1 thought on “Bara Biyya Qabnu Akkas Turre, Jedhu Manguddoon Oromoo Umuriin Bulan

  1. yeroo seenaan himu sana ee dhugaadhaa galma ofiif jaaree keessa jirraataa ture.uumaa ogeeyyii oromoon wixiname kan aadaa safuu jiruu engineroota hawaasa mataa isaan kuufameen waan eeggamuun jiruu qabbanawa jiraachaa ture. erga caphee booda , akka caphettii okkolaa jiruu hadhootuu habbuqa jiraachuu qaama godhatee jira.maaliif jennee yo off gaafanne deebiin ,mana colony bu’aa isaa eggachuuf jaarrate keessaa waadamaa jiraata.oromon caasaa colony yo buqqaasee kan oromo caasa dantaa oromoo tiysu jaarrate malee yokaan akka nama of ajjesee taha. yeroon amma yo off taate! filmaanni jiru tokko qofa! off tahi oromo!oromo of tahi! ani oromo jedhanii himatuun gahaa miti. oromummaa malee falli biroo hinjiru.hundumaafu yo qarrooma oromo itti hojjachuu jalqabne bakka seenan himu sana hunda akka itti debinu,akka lammaffaa shakkii hinqabu.hin maminaa deebi’aa oromo taanaa.way oromia hadiyyoo!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s