Shamarran Oromoo Kanneen University Haromaya dhaa Baratan Lama Waraana TPLFn Samaman

Gabaasa Qeerroo Haromaya, Hagayya 11,2011

Hagayya 10 bara 2011  galgala barattooti shamarran barattoota Oromoo University Haromaaya tahan barnoota yeroo gannaa xumuranii gara maatii isaaniittii galuuf osoo imala( bobbaa) irra jiranii keellaa Awaash jedhamee yaamamu irratti  konkolaataa irraa buufamanii meeshaa isaan qaban marti erga sakatta’ameen booda qabeenyi barattoota kanaa kan akka uffataa fi kitaabota akkasumas dhaammata barattooti mooratti hafan maatii isaaniif ergan marti irraa erga samamee booda yeroo dheeraa naannoo keellaa Awaashitti turfamanii badiin tokkoon malee Qabeenya hunda irraa fuudhuun akeekachiisaa fi dorsisan gadi lakkifaman.

Shammarreen qeerroo samaman kun:-

  1. Barattuu Arfaasee  department information Science kan barattu
  2. Barattuu Galaalee  information Science kanneen baratan dha.

Keellaa jedhame kana irratti waraanni Wayyaane fi ergamtooti isaanii guyyaa irraa guyyaatti dargaggoota Oromoo qabuun miseensa Qeerroo Bilisummaati isin jedhanii doorsisaa fi arrabsoon dhaloota Oromoo dachii isaa irratti  doorsisaa akka turan gabaasi qeerroo Haromaya ni gabaasa.

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s