Ergamee Bultooti( OPDO)n Lafa Kaare Meetira 300,000 Albuuuda Qaqqaalii Qabu TPLF Itti Gurgurre Jedhan.

 

Gabaasa Qeerroo Ambo irraa Hagayya 26,2011

Godina Shawaa Lixaattii Lafaa qaabeenyaa uumamaa kanneen akka warqee,Amoolee,dhagaawwaan ijaarsaaf olaan kanneen akka dhagaa sanqallee,Ibinana baradii fi Albuudaa adda addaatiin kan baadhaatee ”Nyaamar” Onotaa Midaa Qaanyii,Amboo,Ilfataa,Gindabaratii ,fi Godina Horroo Guduruu Wallaaggaa gidduutti kan argamuu amaa Maqaa ”Amboo nyaamar” jedhuu OPDO’n itti moggaastee karee metiraa[300,000]ol kan ta’uu maqaa investimentiin mootummaan naannoo Oromiyaa jedhamee kan diinaan moggaafame OPDO’n abootii qabeenyaa qondaaltotaa mootummaa Wayyaneetti qarshii biliyoona 4 [afuri] olin gurguraa jiraachuun ibsame,Galiin lafaa kanaa irraa argamuus ta’ee gurgurtaan isaas irraa guddeessi isaa mootummaa Feederalaaf kan galu ta’uun isaa fi ajaji TPLF irraa OPDOtti kennamuun saaxilamee jira.

Qaabeenyaa uumama Oromiyaa samsisuun amala fi hojii ergamee bulaa OPDO waan ta’eef ilmaan Oromoo qabeenyaa isaa kan baadhaasa uumamaan qabu kan dhaloota boriif abdii ta’ee utuu ilaalluu diinni saammuu akka hin qabne maadheeleen Qeerroo Oromiyaa jiran godinoota hundatti wareega kafaluun akka dura dhaabatan beeksisanii jiru.

Kana malees sabboontotiin onoota olitti tuqamanii qabeenyi Oromiyaa naanoo isaaniitti argamu akka salphaatti diinatti gurguramee saamamuun haalaan waan isaan yaachiseef akka dura dhaabbatanii fi Oromoon biyya keessaa fi alaas samamuu Oromiyaa irratti damaqiinsaan ka’ee akka diina harkaa buusuuf waamicha godhanii jiru.

Qabsoon Itti Fufa! Gabrummaan ni kufa!

2 thoughts on “Ergamee Bultooti( OPDO)n Lafa Kaare Meetira 300,000 Albuuuda Qaqqaalii Qabu TPLF Itti Gurgurre Jedhan.

 1. jabaadhaa haa jabaannuu. Qabsoo bifa adda-addaa ijibaatun milkeesaadha. Oromoon wanta qabsicha utaalchisaa hedduu itti fayyadamuu hanqanne. Humni oromo akka saba tokkoo tti baayyee guddaadha.humna kana akka abbaan ofirratti beeku godhuun hojjaa isa jalqabaati.kun tahee jannaan karaan gabaabbate .qabsoo bifa akkam akka godhu herreguun rakkoo hintahu. Qeerroo yaadni koo dhibbaa-dhibbatti isin waliin jira. Dhugaan haqni kan oromoti akka moohannu hin shakku! Guyyaan caaya odaa fagoo miti.jabaadhaa. Haa jabaannu!

 2. ——–Oromian Sovereignity: Neither Amhara’s Style nor Tigrean Type, but Possibly Eritrean Way———

  According to the nowadays ongoing discussion in the Oromo nationalists’ circle, the three possible forms of walabummaa Oromiya (the three types of sovereignities for Oromia) in the forms of the Amhara’s style, the Tigrean type and the Eritrean way are not as such bad for the Oromo people in the future, but preferable are the suggested three Oromian options (independence, autonomy and integration). The Amhara’s style is an ‘assimilative Oromia’ having a free development and use of Afaan Oromo at a federal level, as well as making the cushitic Ethiopia being the same as the sovereign republic of Oromia, which will assimilate the other neighbouring language groups into being Oromo, thus practically Oromia = Ethiopia. This dictatorial assimilative approach must be distinguished from the democratic integrative option of the Oromo way. The Tigrean type is an ‘imperious Oromia’, the Oromo people having an independent Oromia and at the same time ruling over the other nations. Such imperious rule is also not the same to the democratic autonomy, to the other Oromian option. The Eritrean way is an ‘independent Oromia’ as a separate nation-state, free from the other nations; this Eritrean way is similar to one of the three Oromian options.

  All these three approaches, which can be now persued by the OLF and the Oromo people, if we want, are not as such disadvantageous for Oromia, so that we necessarily ought not be fixated on only the option of “separation”. That is why the endless cry of the Woyane cadres, who do lament day and night singing about their claim to “know the fact” that OLF is a “secessionist” organization and their accusing the Oromo nationalists as “separatists”, doesn’t hold water. On the contrary, the gadaa people with our principle of freedom and democracy do prefer the Oromian methods leading us to our desired sovereignity. Firstly, we want to give a chance to an ‘integrative Oromia’ (‘a democratic Oromian-Ethiopia’); secondly we opt to an ‘autonomous Oromia’ within a cushitic Ethiopian union, which can only serve as a transitional solution towards the desired integration; and only if these two noble Oromo’s choices of an ‘integration in a form of Oromian-Ethiopia’ or an ‘autonomy within a union’ fail to be materialized, due to the possible arrogance and the authoritarian nature of the Abyssinian elites, the Oromo people will be obliged to move towards the choice of ‘an independence without a union’.

  As far as the Oromo people and our liberation front (OLF) are concerned, even we can try to promote the type of unity, which the “pro-unity” Amhara forces want to realize. But, these Amhara forces need to be sure that the language into which we all need to melt will be the two Afaan Oromo’s, that means not only Amharinya, but also Oromiffa. Now, the OLF seems to support this view, hoping that the “pro-unity” Amhara forces do agree with this way of solving the language issue. Amharinya was in reality created by the Oromo nobility in the year 1270 around Hanko-bar in central Oromia. The Oromo nobility just wanted to have a language, which is different from that of the ordinary Oromo, thus created “lisane negus”, the Amharinya. Now, both Amharinya and Oromiffa are suggested to be considered as Afaan Oromo (as the language of the Oromo people). Sure is that Oromiffa is the language of the Oromo heroes, who did start the liberation struggle of the Oromo people from the Abyssinized rulers of the Agew and the Oromo, whereas Amharinya is unfortunately still associated with the domination and subjugation of the gadaa people by this Abyssinized part of the Cush nations.

  This theory now seems to be entertained by the recent Oromo liberation movement. By the way, is Nagaasso Gidadaa’s UDJ party not one of those with the mentality of this generation? When we look at the program of the party, its §3.2.4 says: “Amharic shall serve as a working language of the federal state; when approved by a referendum, there can be another language, in addition to Amharic, that serves as a working language of the federal state.” Why not referendum on Amharinya, whereas it is compulsarily needed to allow Oromiffa to have the same status? Is this not a double standard? Why did Obbo Nagaasso and the other Oromo nationalists in this party fail to put Oromiffa as one of the federal working languages explicitly, just as they did to Amharinya? Are they not making the same mistake commited by Emperor Minilik Caalaa and his best general Gobanaa Daacee? Both of these nobilities being Oromo (the first an Abyssinized Oromo, the second a non-Abyssinized), they could have promoted Oromiffa to be the working language of the Ethiopian empire they built, instead of making their “lisane negus” the only one used officially in the empire.

  Now, the Oromo liberation movment should take heed of the Habesha organizations, who want to repeat the same mistake. No other move, except the following three ways of the OLF movements, is acceptable to the Oromo people: the first-generation OLF, which concentrates on achieving only an ‘independent Oromia’, as a fair goal without influencing other nations; the second-generation OLF talking about either an ‘independent Oromia’ or an ‘autonomous Oromia’; and the third-generation OLF being more inclusive and open for an ‘independent Oromia’, for an ‘autonomous Oromia’ and for an ‘integrative Oromia’. I think these three options of our future walabummaa are not bad, but the question lies on the timing of stressing one of the alternatives vis a vis the other two. Clear is that any nation under oppression and with a threatened security prefers and stresses ‘independence’, whereas the nation, which does have a confidence to survive, to thrive and who even is sure to be able to rule over other nations do emphasize the other two alternatives (‘autonomy’ and ‘integration’).

  We may then ask: which position should the Oromo people, who are still under the colony and domination need to emphasize now? Surely, we need to stress an ‘independence’, just as the first-generation OLF correctly did and is still doing. Even though it is not bad that the second-generation accepted a possible ‘autonomy’ as an option and the third-generation now started to further entertain even the third alternative of ‘integrative’ Oromia, the smart side of all the three generations is that they never gave up and will never give up the ‘independence’ option. As long as the Oromo people are under oppression, the question for an ‘independence’ is mandatory and a must. But care must be taken for this position is used by the Woyane cadres as a means to neutralize the “pro-unity” Amhara forces, who are also nowadays the archenemies of the Woyane. Clearly, Woyane regime is surviving and thriving by making these Amhara forces and the pro-independence Oromo fronts neutralize each other. Thus, it is better to tone down the ‘independence’ rhetoric and emphasize the ‘integration’ option.

  As repeatedly mentioned, the common denominator of the three OLF generations is ‘bilisummaa Oromoo’, which is good. The first-generation is for bilisummaa Oromoo + walabummaa Oromiya (in a form of an ‘independent Oromia’). The second-generation for bilisummaa + walabummaa (in a form of an ‘independent Oromia’ or in a form of a ‘union of autonomous nations’). The third-generation is for bilisummaa + walabummaa (in a form of an ‘independent Oromia’ or in a form of a ‘union of autonomous nations’ or in a form of ‘cushitic Ethiopia = republic Oromia’). As I do see, we are moving from the occupied Oromia of the subjugated Oromo people —– through the smallest OPDO’s Oromia —– through the smaller OLF-SG’s Oromia —— through the small OLF-QC’s Oromia —— to the great Oromia (either Oromia extending from Hashange to Lamu or the republic Oromia = the cushitic Ethiopia) with a respected bilisummaa and a realized walabummaa of the Oromo people.

  When we look at such theoretical options and moves, the Oromo people are actually in a very advantageous position regarding the possible three future outcomes of the political struggle in the present Ethiopia. The three outcomes are a ‘disintegrated Ethiopia’ resulting in multiple independent nation-states including an independent gadaa republic of Oromia, a ‘federated Ethiopia’ like it is now under the Woyane (just changing its fake status quo to the true federation) and a ‘transformed Ethiopia’ from its present Abyssinized nature (Ethiopia with Oromo oppression and Habesha domination) to the cushitic Ethiopia (Ethiopia with freedom for all citizens and nations). The Oromo nationalists can use these three options to our advantage for all of the three options are not against the required bilisummaa of the Oromo people. The Amhara elites are limited to the third option in which they think Amharinya will be the only federal language of all in Ethiopia, so that they do hate the second option and do fear the first option, because the first and second options do limit this opportunity of expansion for Amharinya. The Tegaru elites can use the second option as long as they do dominate the Ethiopian politics and they surely will opt to the first option in case they start to lose their domination, but they will never be able to exploit the third option for it will not give them the opportunity to dominate over the other nations in the future cushitic Ethiopia.

  Interestingly, we can see that the first-generation OLF is shooting against the Woyane forces from only one position (from the position of an ‘independent Oromia’); the second-generation from two positions (from the position of an ‘independent Oromia’ and from the position of a ’union of autonomous nations’) and the third-generation from three positions (from the position of an ‘independent Oromia’, from the position of a ‘union of autonomous nations’ and from the position of an integrated cushitic Ethiopia). Furthermore, we do also observe the clear supportive position of all the three generations for an independent Oromia; yet, all Oromo nationalists of these three generations just should take care not to play into the hands of the Woyane cadres, who also sing continuously “supporting” the unconditional independence of Oromia. The motive of these cadres is not hard to understand. They want to antagonize the Oromo movement for liberation with the pro-democracy movement of the Amhara people. We should try to kill this divide and rule machination of the Woyane. Otherwise, the third-generation OLF with an additional vision of transforming the Abyssinian-Ethiopia (the hitherto Ethiopia characterized by oppression, hunger, exploitation, tyranny und torture) to the Oromian-Ethiopia (to the cushitic Ethiopia of liberty, freedom, democracy and autonomy of nations) is really great. The Oromo liberation struggle has already compelled the Abyssinian elites to sing about these values of the Oromian-Ethiopia, the values which are actually against their own culture and nature. Thus, the anti-thesis of Obbo Boruu Barraaqaa’s Abyssinian-Ethiopia ( http://gadaa.com/oduu/10224/2011/07/26/ … -ethiopia/ ) is this suggested Oromian-Ethiopia.

  We like it or not, Ethiopia can never be back to the past Amhara dominated empire and keeping the status quo of the Tigrean domination sustainably is also not an easy job. Slowly but surely, the empire was changing because of the pressure from the Oromo liberation movement and it will continue to be changed from the Abyssinian-Ethiopia to the Oromian-Ethiopia. It is up to us, the Oromo people, to choose which form of Oromia to have in the future: OPDO’s map, OLF-SG’s, OLF-QC’s, the present Ethiopia being transformed to Oromia or the future Oromia’s map being the same to that of the cushitic Ethiopia? The idea of the second-generation OLF in thinking about the second type of sovereignity (autonomous Oromia) as another way of Oromo’s walabummaa, which is alternative to the original goal (independent Oromia) was very disappointing for the first-generation OLF and its supporters. In the mean time, this second option seems to have been accepted by many Oromo nationalists, as long as the Oromo public will decide in the future per referendum. Now the third alternative sovereignity (integrative Oromia), which is now entertained by the third-generation OLF seems to be very “disgusting” not only for the first generation, but also for the second-generation. It may take a long time till Oromo nationalists of these two generations will start to realize that the Oromo people, as a majority in the region, will have no disadvantage in all the three types of sovereignities, if really the future politics of the region will be that of freedom and democracy. Fortunately, the world is developing and moving in this direction of politics; the Horn of Africa can not be exceptional.

  The hitherto main mistakes done by both the Amhara elites and the Oromo elites, so that Woyane could beat them turn by turn, are the facts that the Amhara elites still think as if they are in control of the Finfinne palace and as if they do have the political domination demanding from the Oromo elites to give up the agenda of “Oromian separation” as a precondition to an all-inclusive alliance. The Oromo elites, on the other hand, think as if we have less power and influence, compared to the Amhara elites, so that we still fear the comeback of the old “era of darkness”. Woyane cadres know this falacy of both elite groups and play with their emotion in order to polarize the opposition camp. The recent move of the OLF to correct this faults is an indication of a growing Oromo self-confidence to tackle such empasse and make a difference not only in Oromia, but in the whole Ethiopia/the Horn, that is why it is a nice step. Of course, this will be fruitful only if the effort towards the third alternative of walabummaa (integrative Oromia) is going to be seen on the real ground. A move in this direction is yet more of a theory rather than being the ongoing practice; nevertheless, I think the plan of an Oromian-Ethiopia (Ethiopia being transformed into Oromia) is a best vision and it will be a possible reality in the future. Only if the Abyssinian elites and their Western handlers try to hinder the realization of this vision, then either ‘Oromian autonomy within Ethiopian union’ or ‘Oromian independence within African union’ are the other options we need to strive for. The truth in general is that in all these three ways of achieving Oromo’s sovereignity, the hitherto oppresed Oromo people will have nothing to lose in the future.

  What we can’t deny is that there are considerable number of Oromo nationals supporting either of the three types of sovereignities (either independence or autonomy or integration) and none of these three groups do prefer ‘garbummaa Oromoo’ to ‘bilisummaa Oromoo’. Thus ‘bilisummaa Oromoo’ is a common denominator for these three political views in the Oromo community. Even though they do have this same stand on bilisummaa, they do differ on the type of walabummaa Oromia they want to realize. The difference is based on the version of the Oromo history each generation does have in mind and based on the personal life experiences of their respective members. If the OLF manages to accomodate these three sections of the Oromo society (the pro-independence, the pro-autonomy and the pro-integration section), it can then surely be pragmatic, inclusive and smart. Bilisummaa Oromoo from the garbummaa under the Abyssinian system of colonization or domination is unconditional; but the types of walabummaa Oromiya, which we as a nation want to realize, be it an ‘independent Oromia within African union’, or an ‘autonomous Oromia within Ethiopian union’ or an ‘integrative Oromia by transforming the Abyssinian-Ethiopia of a dictatorship to the Oromian-Ethiopia of a democracy’ can be conditional, which depends on the future referendum of the Oromo public.

  Now, the best way to attack and defeat Woyane (who is using the two cards of either ‘imperious Tigrai’ or ‘independent Tigrai’) is that the OLF better concentrate on the third alternative, on an ‘integrative Oromia’, rather than on only an ‘independent Oromia’ and an ‘autonomous Oromia’, these two methods (independence and autonomy) being theoretically the same ideology to that of the Woyane, who in reality currently excercises an ‘imperious position’. Fortunately, Woyane can never use the card of an ‘integration’ for it is a reperesentative of the minority nation in the Ethiopian empire. Thus, according to the opinion given in this essay, an ‘independent Oromia’ (the Eritrean style sovereignity) is not the only type of sovereignity for the Oromo and Oromia, the people and the land who are at the center and the core of the politics in the region/in the empire. An ‘autonomous Oromia’ and an ‘integrative Oromia’ are also the other advantageous ways of securing Oromo’s bilisummaa and Oromia’s walabumma. Otherwise, we do see that the Amhara elites have only one political card (the card of integration) to play; the Tegaru elites have only two cards (the cards of ‘imperious Tigrai’ and ‘independent Tigrai’); but the Oromo nationalists have three cards, the cards of an ‘independent Oromia’, an ‘autonomous Oromia’ and an ‘integrative Oromia’ to play. Time will show us whether our Oromo politicians are smart and wise to use these three cards to the advantage of the Oromo people and to the interest of the Oromo land (Oromia).

  As far as I am concerned, so long the Oromo people are under colonial oppression, we should fight for an independent Oromia without giving in and giving up. But Oromia and the Oromo are neither geographical periphery nor demographical minority, like Eritrea and the South Sudan were/are, in order to opt for a separation as the only best remedy. An ‘integrative Oromia’ (transforming the Abyssinian-Ethiopia to the Oromian-Ethiopia) can also be the very good version of our walabummaa/sovereignity, of course an ‘autonomous Oromia’ being a temporary and transitional solution towards either an ‘idependent Oromia’ or an ‘integrative Oromia’, both as an alternative lasting solutions. So let’s Oromo nationals act as members of a nation with both geographically central position and demographical majority in the empire/region, believing in ourselves and being confident that we can change our present condition of a political minority to our legitimate status of a majority and convert our current situation of being in a political periphery towards becoming a political center. Woyane cadres, who continuously accuse Oromo liberation movement as a “separatist” movemnet should be told that it is illogical to talk about Finfinne’s “secession” from Meqelee, whereas the simple fact is that it is Meqelee, who will secede from Finfinne. Common sense tells us that the one who is a minority and at a periphery claims a secession from the nation at the center and a majority, not vice versa!

  Galatooma!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s