Mariin OPDO Yuunivarsiitii Adaamaa walii galtee malee Goolabame

Waxabajjii 21,2012 Gabaasa Qeerroo Adaamaa

Yuunivarsiitii Adaamaa keessatti diddaa Qeerroon mootummaa wayyaanee yaaddessaa dhufe irraa ka’uun mootummaan Wayyaanee yeroodhaa yerootti Miseensota isaa Filannoo gamtaa barattootaa keessa gochuuf yaalaa turus diddaa qeerroon fashalaa turuunii fi walii galtee diigamaa turuun ni yaadata.Mootummaan wayyaanee Hojiin hojjechaa jiru bitaa kan itti gale Gaafa Guyyaa 19/06/2012 Yuunivarsiitii Adaamaa keessatti miseensota OPDO tahanii fi kanneen hedduu amanaman Wal gahii Kaaffee lakk 2 keessatti gochaa kan turan yoommuu tahu,Amanamtootni Miseensota OPDO Dura taa’aa OPDO Mooraa kanaa Barataa Dajanee Alamuu fi tika mootummaan durfamu Karoora gannaa fi Haala ittiin hidda qeerroo balleessan irratti marii kaasanis Qeerroon Nuyi keessa jira jechuun Walii galtee malee diigamanii jiran.Barataa Dajanee Alamuu Gocha bilisummaa ilmaan  oromootti gufuu tahu kana irraa hin dhaabbattu taanaan tarkaanfiin hojii ke madaalu akka si eeggatu beekuu qabda jechuun qeerroon yuunivarsiitii Adaamaa dhaamanii jiran

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s