Mootummaan TPLF Oromummaa fi ABO Adda Baasuu Dadhabe.

Gabaasa Qeerroo Finfinnee,Fulbaana 1,2011

Mootummaan TPLF duula ummata Oromoo fi darggaggoota Oromoo irratti baheen yeroo ammaa kana godinoota Oromiyaa mara keessaa sabboontoti heddummninaan hidhaatti guuramaa jiru,gabaasi Oromoota hidhamanii akka guutuutti hin qindeeffamneef jechas mootummaan TPLF daandii telefoona baadiyyaa fi aanaalee hunda cufee akka jiru beekamaa dha. Kana tahus sochiin dargaggoota Oromoo godhaa jiran irraa soda waan qabaniif Oromoota fi hooggantoota paartiilee mormitotaa Oromoo sababaa ABO jedhuun yakkuun mana hidhaatti geeffamaa jira.Hidhamtooti hidhamanis ABO tahuun yakka osoo hin taane gootummaa fi mallattoo sabboonummaa akka tahee fi hidhaan Oromoota mirga gaafachuu irraa duubatti deebisuu akka hin dandeenye gartuu tikaa wayyaaneef ibsanii akka jiran dhagahama.

Akka kanaan Hagayya 28,2011 humna poolisaa feederaalaan qabamanii mana hidhaa Wayyaanee Ma’ikelaawiitti kanneen hdihaman keessaa

  1. Obbo Baaqqalaa Garbaa Itti aanaa Itti Gaafatamaa WFDO,
  2. Obboo Olbaanaa Leellisaa barreessaa KUO Finfinnee irraa
  3. Gaachanaa Ararsaa, Godina lixaa shawaa
  4. Haptamuu,nama jedhamu Onaa Giincii irraa
  5. Abdisaa Soorii  Onaa Adaa’aa Barggaa
  6. Sirneessaa Abarraa, Onaa Adaa’aa Barggaa irraa

 

Kanneen yeroo tahan,warren hanga ammaatti baadiyaa fi onoota adda addaa irraa heddumminaan hidhamaa jiran guutuun maqaan akka nu gaheen gabaafna.

Qabsoon itti fufa! Gabroomsaan ni kufa!

1 thought on “Mootummaan TPLF Oromummaa fi ABO Adda Baasuu Dadhabe.

  1. qeerroo hireen oromon yero murteessa tahe kana qabu tokko qofa. Qabsoo oromo ishee dhugaa sana jalqabudha. Qabsoo (copy) gara-galchaa habashaa tiin habashaa injifatuun hindanda’amu. Falasafaafi loogika(logic) oromo irraa madduun yo qindaawe oromoof irragalaafi.sabni oromo hanga yoona wanni dhabama isa hanqise aadaa jaarmayaa ,qunnamti kan isaa qofa kan tahe wanta jabeesse dhimma itti bahaa tureefi wanta habashaa jalaaa baranne isaaniif lakkifne kan oromotti yo geeddarre guyyaan itti dukkanaawee akka dacheen isaani garaangaltu gochuun salphaadha.bilisummaan fagoo miti yo muranne garaa. Jabaadha qeerroo abdi oromo ! Injifannoon dhihotti!!.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s