Faaruu Warraaqsaa

” Nuti Otuu Jirruu, Akkamiin Dhabamaa?” jedhee gaaffii seena qabeessa kan gaafate Artisti Afandii Siyyoo, deebii isaas, ofuma isaatiin “Nuti saba tokkoo, wajjiniin qabsoofnee, wajjiniin rakkannee bilisummaatti haa baanu,” jechuun furmaata isaas welluu isaa kana keessatti akeekee jira.

“Faaruu Warraaqsaa”

 

1 thought on “Faaruu Warraaqsaa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s