Uummatni Oromoo Qe’ee irraa hin buqqaanu jechuun waraana mootummaa Wayyaanee waliin falmatti seene!

Caamsaa 24,2012 Ginda Barat
Mootummaan Wayyaanee bara aangootti ol bahe irraa kaasee ilmaan Oromoo qe’ee irraa buqqisuun qabeenya saamaa kan ture har’as itti fufuun Godina Shawaa bahaa aanolee garaa garaa keessatti qe’ee irraa kaasuu itti fufee jira.Aanaa Gindabarat ganda gartokkee fi qarree sooree jedhaman keessatti mootummaan wayyaanee waraana bobbaasuun dirqiin qe’ee irraa akka buqqa’an gochuun uummata Oromoo rakkisuu irratti argama.Uummatni Oromoo naannoo kanas mootummaa Wayyaanees hin ajajamnu,hin saamamnu jechuun didanii jiran.Mootummaa wayyaaneetti diddaan yeroo ammaa haala jabaan jabaachaa kan dhufe yoommuu tahu Godina wallaggaa bahaa keessattis uummatni Oromoo qe’ee keenya irraa hin buqqaanu jechuun waraana mootummaa wayyaanee waliin falmatti seenee jira.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s