Sochii Dargaggoota Biyyoolessaa(Qeerroo)n kan baarage Mootummaan TPLF Dabbaalootaa fi Qondaalotaa isaa galma Sidaamaa keessatti Walgahiin sarde.

(Qeerroo, Hawaasaa, Waxabajjii 21,2011) Odeessi Qeerroo magaala Hawaasaa irraa akka himutti,dhihoo magaalaa Hawaasaa keessaatti tapha kubbaa miillaa Ethiopian Premium League qophaayee irratti waraqaan yaamicha dargaggootaa( Qeerroo) naannoo stadium taphaa fi magaalaa keessatti bittinfamuu irraan kan ka’e ummatii fi poolisooti Wayyaanee walitti bu’iinsa guddaan adda bahanii jiru.

Guyyaa sanatti taphi silaa gaggeefamuuf yaadame jeequmsaa fi loliinsaan waan hammaateef gareen kubbaa miilaa Qidus Gorgis ergamtoota Qeerroo ti jechuun yakkamanii poolisoota Wayyaanee waliin walitti bu’uun taphichi hafe.

Haalla waraqaa yaamichaa afaan Amaaraan faca’e kun muutummichaa fi ergamee bultoota Wayyaanee haalaan waan rifachiisee jiruuf guyyaa har’aa Waxabajjii 21,2011 dabballootaa fi qindaalotiin Wayyaanee bulchiinsa naannoo kibbaa dabalatanii galma Sidaamaa keessatti walgahii godhachaa jiru.

Haalli walgahii kanaa gaaffii waayee Qeerroo fi sochii qeerroo dhimma ilaalu irratti walfamii fi yaadaan dheekkamsoon akka walitti daddarbataa jiran oduun garee san keessaa huluqxee Qeerroo geese addeessiti.

Kun kanaan osoo jiruu sochii Qeerroo bilisummaa fashalchiisuuf ergamanii bultooti diinaa mooraa Univesity Hawaasaa guutanii yoo jiraatan illee deeggartooti Qeerroo fi falmattooti mirga bilisummaa bakka jiranitti diddaa isaanii itti fufanii jiru. Itti dabaluunis, tokkummaan dargaggoota Oromoo humna tahuu ibsaa sochiin Qeerroo hanga gaafa bilisummaatti akka itti fufuu hubachiisanii jiru.

Qabsoon itti fufa! Gabroomsaan ni kufa!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s