Filannoo Gamtaa Barattootaa Mooraa Yuunivarsiitii Hawaasaatti Tikni Mootummaa barattoota oromoo basaasuu fi doorsisuuf bahe wal dhabe

Waxabajjii 22,2012 Gabaasa Qeerroo Hawaasaa
Mooraa Yuunivarsiitii Hawaasaa Keessatti Filannoo barattootaa deemsifamaa jiru irratti Miseensotni OPDO fi jala deemtotni mootummaa wayyaanee nuyitu filatama jechuun olii fi gadi fiiganis Qeerroon diddaa burqisiisuun mooraa yuunivarsiitii Hawaasaa Yaaddoon liqimsiise.Mooraan yuunivarsiitii Hawaasaa yeroo dheeraaf waraana mootummaa wayyaaneen tikfamaa kan ture yoommuu tahu,yeroo ammaa kana haalaan daran jabaachuun Tiknii fi waraanni mooraa yuunivarsiitichaa seenuun hojii basaasummaa jalqabuun isaanii saaxilamee jira.Wal dhabbiin tika mootummaa wayyaanee yuunivarsiitii kana keessatti bobba’an gidduutti dhalachuus odeeffatni isaan keessaa ni saaxila.
Kana malees karaa biraa hojjettootni Magaala Finfinnee bulchinsa aanaa 7 keessatti hojjetan Miseensummaa wayyaanee dirqiin akka guutan dirqamsiifaman.Hojjettootni bulchinsa kana keessatti hojjetan Mormii guddaa kan dhageessisan yoommuu tahu mootummaan wayyaanee Miseensummaa hin guuttan taanaan hojii irraa arii’amtu jechuun akeekkachiisee jira.Bulchinsa aanaa kanaa keessatti ji’oottan shaman darbanitti mootummaan wayyaanee Poolisoota Gibira irraa funaanuuf leenjisaa kan turee fi diddaan kan isa simate tahuun isaas ni yaadatama.

1 thought on “Filannoo Gamtaa Barattootaa Mooraa Yuunivarsiitii Hawaasaatti Tikni Mootummaa barattoota oromoo basaasuu fi doorsisuuf bahe wal dhabe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s