Qondaala Tikaa Wayyaanee beekamaa Sibaat Arayaa jedhamu irrati tarkaanfiin maayyii fudhatame

Caamsaa 31,2012 Gabaasa Qeerroo

Caamsaa 30,2012 Godina wallaaggaa bahaa Onaa Haaroo Limmuu   bakkaa Yaasoo fi Abbaa Mo’aa jedhamuu gidduutti sabboontotaa Oromootiin Qondaalaa Wayyaanee nama maqaan isaa Siibaat Abiraa kan ilmaan Oromoo basaasee hiisisuuf bobba’ee,kessaatuu miseensotaa Addaa Biliisummaa Oromoo adamsuu fi yeroo ammaa kana hojii tikaaf kan ramadamee socho’aa jiruu irraatti waaree dura sa’aa 10 am irratti tarkaanfiin mayyii fudhatame.Sabboontonni tarkaanfii maayyii ergamaa Wayyaanee kana irratti erga fudhatanii booda shugguxii irraa hiikkachuun qabeenyummaa qindeessitoota FDG itti gabaasanii akka jiran gabaasi naannicha irraa nu gahe addeessa.

Tarkaanfiin kun qindoomina Maadhee Dhugumaa Jaldeessoo fi sadan Egguu tiin qindaa’ee karoorfamee  hojiitti kan hiikame yeroo ta’u  injifatnnoo itti aanuufis bakkoota maadheeleen diinaa dahatanii jiranitti fuulleffatanii akka jiran gaabaasu.

Kana malee karaa biroo Caamsaa 29/2012 Onaa Heebantuutti waraannii wayyaanee uummatatti bobbaafamee jiruu uummatatta dhukaasa bane, barataa Oromoo barataa Bayyanee Alamuu baraataa kutaa 12ffaa,  rasasa wayyaaneen rukutamee madaa’ee yeroo ammaa kana waldhansaaf hospitaala Neqemtee galee waan jiruuf haalli kun uummataa daran arsee waan jiruuf uummanni FDG tti jabaatee seene

3 thoughts on “Qondaala Tikaa Wayyaanee beekamaa Sibaat Arayaa jedhamu irrati tarkaanfiin maayyii fudhatame

 1. Haalli FDG amma itti’adeemaa jiru hedduu nama jajjabeessa. Woyyaaneen akkuma basaastota ishii ummata keessa ruuquun goolii uumtu nutis woyyanota basaasuun kanneen hojii hamaa irratti bobbaa’an irratti tarkaanfii maayyii fudhachuu qabna. utuu hindursamiin dursuudha. Namni nama basaasu hanga nama nama ajjeeseeti. Kanaaf basaastu irratti dammaqnee haa adabnuun.

 2. Woyyanee fi ABO giddu garaagarummaan jiru garaagarummaa deeggartoota qabaachuu fi dhabuu ykn garaagarummaa gootummaa qabaachuu fi dhabuu miti. Woyyaaeen ABO akka injifattu kantaasise gamnummaa ishiiti. Kunis 1) Warra dhihaa/USA/ wajjin dursitee waliigaluu ishii 2) Dhaabota sobaa dhaabbattee tumsa argachuu ishii 3) Meeshaa waraanaa Tigraay irra sirriitti kuufachaa turuu ishii 4) Gowoomsaa ABO irratti raawwattee waraana moonaa galchisiisuu ishii

  Kanaaf dhumaatii woyyaanee irratti dogoggorri akkasii deebi’ee akka hinhojjetamne: 1) Ammumaa kaasnee caasaa dhokataa ummata keessatti diriirsinee taa’uu qabna 2) Carra jijjirraatti fayyadamee humni diina oromoo ta’e Oromiyaa akka hinseenne jalqabumaa kaasnee waajjira tokko illee akka hinbanne irratti duuluu qabna 3) Meeshaa waraanaa girrigirrii keessa argamuu danda’u oromiyaa irratti sirriitti kuusuu qabna 4) Girigirri keessa Oromiyaan tasgabbii dhabdee kashalabbootaan akka ummanni hinmiidhamne caasaa yaroodhaaf hojjetu qopheessinee taa’uu qabna. kkf.

 3. akkas malee sanyii dhugumaa jaldeessoo akkuma DHUGUMAAN diina ar’anii biyyaa baasuu dha.
  injiffannoo kanuma qeerroo fi lammii saboontota keenya ta’uu homaa hin shakkinu
  kanaaf iddoo fedhetti iyyuu walii haa birmatnu
  nagaatti
  G3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s