Walitti Bu’insi Mootummaan Wayyaanee Uummattoota gidduutti uumu babal’achaa dhufe

Waxabajjii 24,2012

Biyya Itoophiyaa jedhamu keessatti Mootummaan Wayyaanee tokkummaa uummattoota biyyattii diiguuf tooftaa garaa garaa bixxilaa turuunii fi lubbuun uummata hedduu,qabeenyi hedduun baduun isaa ni yaadatama.Yeroo ammaa kanaas Mootummaan wayyaanee walitti bu’insa Uummattoota Kibbaa keessatti uumeen Uummatni Sidaamaa fi Walaayittaa walitti bu’uun uummatni walaayittaa irratti miidhaan garaa garaa gahuu irratti argama.Mootummaan wayyaanee magaala Hawaasaa keessa Federaalota dhibbaan lakkaa’aman maqaaf kan naqe yoommuu tahu,Yeroo mootummaa irratti uummatni ka’u malee yeroo uummatni lameen wal lolan hin tuqiin jedhamanii dirqama fudhatanii akka deeman iccitiin Federaalota naannoo sanatti bobba’e keessaa bahe saaxilee jira.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s