Ergamtichi Wayyaanee Barsiisota Sadii Hojii Irraa Aryate!

(Oduu Qeerroo, Adaamaa, Waxabajjii 11, 2011) Ergamaan Wayyaanee, Junaddiin Saaddoo ammas akkuma kanaan dura, 2004 keessa  barattoota Yunvarsitii Finfinnee 300 ol ta’an  akka barumsa irraa aryataman wayyaanee waliin murteessetti, ammas  barsiisota Yunvarsitii Adaamaa sadii ajaja waltajjii irratti dabarseen akka hojii irraa aryatama godhe.

Qeerroon magaalaa Adaamaa keessaa akka gabaasetti, Ergamtichi Wayyaanee kun  kanaan dura barattoota Oromoo goyyoomsuuf yaaliin godhe akka jalaa fashaleen Jimaata darbe, lukkeelee abbaa irrree wayyaanee callaa walitti qabee oduu kijibaa harkaa funaanaa oolee jira.

Qeerroon walgahii kana irratti argame akka dubbatetti, waan hunda caala kana nama dhibu namni maqaaf abbaa aangoo ta’e tokko kijiba waltajjii irratti malaan nyaatotti himaniin hojjataa mootummaa tokko akka ergamtuu isaatiitti aryachuu isaa ti.

“Keessaayyuu, walgahii magaala Adaamaa, galma abba gadaa keessatti godhame irratti waa’ee barsiisa Taayyee jedhamu waanti himamee fi murtiin darbe kan nama raajuu dha,” kan jedhe Qeerroon, “oduu kijibaa  barataan miseensa opdo ta’e tokko odeesseen barsiisaan kun battalumatti hojii irraa akka aryatamu Junaddiin waltajjii irratti murteesse,” jedhee jira.

Haaluma kanaan barsiisoti sadii battaluma sanatti hojii irraa akka aryataman beekamee jira. “Sababa barataan opdo tokko oduu kijibaa  dubbateen  ogeessa tokko hojii irraa aryachuun maalummaa sirna wayyaanee kan ifatti mul’isuu dha, kan jedhan immoo, “haalli abbaa irrummaa akkanaa  kun umurii sirna abbaa irrummaa kan gabaabsu malee kan dheeressuu miti,” jedhanii jiru.

Baratoota miseensa opdo fi barsiistoota walitti qabanii maqaa wal gahii dhaan hoteela rift valy jedhamu keessatti dhugaati obaasanii haala siyaasa isaani ijaa-gurratti afuufaa akka jiran kan gabaase Qeerroon,  “haalli kun baratoota macheesanii haala hin taaneen olola siyaasaa itti guutuun dhibdee biyyattiif furmaata buqqaasaa akka hin taane, inumaayyuu, ittiin jireenyaaf jecha waantoti yeroof kabaman kunneen  akka dallaa cirracha irratti ijaaramee ti,” jedhanii jiru.

Qeerroonis itti dabaluun akka dhaametti, yeroo darbuuf jiru keessatti kanneen xurii seenaa laaqqachaa jiran badii caalutti otuu hin galiin akka irraa deebi’an dhaamsa lammummaa dabarseefii jira.

2 thoughts on “Ergamtichi Wayyaanee Barsiisota Sadii Hojii Irraa Aryate!

 1. diina jala galanii ummata orommo warri hirarsan akka junadin sado gaafa bilisummaan oromoo
  qabsoo qeerrootiin yeroo mirkana’u maaltu isaan liqimsa laata.
  silaas namn lammii isaa gurgure jiraatu dhumni isaa salphina dha
  kana’achi eenyu iyyuu kan qabsoo oromoo dura dhaabatu hin jiru
  yeroo amma kana miseensonni opdo guddaa soodachaa jiru
  maaliif akka tasgabbiin (stability) hin jirre gumgummaa jiru
  john
  melbourne
  australia

 2. The two BIG nations in the Ethiopian empire being under a very dire situation, why did we fail not to foster a tokkummaa (a unity) of the Oromo liberation fronts or an andinet (unity) of the Amhara democratic forces and a tumsa/tibibir (an alliance) with each other or with the other anti-Woyane forces? One brilliant Oromo intellectual recently raised a nice question: “how can we overcome the mentality of the 19th century?” http://gadaa.com/oduu/9750/2011/06/14/marii-biyyaa-vol-1-no-5-dialogue-for-understanding-deciding-taking-practical-action/ The answer to this question can be: the only way for us to overcome this mentality is by embracing the 21st century mentality of democracy. The 19th century mentality of brute force and mischieve, under which few of the Oromo elites and most of the Habesha elites in the Ethiopian empire are suffering, is the backward mentality of the dictators (of the V-politicians), whereas the 21st century mentality is that of the democrats (of the Y-politicians), who do believe in human and national freedom to self-determination. For what do both the letters V and Y stand here? Who are these V or Y Oromo and Habesha politicians?

  To understand the V-politicians, let’s just imagine a big letter V and try to visualize that at the bottom junction of the letter are the Tigrean dictators keeping the status quo of Tigrean hegemony; at the left top tip of the letter are the dictatorial independenists of the Oromo, Ogaden…etc; and at the right top tip are the dictatorial unitarists of the Amhara, Gurage….etc. If we look at the way how these three forces deal with each other, they just do want to achieve their respective goals unconditionally: the Tigrean hegemonists want to keep their domination at any cost, the dictatorial Oromo independenists try to achieve Oromian independence at any cost and the dictatorial Amhara unitarists also want to bring back their Amharinized and unified Ethiopia at any cost. Especially, the unconditional positions of the two opposition camps, i.e that of the unconditional independenist Oromo and that of the unconditional unitarist Amhara, who are antagonizing each other and continiously barking at each other, is a trillion dollar lottery, which the ruling Tigrean elites are enjoying now by further dividing and polarizing the two opposition camps, because of the fact that both the Amhara dictators and the Oromo dictators (the V-politicians of the two opposition camp) can not forge a challenging an all-inclusive alliance against the Woyane!

  To see who the Y-politicians (the democrats in the two opposition camps) are, let’s just try to imagine a very big letter Y and try to distinguish four points on the letter (the bottom tip, the middle junction, the left top tip, and the right top tip). Then let’s imagine that the bottom tip is the status-quo of Ethiopian politics, where both the Amhara and the Oromo are under the tyranny of the Woyane; the middle junction is a point for freedom of both nations from the tyranny; the left top tip is the point of Oromian independence; and the right top tip is the point for Ethiopian union. Then let’s imagine that this letter Y is a route of the liberation journy for both the Amhara and the Oromo from the tyranny, from their present common situation, towards their short term and long term goals. Can we imagine that the democrats of these two oppressed nations do have a possibility to move from the bottom tip (point of tyranny) to the middle junction (point of freedom) together? This is our common route of the journey towards the common converging short term goal (kaayyoo). Then after will come, the two diverging routes towards two different and diverging long term goals of the two nations: the left top tip = Oromian independence (the long term goal of the Oromo liberators) and right top tip = Ethiopian union (the long term goal of the Amhara democrats).

  Now if we could imagine this letter Y very well, it is not hard to comprehend that we need the Amhara-Oromo alliance (the all-inclusive alliance) to move from the status-quo of tyranny to the point of Freedom, not to move together to the right top tip (together to the Ethiopian union goal of the Amhara) or together to the left top tip (together to the Oromian independence goal of the Oromo people). After achieving our Freedom together, it is upto the Oromo public to decide per referendum which direction to move further: to the left top tip of Oromian independence or to the right top tip of Ethiopian union. If the Oromo majority will choose to move to the right top tip, then our long term kaayyoo will be similar to that of the Amhara democrats, i.e Ethiopian union. Otherwise, if the Oromo majority will choose to move to the left top tip, no Habesha dictator can hinder the Oromo nation from achieving this Oromian independence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s