Ambo Keessatti Uummanni Humnaan Akka Gadda Mallasaaf Bahu Gaafatame.

Hagayyaa 26,2012 Amboo
Guyyaa kaleessaa hagayyaa 25/2012 motummaan Wayyaanee du’aa Mallasaatiin walqabsisee Godinaa Lixaa Shaawaa Magaalaa Amboottii Ummataa Dirqamaan bahatanii gadaa Keessaan mul’isaa Ministeraa Mummee keenyatu du’ee jechuun kadiroonni Wayyaanee ummataa goolaa olan, Ummaannii garuu, malii nutu ajjeessee? Waaqatuu ajjesee, maali addatti du’a isaa kanaa hammaa kanaa gurraa guddisuu hin barbaachiisuu Radio fi TV dhaan dhaageenyeraa ni gahaa jechuun ummaannii itti qoosee, kanaa malees ,nuun kan nu gaddisiisuu du’aa Dararaa Kafanee, Baratotaa Oromoo, Jaagamaa Badhaanee, Gotichaa Oromoo Laggaasaa Wagii fa’itu nu arsaa nu gaddisiisaa isaan kana diinaa ummataa Oromootuu raasaasaan Ajjeesee, Maallaas garuu akkuma isiin garummaa isaa jajaa jirtaan gidiraa fi rakkoolee Oromoo irraan inni gahe lakkawamee hin dhumuu, jechuun Kadirota Wayyaanee of irraa deebisuun gabaafame.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s