Oromo students in Maikelawi and Kaliti prison refused to inquire pardon

Qeerroo Report, Finfinnee, August 19, 2011

The overcrowding hits record level in the different prison centres in Oromia. Since April 2011, Ethiopian TPLF government have sustained a vast number of Oromo students and youth in prison and the whereabouts of many students have been undisclosed. The families of these students have been worried about the health status and the whereabouts of their children.

The intensified national pro-democracy movement by Oromo university students have put the TPLF government in a frightful situation. It was because of this fact the government allegedly accused these students and sustained them in prison. In this month, the government arranged systematic propaganda for the imprisoned students in Maikelawi and Kaliti to apologise on national TV and Radio. The government proposed a statement which states the movement by the students is “anti-democracy and the students should apologise the public for taking part in it.” However, the students refused to inquire pardon.

The Oromo students in Maikelawi and Kaliti insisted that the movement is a pro-democracy national movement, not anti-democracy. They told the government they rather prefer to be tortured in the prison than inquiring pardon. The students believed that even if they released on pardon, the problem of the Oromos will stay unresolved.

The systematic release of prisoners in pardon is not a new fashion; even it has been practiced by Derg regime. In 1980, the Derg government urged Abiyu Galata, Abbaa Biyyaa Abbaa Joobir, Zagaye Asfaw, current OLF Chairman Dawud Ibsa etc to apologise and inquire pardon. However, these pro-democracy nationalists have declined the government’s proposal and insisted on their movement against the tyrant. As the same process, the refusal of TPLF government’s proposal of in inquiring pardon by the Oromo youth has pleased other Oromo students and youths who are advancing the Qeerroo pro-democracy movement.

The struggle shall continue and the oppressor will fall!

2 thoughts on “Oromo students in Maikelawi and Kaliti prison refused to inquire pardon

  1. qeerroo oromoo karaan irra jirtu karaa haqaati hujiin eegalte kan yeroon hattattamaan sigaafatteedha deebii itti kennuuf tattaaffiin ati godhaa jirtu kan lammii kee guututti sifana hirirsuudha.jijjiiramni shaffisaan qabsoo keetiin akka dhufu eenyu’illee kan haalu hin jiru salphina irraa baanee ulfina gonfachuuf waa maraan sicinaadhaabbanna akka injifannoon xumurtu hin shakkinu jabaadhaa
    ijnjifannoon ummata Oromoo!!!!!!!!!!!!!!!

    • hidhaa keessa turee waanin beekuuf dhugaatti achi keessatti qabsoo geggeessuun murannoo maayyii nama gaafata waan ta’eef nandinqisiifadha joollee teenya murannoo qabatan diinni illee booda irra siif quudhiti garuu itti hadhooytii dirqiin liqimsiisi seenaan kamuu dhokatee hin hafu gaaftokoo oromoon fiinfinneetti walga’ee gootota isaa akka faarfatu beelaafi wallaalli seenaa ta’ee akka hafu gochuuf qeeroo keenya cinaa haa dhaabbannuu namuu waan dandeenyu haa goonuu teenyee gabrummaa malee bilisummaan akka hin dhufnee xiqaa fi guddaa keenyaa haa yaannuu numalee bilisummaa eenyu irraa eeggannaa qeeroo waliin sosso’uun amma booda sheenaa boo’uu miti yerootti haa fayyadamnuu
      qeeroo waan eegale galmaan ga’a!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s