Diddaan Ummata Oromoo Gara Qabsoo Hidhannootti Cehee Lolli Gurguddaan Baname,Wareegamis Kafalame.

Caamsaa 25,2012 Naqamte
Caamsaa 22/2012 Godinaa Waallaaggaa bahaa Onaa Limmuu Galiilaa Bakkaa Baddeessaa Gammadaa jedhamuttii waliitti bu’insii uumamee waraanaa loltooti Wayyaanee saboota sulul Abbaayyaa qabbatanii Ummataa Oromoo irraatti baneen lubbuun lammiilee Oromoo Afur[4]galaafatame,maqaan
1.Bantii Dhugaasaa,
2.Faqqadaa Mosisaa
3.Ayyalaa Alamuu,
4.Agaa Caalii kanneen jedhaman yemmuu ta’uu;
Walitti bu’iinsa kana keessatti sabboontoti Oromoo kanneen madaa’aans
1. Zalaleem Taarraqenyi dura barsiisaa Afaan Oromoo kan turee fi yeroo ammaa investera ta’ee bakkuma kanatti hojjechaa kan jiru,
2.Fiixee Biiftuu,
3.Jaarsoo Gabaayyoo,
4.Xiilahuun Galaan
kanneen jedhamaan immoo akka malee warraa madaa’aan yemmuu ta’uu, lolli kun ammaa illee itti fufee jira, bakki lolli kun itti eegalee jiru magaalaa Neqamtee irraa 65km fagaatee argama.
Lolli kun itti fufuun ammos Caamsaa 23/2012 Godinaa Waallaaggaa bahaa Onaa Limmuu Gaalilaa bakka Tulluu Komaa jdhamuutti waaarri Wayyaanee Saboota Guumuz qabatee uummata Oromoo meeshaa maleessaatti dhukaasuun nama
1.Bayyanaa Abbaa Soorii
2.Bayyanaa Raggaasaa
3.Zaalaleem Bayyanaa,
Kanneen jedhaman rasasa rukutamanii madaa’an, guyyuma kana barataannii Manneen barnootaa sadarkaa 1ffaa kutaa 1-8ffaa barataan Onaa limmuu Galiilaa keessaatti waraanaa Wayyaanee jala dhaabbachaa olaan, FDG Kaasuun guyyaa kana sagalee mormmii dhageessisan, baratoonni kun guyyaa akka gutuu Oromiyaatti Moodelaa qormaataa kutaa 8ffaatu kennaama ture, nuti qe’ee keenyaa irraatti ajjeefamaa maal teenyee qorumsaa fudhannaa jechuun gotonnii baratoota Oromoo Onaa Limmuu Galiilaa FDG dhaan duraa dhaabbatan.
Haalumaa kanaan Mannee barnootaa Kutaa 8ffaa fincillii keessaattii ka’ee
1.Mana barumsaa Harqubee sadarkaa 1ffaa
2.Mana barumsaa Baddeessaa Gammadaa sadarkaa 1ffaa
3.Mana barumsaa Akuu Seedoo sadarkaa 1ffaa. baratoonnii manneen barnootaa kanaa qurumsaa moodeelaa kutaa 8ffaas utuu hin qoraamiin hafaan.Haala kanatti rifaachuun mootummaan abbaa irree humnaa waraanaa dabalataan naannoo sanatti bobbaasaa jiraachuu gabaafame.

1 thought on “Diddaan Ummata Oromoo Gara Qabsoo Hidhannootti Cehee Lolli Gurguddaan Baname,Wareegamis Kafalame.

  1. Lola keessatti wareegamni kaffalamu hin’oolu. Ummataaf wareegama kana ibsuun hamilee lolaaf kaasuu gadi deebisa malee ol hinkaasu. Dhihaachuu kanqabu injifannoo oromoon argamsiise malee wareegama kaffale miti. Waa’een wareegamaa dhaabbilee mirga namummaaf falmaniif haadhiyyaatu. Haala ittigabaastan sirreessuu waanqabdan natti fakkaata.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s