Fincilli Diddaa Gabrumaa Itti fufe, Wallaga Magaalli Najjoo Sochii Qeerroon Howwite.

Gabaasa Qeerroo Najjoo Hagayya 04,2011

Sochiin Qeerroo Bilisummaa itti fufuun Hagayya 03,bara 2011 godina Wallagaa magaalaa Najjoo keessatti barruuleen haala jireenya ummata keenyaa fi rakkoo muutummaan Wayyaanee ummata Oromoo irraan gahaa jiru gadi fageenyaan kan ibsu adda addaa fi Akeeka sochii qeerroo bilisummaa Oromoo kan ibsu heddumminaan faca’ee  oole.Dargaggootiin Oromoo magaala Najjoo bakkoota bebbeekamoo ta’anitti gartuun bobba’anii waraqaalee qabsoo Oromoo deggeru ummataaf raabsoo irra darbanii manneen hojii mootummaa fi hoteelota adda addaa jalatti maxxansanii jiraachuu qeerroon gabaasa.

Waraqaan Qeerroon faca’e kun bifa sadii kan if keessaa qabu yeroo tahu. 1ffaa  haala gibiraa fi qaalawiinsa jireenyaa ummata keenya irra gahee fi qoteebulaan Oromoo lafa isaa irra jiraachuu dhadhabuu,saamicha murni bichuu Wayyaanee Oromiyaa irraan gahaa jirtuu fi kkf if keessaa qabu, 2ffaa ibsoota ABO. 3ffaa, Sochii dargaggoota biyyoolessaa ykn Qeerroo kan ibsuu fi Akeeka qeerroo kan gahaatti ummataa barsiisu ture.

Barruulee kana qeerroon magaalaa fi baadiyyaa Najjoo walgahanii bakkoota dhaabatanii hiraa oolan fi bakkatti facaasan keessaa.

  1. Suuqiilee guguddaa magaalaa Najjoo keessa jiran cinaa
  2. Hoteela Yeroosan
  3. Hoteela Xurunesh
  4. Hoteela Waawayyaa
  5. Mana barumsaa Letenal Kolonel Abdiisaa Aagaa
  6. Kolleejjii Fayyilichaa aa
  7. Buufata Konkolaataa Magaalaa Najjoo

Yeroo tahu bakkoota kaan ammoo gidaara manneen adda addaa irratti maxxanfame keessaa

Mana jireenya bulchiinsa Wayyaanootaa boroo, Mana barumsaa K.Abdiisaa Aagaa,Suuqiilee lafa gabaa

Manneen jireenya dhuufnaa dhagaa irraa ijaaraman mara.,Mana Baakii Daldagaa fi Mana Poostaa

Yeroo tahu, sochii kanaa fi gochaan qeerroo kana kan dhageesse Wayyaaneen humna waraanaa fi poolisaa heddumminaan guurrachuun magaalaa Najjoo keessaa akka namuu hin baane karaa hunda irratti yoo sakata’a gochuun nama jeequun hanqatnaan manneen jireenyaa dhuunfaa fi hoteelota hunda seenuun sakata’aa bal’aa gaggeessaa turan, humna poolisoota magaalaa keessaa jiran kaaniin shakkii irraa kaasanii qormaata jala galchuu fi namoota bebbeekamoo Oromoo magaalichaa qabaa turan.

Dargaggoota magaalaa Najjoo fi namoota naannoo biraa hojiif magaalicha seenanii jiran hamma ammaatti qabanii akka qorataa jiranii fi sochii kanaafs humna poolicaa akka dabalanii jiran gabaasi qeerroo Najjoo irraa  ergame addeessa.

Suuraalee poolisooti Wayyaanee yeroo jeeqamanii ummata goolaa jiranii fi waraqaa Qeerroon facaasetti ummati gammadee yeroo ifitti maxxansee ungataa ture kan kaafne sababa internata argachuu hin dandeenyeef yeroo biratti akka erginu abdiin qabana jedha gabaasi qeerroo Najjoo.

Qabsoon itti fufa! Gabroomsaan ni kufa!!

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s