“Nuti Otuu Jirruu, Akkamiin Dhabamaa?

(Qeerroo, Finfinnee, 11 Waxabajjii 2011) Sabni tokko kan ofi danda’ee, ummata baay’ee qabu qabsoo gamtaadhaan garbummaa jalaa akka bahu weellisaa ANGAFAA fi beekamaa Afandii Siyyoo Faaruu Warraaqsaa Qeerroof erge keessatti hubachiise.

Wellisaa Afandii Siyyoo faaruu haaraa Qeerroo Oromiyaaf qindeesse keessatti akka hubachiisetti sabni Oromoo kan dhaloota sabboonoo fi kutatoo kitilaan qabu ba’aa garbummaa baatee jiraatuun salphina guddaa dha.

Walaloo faaruu “garbummaa irra jirraa, roorroodhaan saamamnee,..” jedhee eegalu keessatti akka welluu isaatiin qindeessee miiressetti xiqqaa guddaan keenya karayyuu marsinee diinatti yoo kaane abbaa injifannoo ta’uun hin mamsiisu. 

” Nuti Otuu Jirruu, Akkamiin Dhabamaa?” jedhee gaaffii seena qabeessa kan gaafate Artisti Afandii Siyyoo, deebii isaas, “Nuti saba tokkoo, wajjiniin qabsoofnee, wajjiniin rakkannee bilisummaatti haa baanu,” jechuun furmaata isaas welluu isaa kana keessatti akeekee jira.

“Waliin Qabsoo Goonee, Irraa baana Rakkoo”

Artisti Afandii Siyyoo seenaa qabsoo warraaqsa Oromoo keessatti wallee warraaqsaa kan akka Baallee Guchii  fi  Alaabaa Oromiyaa fa’aa weellisuun  qabsoon bilisummaa Oromoo sadarkaa olaanaatti akka tarkaanfatu gahee mul’ataa gumaachaa jira.

Kana malees, yeroo addaddaatti walleen Oromoo sadarkaa addunyaatti akka beekamu gahee olaanaa bahuun faandhahii dhaloota haaraa ta’ee akka jiru  hubachuun kan danda’amuu dha.

Yeroo ammaas  bu’aa bubbutuun otuu hin malalfamiin qabsoo oromoo jabeessuu fi tumsuun gahee ogummaa kan sadarkaa guddaatti mul’atu  bahaa jira. Dhiyeenyattis Faaruu Qeerroo qopheessuun hojiin boonsaa diddaa Qeerroo Bilisummaa tumsuu fi gootomsu  gumaachee jira.

Kanumaan wal qabatee, gara fuulduraattis hojii muuziqaatiin qabsoo bilisummaa Oromoo tumsuuf kutannoo hin daddaaqamnee fi jabaa akka qabu dhaamsa nuu dabarse keessatti mirkaneessee jira.

2 thoughts on ““Nuti Otuu Jirruu, Akkamiin Dhabamaa?

 1. Hi dear Oromo,
  let’s not be fools! I don’t think that even the OPDO-Oromo like Aster Mamo are anti-Oromia. Let them do their job in their style/way. We like it or not, our mindset (the OLF) is moving in five directions towards the same kaayyoo of bilisummaa Oromo and walabummaa Oromia:

  – UDJ’s way to get freedom from the Woyane (from the current Abyssinian colonization/domination) and then foster an Ethiopian union, regardless of the Oromian existence.

  – OPDO’s way to lead us to the genuine Oromian autonomy within Ethiopian union, being engaged in the structure of the incumbent.

  – OFC’s way to achieve the same result to that of OPDO as an opposition per ballot.

  – ULFO’s way to bring us to the independent republic of Oromia within African union per bullet.

  – AFD’s way to liberate us in a form of both bilisummaa Oromo and walabummaa Oromia, of course leading us further to a regional union of independent nations.

  So, dear Oromo brothers and sisters, our struggle is only vertical against the Woyane (against the current Abyssinian colonizers/dominators), not necessarily horizontal against each other (not a fight of UDJ vs OPDO vs OFC vs ULFO vs AFD, because of the mere fact that all of them are lead by our mindest, by the OLF)!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s