TPLF Diddaa Qeerroo dura dhaabbachuuf jecha saboota Gumuzii fi Oromoo walitti buusuu eegale

Gabaasaa Qeeeroo Ona Hebantuu,Fulbaana 24,2011

Gaaffii mirgaa dargaggooti Oromoo kaansanii jiran doomsuuf jecha shiroota Wayyaaneen hin xaxiin hin jiru. Yeroo dhihoo asitti godina Wallaggaa naannoo Onoota  Hebantuu,Gdiiaa,Limmuu,Jaarsoo,Calliyaa fi Najjoo kkf keessaa FDG dhabbatummaan itti fufuun irratti kan rifate mootummaan Wayyaanee, fincila kana dhaabuu dadhabuu irraan kan ka’e saboota Gumuzii  ijaaree ummata Oromootti akka lola banana taasisee jira. Akka kanaan Fulbaana 22,2011 irraa eegalee Ona Hebantuutti daangaa Gumuzii fi Oromoo jidduu naannoo Qeelloo jedhamutti walitti bu’iinsa Oromoo fi warra Gumuzii jidduutti tahe keessatti nama lama du’an kudha shan madaa’anii nammoonni kudhan ammo eessa buuteen isaanii hin baramiin jiraachuu gabaasi Qeerroo Ona Hebantuu addeessa.

Akka kanaan ummati Oromoo naannoo san jiru tokkummaa isaa jabeessuun dhibdee fi gaaffiin Oromoo mootummaa Wayyaanee irraa malee saboota Gumuzii waliin akka hin taane karaa adda addaa kanneen Wayyaaneef ergamani rakkoo uumanitti dhaamsa dabarsaa jiraachuun beekamee jira. FDG Qeerroon qoteebulaa fi ummata Oromoo hunda waliin jalqabe kun jalqabaa malee kan dhumaa tahee  hanga galii isaan gahu akka hin dhaabbanne sochiilee dargaggootaa irraa hubachuun dandayamee jira.

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s