Godina Wallagga Lixaa Ayiraa keessatti diddaan uummataa jabaate.Dunkaanni Gadda Mallasaaf bu’es gubate

Hagayya 28,2012 Ayira

Godina Wallaggaa lixaa aanaa Ayiraa Gullisoo keessatti diddaan qeerroon gaggeeffamu daran jabaachaa dhufe.Doorsisnii fi hidhaan waraana mootummaa wayyaaneen raawwatamus hammaachaa jira.Haala yeroo ammaa kanaan wal qabatees mootummaan wayyaanee dirqamaan gaddaaf baaa,Horii kaffalaa jechuun uummata hiraarsaa jira.Dargaggoowwan

1. Mangistuu Doktoree

2. Ifaa Guddataa

3. Dagaagaa Faxxanaa

4. Margoo Hambisaa

Jedhaman mootummaa wayyaanee irratti uummata kakaastu jechuun mootummaa wayyaaneen erga ukkaamsamanii mootummaa wayyaanee jalaa miliqanii jiran.Uummatni dirqiin dunkaanni buufamuun gaddaaf bahaa jedhamanis Gullisoo keessatti gara bahumsa Ayiraa irratti Dunkaana kana gubanii jiran.Uummatni naannoo kanaa duaa isaa duaan haa awwaallatu,Gaddi kun ilmaan oromoo hin ilaalu,Nuyi namni duuu jaallanna osoo hin tahiin bilisummaa barbaadna jechuun dunkaana kana gubanii jiran.Qeerroon naannoo kanaas waraqaalee dhaadannoo

v Oromiyaan ni bilisoomti

v Duaa isaa duaan haa awwaalu

v Bilisummaa barbaadna

v Kai qeerroo yeroon geesse

Jedhan naannoo kanatti balinaan maxxanfamanii jiran.Alaabaan ABO Gullisoo keessattis balaliiee jira.Ilmaan oromoo Miseensota OPDO tahan yeroon hiree murteeffannaa amma jechuun qabsoo uummataatti dabalamanii jiran.

Waraanni mootummaa wayyaanees diddaa qeerroon gaggeeffamaa jiruun kan cinqame Ayiraa,Gullisoo,JaarSoo, Ganda calliyaa waradaallee fi kanneen biro keessatti sakattainsaa gaggeessuun meeshaa waraanaa qabdu jechuun uummata doorsisaa jira.Gaaffiin mirgaa qeerroon eegalame hanga galmaan gahu itti fufuu akka qabnuu fi ilmaan oromoo marti gumaata barbaachisaa akka godhuun waamicha qeerroo naannoo kanaati.

 

2 thoughts on “Godina Wallagga Lixaa Ayiraa keessatti diddaan uummataa jabaate.Dunkaanni Gadda Mallasaaf bu’es gubate

  1. Qabsoon kan qeerroo duwwaa akka hin taane, abboonni keenya gumaata barbaachisu kana akka godhan waamicha diyeessa.
    Dhaamsa aanaa Aayiraa fi Gullisoo keessatti tarkaanfii jabaa basaastota irratti fudhachuu qabna. Kana yoo hin taane basaasa irraa of hin qusatani. Haa kaanu…

  2. Gaaffii qabsootti haa hirmaannuu,sabboontota,qabsaayota fi ummata oromoo hundaaf jedhu kan dhiheessu dha,kunis mootummaan wayyaanee kaayyoo sanyii ilmaan oromoo balleessuu qabaachuu isaa irraa kan ka’e kaabinoota isaatiif shugguxii raabsuun dargaaggoota oromoo adamsaa kan jiruudha.Fkn gaafa Hagayya 23,2012, kaabineen wayyaanee ob.Af-woorq jedhamu barata yuun.Amboo -Abdii jedhamu ABO hordofta jechuun qabee Yakka lubbu balleessuuf yaale milkaa’uufii dinnaan,icciitii ABO KATABII nuu fidi jechuun dirqamaa irra kaayee jira,garuu jecha isaa kana irraa hin fudhannes,barnootas dhiiseera. Kanaaf,dhalattoonni oromoo hundi mootummaa dhamaatuu tana afoo dhaabbatee ofirraa darbuu qaba. Yaada dabalataaf, +251922483785

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s