1 thought on “Qabsaawaa Artist Kadir Sa’id, ABO….. ABO…ABO….. Dhaaba koo Walaba Kan Hin Qabne Kijiba…

  1. haala adunyaa ammaa faana bu’uun qabsoo finiinsuun waan fardii fii kan yeroon hin kannamneef tahuu ilmaan oromoo fi cunqurfamtoonnii fakkaataan hubatuu qaban.” tokkummaan bilisummaaf!!!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s