fi Kadir weellisan kiliippii (clip) isaa osoo maxxansuu dandeessanii gaariidha. Keessattu kan goota keenya J/Laggasaa Wagii ilaalchisee Hacaalun weellise osoo bahee.

  2. dear oromos, don’t keep liberation from other without reform unit in any direction at all sides.liberation come only through unit & gun with blood[adolf hetlar].i fear for hacalu if not out from.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: