Dargaggooti Sidaamaa fincilan; poolisoota wayyaanee 20 irraa hidhannoo hiikkatan!

(Qeeroo,Awaasaa, 27 Adoolessa 2012)Bittaa fi cunqursaa mootummaa Wayyaanee jalatti miidhaa fi roorroon kan itti baay’ate dargaggooti Sidaamaa fincila kaasanii humnootaa fi ergamtoota wayyaanee irratti tarkaanfiilee jajjabduu akka fudhatan beekame.
Gabaasaa Godina Sidaamaa,Ona Wandoo Gannat,ganda Gugguna Kellaa jedhamu irraa nu dhaqqabe akka addeessutti guyyaa 4 dura;jechuun Adoolessa 23 irraa kaasee dargaggoonni godina saniii 5000 ol gurmaa’uudhaan diddaa isaanii babal’isaa jiran.
Dargaggooti kunneen diddaa gaggeessan keessatti dhaadannoo fi kaayyoo ibsatan keessatti ;”Sidaamaan keenya,magaalan Hawaasaas keenya, lammiin biroon presedantii nurratti ta’uu hin danda’u,nuti uummanni hammana baayyannu, uummata miliyoona 6 utuu qabnuu lammiin biroon nun bitu,mirgi uummata keenyaa kabajamuu qaba, yeroo dheeraa of mul’isuu dhiisuun keenya lammii biroo of irratti goobsaa turre, kun nugaha!” jechuudhaan dargaggoonni godina sanaa diddaa isaanii mul’isanii jiru.Yeroo dargaggooti kunneen diddaa isaanii gaggeessanitti poolisooti wayyaanee diddaa san qabbaneessuufi to’annaa jala oolchuuf bobba’anis, dargaggooti kunneen poolisoota wayyaanee irraa Kilaashii 20 fuudhanii poolisoota kana reebuudhaan garmalee madeessanii akka jiran, Qeerroon gabaasee jira.
Humni mootummaa garuu diddaa dargaggootaa kana gara dabsuun manneen ummataa 50 olitti ibidda qabsiisanii akka gubanii jiran Qeerroon Godina sanaa gabaasee jira.
Dargaggppti kunneen aarii kana irraa ka’uudhaan konkolaataa mootummaa caccabsanii hojiin ala godhanii akka jiran,akkasuma caasaa mootummaa wayyaanee keessaa nama 30 ol uummannii fi dargagoonni akka reeban, caasaa kana keessaas namni 6 garmalee mada’ee du’aa fi jireenya giddduu akka jiru gabaasaan addeessa.
Haaluma walfakkaatuun Moyaalee irratti jeequmsi guddaan akka jiru Qeerroon godina Booranaa jiru gabaasee jira.
Akka gabaasa Qeerrootti wayyaaneen beekaa ummata walitti buusaa jirti. Shira wayyaaneen qabsiiste kaanis namooti 15 akka du’an, akkasuma namoonni 50 akka madaa’anii jiran beekamee jira.

Qabsoon itti fufa!!!
Bilisummaan ni dhufa!!

I.U.Of!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s