Ibsa kora qindeessaa warraaqsa ummata Oromoo

Waamicha Qabsoo
Jaarmiyaa Oromoo fi Ummata Oromoo Maraaf!

Jijjiiramni dorrobe kun bobaa diina biraa jala galuu hin qabu!
OO…. Jedhanii Waamicha bara dheeraatif Kaayyoo tokkoof Owwaachuun Amma!

Gufuu Bilisummaa Ummata Oromoo fi Walabummaa Oromiyaa ta’uun baroota 21f dhukkuba naqarsaa Ummata keenyaa kan ture Mataan Wayyaanee Mallas Zeenaawii haala hin eegamneen addunyaa tanarraa darbuun balballi bilisummaa fi Walabummaa Oromiyaa banamuu ifaan nutti agarsiisa. Balbala saaqamte kana diinni biraa itti seenee abdii muul’atte tana akka nu harkatti hin dukkaneessine Jaarmiyaan Oromoo marti, garaagarummaa siyaasaa cinaatti dhiisudhaan, addatti immoo ABO fi ummanni Oromoo carraa kanatti fayyadamudhaan humna murteessaa iddoo murteessaa irratti bobbaasudhaan dirqama yeroon itti hin liqeeffatamne kana bahuun fardii ta’eera.
Kanaaf Jaarmiyaan Oromoo marti, akkasumas ummanni Oromoo bal’aan balbala saaqamte kana diina biraa irraa baraaruu fi gidiraa baroota dheeraaf ummata Oromoo irratti qancare kana hundeen buqqisanii gatuuf yeroo kamiiyyuu caalaa yeroon kun murteessaa ta’uu hubachudhaan Bilisummaa fi Walabummaa Oromiyaatiif Owwaachun amma jechuun waamicha qabsoo dhiyeessina!
GGB!
KQWUO
Hagayya 21, 2012

1 thought on “Ibsa kora qindeessaa warraaqsa ummata Oromoo

  1. Galatoomaa hundaafu nami haala yaroti fayadamuun barbaachisaadha garuu waamichaafi yaani keesaan tokoomiti jaarmayoota siyaasa ka oromoo hundaa ijjuma tokoon laaluti isaniraa eegama yoo miseen jaarmaya tokoo ykn dirqama jaarmaya tokko otin ka deemtan taatan male yoo ka ormumaan hadoodi oromumaa qofaan dhugaan kaatan jaarmaya oromoo hunda ija tokoon laaluti isanira jira hawaasni oromoo dhaaba fedhe ifiin fudhate kana jalati gurmoofna jechuun mirga isaati kun angoo ummata oromoo male angoo nama hagoo ykn caasaa tokootiimiti kanaaf yaada ykn ilaalcha duraa ira deebitanii adoo sireesitani baayee gaarii nati fakaata
    galatoomaa ”
    TOKKUMMAAN HUMNA !!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s