44 thoughts on “Contact

 1. hujiin itti jirtan kan hamilee Oromoo olkaasu.jabaadhaa isinii waliin jirra.
  hujiin keesan karaa radio fi qunamtii biraatiniis aka facau gochuu yaada qabnaa akamiin isin qunamuu dandeenya?

 2. Akkuma jettan hundeen warraaqsa kanaa yoo biyyaa keessa ta’e kaayyoo keessan galmaan gahuufi ghee gudddaa qaba. Kaayyoon keessanis baayyee nama gammaachiisa-bareedalleedha.

  Waan barbaachisaa ta’e hundaan isin gargaarudhaaf qophiidha. Kanaafuu jabaadhaa jenna.

 3. >>>>>>>>>>>QEERROO<<<<<<<<<
  Qeerroo<<<>>>>>ans qeerroo keesa isa tokko namin akka oromooti yaada barreedaa kana lafa keetan heduu galatoomaa !!!!!

  jabadhaa woliin jiraa maqaa oromummaa irraati woliin duunaa Qeerroon Oromoo bakka jiru kam keessatu ijaaramuu qabnaa ani akka jajjaboo sabaati isin wojjiin jiraa woldaan kiya kan wolliin ijaaramee qabus Qeerroo cinaa dhaabataa ni Bilisoomnaa abdii Qeerroo Oromoo

 4. Good work qeeroo!! we are all with you this is our time! this is our moment! the moment our brothers and sisters rise up and fight for our freedom! we will prevail,we will be victorous!!! i dream one day

 5. QQQ
  Nagaa fi fayyaan miseensota Qeerroo hundaaf haata’u. Akkam jirtu? Itti aansuun yaada sochii keenyaaf gar-gaarsa ta’a jedhee yaadeeru kana otoo hojiirra oolee jedheeni.
  Innis sochii dhugaa fi mirga democracy dhalli namaa akka namaatti gaafatee argachuu qabu kaasaa jirra,kaasneerra. Kanaaf hulaa fi qaawwa hunda jira jedhaman duuchachuuniifi seenaa boruduuba dhufa jedhamuufillee waan ta’ee dabraa ta’ee beekamuun bar-baadchisaadhan jedhee waaniin yaadeefin yaada kana isinii dhiyeessuuf barbaada.

  Hanga gaaffiin keenya deebii argatutti fincilli keenya akka itti fufu murteeffanneera.Yaada murteeffanne kana utubuuf immoo dirmannaa bar-baadchisu horachuu danda’uun bar-baadchisaadha.
  1/ Kanaafis yoo ammadura calqabneerra ta’es daran cimsinee dargaggoota Saboota Cunqursamoo Itoophiyaa hunda dhugaa qabannee deemnu kan isaaniis ta’uu amansiisnee onnee guutuun akka nu cinaa hiriiran godhuu irratti jabinaan mana barnootaa irraa kaasnee hanga hulaalee hojii isaan keessatti argachuu dandeenyu hunda keessatti seennee amansiisuu fi uf cinaa hiriirsuu qabna.
  2/Humni amma Wayyaaneen ittiin mirga uumaan uummanni kun argachuu qabu ukkaamsaa jirtu kun ilmaan Saboota Itoophiyaa keessaa dhalatanidha.Ilmaan Itoophiyaa hundi kun immoo : Waraana lafoo fi Qilleensaas, poolisaa fi tika biyyattii kan ta’an hundaaf ogummaan itti leenjifamanii itti hojjechaa jiran tika fi eegumsa umrii abbaa Irroota dheeressuuf otoo hin ta’iin tika Saboota biyyattii fi daangaa biyyattiif ta’uu isaanii itti himuun karaa isaan dhagahuu qaban hundaan itti himuun bar-baadchisaadha.Kanaaf akka qaama qabsoo Democracy qabannee itti jirru kanaa ta’ee waan natti mul’atuuf otoo hin nuffiin, otoo addaan hin kutiin qaamota kana akka Qabsoo Qeerroo fi Ilmaan Itoophiyaa itti jiran kana cinaa dhaabbatan itti himuun waan boru duuba dhufuuf ragaa Seenaa nuu ta’uu danda’a. Kanaafuu nuffii tokko malee otoo itti hojjetameen jedha.

  Nagaatti galatoomaa

  Finccilli Qeerroon eegalamee ilmaan Itoophiyaa hunda ammate akeeka ka’eef ni g aha!!!

  • Mee akkata itii qeeroo gargaaru danduu naiibsaa galtomaa. Ani jamaludin muhammed omer ja,ama U,S,A kansas state jirachuti jiraa

 6. qeeyroo we love you so much and we are so proud having young men and women defending thier nation,people, rights of its people.we are following your actions and heroic dids days and night and planing to join you all through this strugle at heart for sons and doughter of oromia.if there is any thing we can do to help just let us know
  until we join you from abroad. it is time to get rid of anti oromo dectaters
  ,oppressors. dont sleep at night, instead make plans ,follow up on your class but use your break time for your people and thier right. tommorow will be bright day and you will be glorified for what you did for the nation and your people. god willing iwill be and all my friends promised to join you all and pay atribute to our mother land oromia.
  Oromia shall be free. by its young men and women and by the help of god alimighty . AMIIN

 7. Today, I learned that the refugees in El Sedir and Choucha are under attack by Tunisian military. WE NEED NATO’s involvement

  As of 10 minutes ago, there were at least 20 people killed (Sudan possibly Darfur) in the camp by the military. Many were injured including Oromo refugees (stab wonds). My contact was assisting wounder Oromo. He also informed me that the UNHCR is not present possibly due to the violence that started yesterday.

  All this is after someone burned 21 refugee tents killing 4 Eritreans.

  http://twitpic.com/51f9jn

  http://af.reuters.com/article/topNews/idAFJOE74L01820110522

  Tunisia is attacking all refugees for unknown reasons. This attack is in violation of UN laws were all nations are required to protect refugees.

  If you have any contacts that are willing to help people, NOW is the time to call them. Email me your phone number direct and I will put you in contact with someone who is in the middle of this catastrophe.

  Mardaasa Addisu

  Member of Macha Tulama

  U.S.A

 8. hello MARDASAA ADDISUU MEE QUUNAMTII KEE BILBILAA WAJJIN NAAF KENNI KARAA GARGARSAA ITTIN NAMOOTA BIYYAA LIBIYAA JIRAANIIF WAA ERGUUF DHAAF MAALLOO,,,abdisabo@gmail.com

 9. We are so proud of you Please stay strong jabaadha, Rabbi qabna, dua’ii itti jabaadha. Injifannoon teysani..abdi hin muratina.

 10. Akka dhala namaatti ol kaanee deemuuf hundi keenya harka wal qabannee gahee keenya haa baanu. Ittii fufna malee duubatti hin jennu jabaa dhaa

 11. Akkasi yaa Qeerroo jabaadhaa ummanni oromoo isiin wajjiin jiraa Namnni haqa isaaf falmaatu jireenya isaa mitii duuti isaatu kabajaa qaba rabbin biratti ille.

 12. Qeeroo Oromo:
  Hoji gaarii hojjachuu jalqabdaniittu jabaadjhaa. Eddan kana jedhee booda yaada qabu akka kana gad jirutti isin wajjin hirmachuun fedha na hayyamaa:
  For any agrarian society the issues of land and water are issues of life or death the Oromo society is no exception. Today large part of ancestral Oromo land is being sold away to Chinese, Arab and Indian companies by greedy Tigrayan elite. Evicted from their land, Oromos are being turned to modern day serfs or day laborers, if they are lucky one must add. Like they have done during the time of Emperor Haile Sellassie, there is no doubt Oromos today are willing to sacrifice their lives to keep their ancestral land and to ensure their societal survival. All they need is a visionary leadership that is capable of taking advantage of the situation and gear the popular struggle to victory. As such, the ongoing land grab is a blessing in disguise for those struggling to replace Tigrayan hegemony with a democratic system wherein the people are empowered to choose and shape their destiny. Qeerroo Oromoo is well poised to provide the needed visionary leadership. Towards that end the following action items need to be undertaken.
  (1) Oromos in every corner of the globe should be made aware of what is being done to Oromo land and who is doing it. (2) Every Oromo must understand that the very survival of Oromo society is at stake and everyone should contribute their share to change the situation. (3) Every means of communication must be used to explain this to the vast Oromo population. (4) Grassroots organizations must be formed in every corner of Oromia to bring the ongoing land grab policy to an end. (5) At the international level Oromo leadership must warn the Indian, Chinese and Arab governments that they should end the policy or prepare to face severe consequences arising from popular resistance to the policy. (6) And finally, there are many international organizations in the west that are willing to render their support for those trying to stop the transnational land grab by greedy companies and governments and Oromo leadership should actively seek and foster relationship with them.
  Hilluu Iluu

 13. !!!Qeeerroo bakka jirtan nageenyi koo isin haa dhaqabu!!!
  Rabbiin keennaa akkana jedha: “yaa ilmaan namaa nuti dhiiraa fi dubartii irraaa isin umne, gosaa fi balbala isin taasifne akka wolbeektaniif, irra kabajamaan keessan nabiratti nama nasodaatu”
  Kanaafu nutis saba keennaa haabeeknuu kootta.

  DAMEE HORTEE ORMOO
  Ilmaan oromoo nama lama(2)
  1- Boorana
  2-Bareentuu
  Booranni Ilmaan 12 dhale qaba Isaanis
  1-Wollagga 2-Callabba 3-Goree 4-Goofaa 5-Sidaamoo 6-Arii 7-Dacee 8-Garrii 9-Gurraa
  10-Giriirraa 11-Naayroobii 12-Gujii
  Barreentuun ilmaan shan dhae
  1. xumungaa 2-murawwaa 3-karrayyuu 4. Hunbaannaa 5-Qal’oo
  xumunga ilmaan 3dhale
  1.Arsii 2- Asoosaa 3-Hawaasaa
  <murawwaan 1 dhale innnis:- ituu jedhama
  ituun 10 dhale isaanis:-
  1-waatee 2-Gaamo 3-Baayee 4- Galaan 5-Addaayyo 6-Baabbo 7-Waaree 8-Algaa 9-Gaaddullaa
  10-Elellee
  Karrayyuun Barentuu ilmaan 12 dhale
  1-Dullachaa 2-Abbichuu 3- Gonbichuu 4-sayyuu
  5-Oboo 6-Oborii 7-Jiillee 8-Bullaalla 9-Mucee
  10-Galaan 11-Salaalee 12-Wollo
  Hanbannaan ilma tokko dhale innis:- Aaniyaa jadhama
  Aaniyaa 7dhale
  1-Malkkaa 2-Baabboo 3-Dnbii 4-Baaduu(biduuu)
  5-muci 6-Nannaa'a 7-kudheedhee
  Qal'o 4 dhale
  1. Ala 2-Daga 3-Oborraa 4-Baabile
  Ala 12 dhale
  1-Abbayyii 2-Awunnuu 3-kaakuu 4-Buubbuu
  5-Diiramuu 6 -Abbdhoo 7-Goolloo 8-Eerii
  9-Utayyu 10-Galaan 11-Meettaa
  12-Arrooji
  Daga Sadi dhale
  noolee 2-Jaarso 3- Huume -1
  Oborraan 3 dhale
  Akkichu 2-bil'I 3-Dooranii
  Baabile 3 dhale
  Gantuub 2-Hawiyyaa 3-Hawaasilee
  Arsiin 2 dhale
  sikkoo 2-mandoo
  sikko 5 dhale
  1-Bullaalla 2.Wucaale 3-wooji 4-Jaawwi 5-Ilaannii
  Mando 7dhale
  1-Raayituu(Raa'idoo) 2-Hawaxxuu 3-Karaara
  4-karrayyuu 5-Meettaa 6- Arroojii
  7-Garjeeda
  Akkichuu Oborraa ilma 2 dhale
  1.dhaaye 2-biliidaa
  Dhaayi 3 dhale
  Dukkoo 2-Kooyee 3-Allaatayyaa 1.
  Billiidaan 3 dhale
  1-Godaanaa 2-busa 3-Allaa
  Gujiin Boorana 3 dhale
  Hookkuu 2. Uraagaa 3-Matii(maatii)
  Hookkuun 7dhale
  Galalcha 2- Oborraa 3-Michille 4- Heeraa
  5-Bundhituu 6- Kinnoo 7- Baallaa
  Uraagaan 6 dhale
  Goolloo 2- Hallaa'oo 3- Agantuu 4. Daraartuu
  5. Sarboortuu 6. Waajituu
  Maatiin 3 dhale
  1.Hirqaantuu 2.Linsoolee 3.Hundee
  Maddi issa:-
  Sh/ Usmaan Saalih

  Qopheessaan:-Abdii Borii
  Oromoo ammalle hori!!!
  GAAFII:
  1.mee isin dame kanneen keessa isa kamitti galtan(gosti teessan isii tami)?
  2.bu’aan saba ufii beekuu maaliidha?

  DAMEE HORTEE ORMOO
  Ilmaan oromoo nama lama(2)
  1- Boorana
  2-Bareentuu
  Booranni Ilmaan 12 dhale qaba Isaanis
  1-Wollagga 2-Callabba 3-Goree 4-Goofaa 5-Sidaamoo 6-Arii 7-Dacee 8-Garrii 9-Gurraa
  10-Giriirraa 11-Naayroobii 12-Gujii
  Barreentuun ilmaan shan dhae
  1. xumungaa 2-murawwaa 3-karrayyuu 4. Hunbaannaa 5-Qal'oo
  xumunga ilmaan 3dhale
  1.Arsii 2- Asoosaa 3-Hawaasaa
  <murawwaan 1 dhale innnis:- ituu jedhama
  ituun 10 dhale isaanis:-
  1-waatee 2-Gaamo 3-Baayee 4- Galaan 5-Addaayyo 6-Baabbo 7-Waaree 8-Algaa 9-Gaaddullaa
  10-Elellee
  Karrayyuun Barentuu ilmaan 12 dhale
  1-Dullachaa 2-Abbichuu 3- Gonbichuu 4-sayyuu
  5-Oboo 6-Oborii 7-Jiillee 8-Bullaalla 9-Mucee
  10-Galaan 11-Salaalee 12-Wollo
  Hanbannaan ilma tokko dhale innis:- Aaniyaa jadhama
  Aaniyaa 7dhale
  1-Malkkaa 2-Baabboo 3-Dnbii 4-Baaduu(biduuu)
  5-muci 6-Nannaa'a 7-kudheedhee
  Qal'o 4 dhale
  1. Ala 2-Daga 3-Oborraa 4-Baabile
  Ala 12 dhale
  1-Abbayyii 2-Awunnuu 3-kaakuu 4-Buubbuu
  5-Diiramuu 6 -Abbdhoo 7-Goolloo 8-Eerii
  9-Utayyu 10-Galaan 11-Meettaa
  12-Arrooji
  Daga Sadi dhale
  noolee 2-Jaarso 3- Huume -1
  Oborraan 3 dhale
  Akkichu 2-bil'I 3-Dooranii
  Baabile 3 dhale
  Gantuub 2-Hawiyyaa 3-Hawaasilee
  Arsiin 2 dhale
  sikkoo 2-mandoo
  sikko 5 dhale
  1-Bullaalla 2.Wucaale 3-wooji 4-Jaawwi 5-Ilaannii
  Mando 7dhale
  1-Raayituu(Raa'idoo) 2-Hawaxxuu 3-Karaara
  4-karrayyuu 5-Meettaa 6- Arroojii
  7-Garjeeda
  Akkichuu Oborraa ilma 2 dhale
  1.dhaaye 2-biliidaa
  Dhaayi 3 dhale
  Dukkoo 2-Kooyee 3-Allaatayyaa 1.
  Billiidaan 3 dhale
  1-Godaanaa 2-busa 3-Allaa
  Gujiin Boorana 3 dhale
  Hookkuu 2. Uraagaa 3-Matii(maatii)
  Hookkuun 7dhale
  Galalcha 2- Oborraa 3-Michille 4- Heeraa
  5-Bundhituu 6- Kinnoo 7- Baallaa
  Uraagaan 6 dhale
  Goolloo 2- Hallaa'oo 3- Agantuu 4. Daraartuu
  5. Sarboortuu 6. Waajituu
  Maatiin 3 dhale
  1.Hirqaantuu 2.Linsoolee 3.Hundee
  Maddi issa:-
  Sh/ Usmaan Saalih

  Qopheessaan:-Abdii Borii
  Oromoo ammalle hori!!!
  GAAFII:
  1.mee isin dame kanneen keessa isa kamitti galtan(gosti teessan isii tami)?

  • galatoma nu barsisu kessanif ,garuu seenaan hortee oromoo jedhu kun dogongorra qabaa nati fakkata.akkamitti yoo jattan borani ilman kudhaa tokkoo dhale jecha dhagenye asirratti garuu 12ja’a,karrayyun ilman 9 dhale jecha mangudorra dhagenye asirratti garuu 12 ja’a,anniyas ilman lama dhale ja’an asirratti wan birro ja’a kanaf mee lalatti nuf siresa isinin jachuu barbadetti dhifama wajjin.

 14. Dhimmaa tokkummaa oromoo fi dhabbilee mergaa oromoof qabsa’aanii waa hedduun jedhamee jira. Ijiibbatii guddaniis godhamee jira. Dubbii kun hanga billisummaa oromoof furtuu ta’ettii waan dubbatamuu dhiffammuu natti hin fakkatuu. Kanaaf jalqabaa dubbii keenya irraatti tokkummaa jennee kan egalluuf. waan tokkummaa yoo yaannu Tokkummaan humnaa, tokkummaan furtuu billisummaa dhaa, tokkummaan angoo dhaa……tokkummaan jalaala……..tookummaan gurmuu dha……….tokkummaan mallattoo dha……….tokkummaan waan hundaa dhaa. kanaaf bakkaa itti dhifnuu hin qabnuu. Ergaan waa’ee tokkummaa hanganaa jedhee qeerroo waanan tajaabbee tokko yoo kassee namaa ta’ee dubbii qeqquu gootanii akka na hin hubbanee abdiin qaba. Waanan bareessuu hundii hawwiin billissummaaf qabu fi moorraa qabsoo oromoo ciimsaa jedhee kan yaadu maallee namaa dhunfaa ykn dhabbaa kam irrayyuu ilaalchaa baddaa qabadhee miti. Inniis yeroo darbee kabbajamoo fi jalaatammoo jalee Leencoo Laataa maarrii hawaasa alaa waliin godhaan irratti yaadotta gaggarii fi qabsoo oromoo fuldurratti furgassuu kaassanii yoo dubbataan natti tole ture. ABO’n haala anja’aa eguu irraa ofii uumuu qaba kan jedhu irratti namnii hundii walii gala jedheen yaada. Dhugummaa yoo dubbanee waan karoora billisummaa qabnu hin fakkanuu. waanummaa caalisnee garummaa argetti deemnu natti fakkataa. Galmaa ifa ta’e kawwanee yeroo murteessinee sanaaf hojechuun gahee namaa garbommee hundadha. Dhabn immoo xurree qabsisuun gahee isaatti. Haa ta’uu kun yoo gadii ta’anii dubbataan waan irratti walii galammuu natti fakkataa. Garruu dubbii obboo Leencoo keessatti “dhabbileen maqaa ABO’n bakka bakkaatti socho’aan tokko ta’aaniis bu’aa hin qabu hangaa haal-duree irratti walii galu qaban irraatti walii hin galiiniitti” jechuun haal-duree lafa ka’aan jalee leencoon. kun ija siyaasan ta’u danda’aa. Akka kootti kan ani jedhuu hanqinaa kammii waliin iyyuu yoo tokko ta’uun haraara irritti yoo waliif galammee haal-duree jedhamaan irraatti bultiin walii galun hin danda’ammuu laata? Tokko ta’uun bu’aa hin qabu yoo jennuu walitti fiddaa moo? gargarii faggeessaa? Rakkoon moorraa oromoo adda diggee halkan tokkotti kan ta’ee miti. Yeroo dheerraa keessaatti sadarkaa ol’aanaatti guddachuun rakkoo nu sakkalee/takkalee/ deemsa nu dhowwef sabaaba ta’e. Yoos tokkummaa fidduuniis yeroo waan gaffatuu dha. Kanaaf maaliif rakkoo qaban waliin ykn adda addummaa qaban waliin walitti dhuffuun hin danda’amnee. Dhimmichii dhimmaa dhunfaa dha moo? dhimmaa jireenya oromoo irratti murteessuu dha? gaffii kanaa isaniif yoon dhissee garii ta’a. Kanaaf Qeerroon murtii dhummaa itti himmuu fi tokkummaa oromoof hojeechuu qabna. Tokkoo yoo tannee maallee oromoo saba hanganaa ballattu miti, saba biccuu iyyuu billisomsuun hin danda’ammuu kanaa immoo rakkaan umurii ABO lakka’uun gahaa ta’a. umurii lakkawwachuu qofa yoo ta’een ala waan dhuffuu xiqqoo nattii fakkataa.
  Tokkummaan humnaa……….humnii kabbajaa
  Tokkummaa ilmaan oromoon oromiyyaan ni billisoomtii

 15. Hallo Qeerroo,
  yoo gaarii sitti fakkaate, barreeffama kana maxxansuu yaali, galatoomi.

  ——-Oromian Sovereignity: Neither Amhara’s Style nor Tigrean Type, but Possibly Eritrean Way——–

  According to the nowadays ongoing discussion in the Oromo nationalists’ circle, the three possible forms of walabummaa Oromiya (the three types of sovereignities for Oromia) in the forms of the Amhara’s style, the Tigrean type and the Eritrean way are not as such bad for the Oromo people in the future, but preferable are the suggested three Oromian options (independence, autonomy and integration). The Amhara’s style is an ‘assimilative Oromia’ having a free development and use of Afaan Oromo at a federal level, as well as making the cushitic Ethiopia being the same as the sovereign republic of Oromia, which will assimilate the other neighbouring language groups into being Oromo, thus practically Oromia = Ethiopia. This dictatorial assimilative approach must be distinguished from the democratic integrative option of the Oromo way. The Tigrean type is an ‘imperious Oromia’, the Oromo people having an independent Oromia and at the same time ruling over the other nations. Such imperious rule is also not the same to the democratic autonomy, to the other Oromian option. The Eritrean way is an ‘independent Oromia’ as a separate nation-state, free from the other nations; this Eritrean way is similar to one of the three Oromian options.

  All these three approaches, which can be now persued by the OLF and the Oromo people, if we want, are not as such disadvantageous for Oromia, so that we necessarily ought not be fixated on only the option of “separation”. That is why the endless cry of the Woyane cadres, who do lament day and night singing about their claim to “know the fact” that OLF is a “secessionist” organization and their accusing the Oromo nationalists as “separatists”, doesn’t hold water. On the contrary, the gadaa people with our principle of freedom and democracy do prefer the Oromian methods leading us to our desired sovereignity. Firstly, we want to give a chance to an ‘integrative Oromia’ (‘a democratic Oromian-Ethiopia’); secondly we opt to an ‘autonomous Oromia’ within a cushitic Ethiopian union, which can only serve as a transitional solution towards the desired integration; and only if these two noble Oromo’s choices of an ‘integration in a form of Oromian-Ethiopia’ or an ‘autonomy within a union’ fail to be materialized, due to the possible arrogance and the authoritarian nature of the Abyssinian elites, the Oromo people will be obliged to move towards the choice of ‘an independence without a union’.

  As far as the Oromo people and our liberation front (OLF) are concerned, even we can try to promote the type of unity, which the “pro-unity” Amhara forces want to realize. But, these Amhara forces need to be sure that the language into which we all need to melt will be the two Afaan Oromo’s, that means not only Amharinya, but also Oromiffa. Now, the OLF seems to support this view, hoping that the “pro-unity” Amhara forces do agree with this way of solving the language issue. Amharinya was in reality created by the Oromo nobility in the year 1270 around Hanko-bar in central Oromia. The Oromo nobility just wanted to have a language, which is different from that of the ordinary Oromo, thus created “lisane negus”, the Amharinya. Now, both Amharinya and Oromiffa are suggested to be considered as Afaan Oromo (as the language of the Oromo people). Sure is that Oromiffa is the language of the Oromo heroes, who did start the liberation struggle of the Oromo people from the Abyssinized rulers of the Agew and the Oromo, whereas Amharinya is unfortunately still associated with the domination and subjugation of the gadaa people by this Abyssinized part of the Cush nations.

  This theory now seems to be entertained by the recent Oromo liberation movement. By the way, is Nagaasso Gidadaa’s UDJ party not one of those with the mentality of this generation? When we look at the program of the party, its §3.2.4 says: “Amharic shall serve as a working language of the federal state; when approved by a referendum, there can be another language, in addition to Amharic, that serves as a working language of the federal state.” Why not referendum on Amharinya, whereas it is compulsarily needed to allow Oromiffa to have the same status? Is this not a double standard? Why did Obbo Nagaasso and the other Oromo nationalists in this party fail to put Oromiffa as one of the federal working languages explicitly, just as they did to Amharinya? Are they not making the same mistake commited by Emperor Minilik Caalaa and his best general Gobanaa Daacee? Both of these nobilities being Oromo (the first an Abyssinized Oromo, the second a non-Abyssinized), they could have promoted Oromiffa to be the working language of the Ethiopian empire they built, instead of making their “lisane negus” the only one used officially in the empire.

  Now, the Oromo liberation movment should take heed of the Habesha organizations, who want to repeat the same mistake. No other move, except the following three ways of the OLF movements, is acceptable to the Oromo people: the first-generation OLF, which concentrates on achieving only an ‘independent Oromia’, as a fair goal without influencing other nations; the second-generation OLF talking about either an ‘independent Oromia’ or an ‘autonomous Oromia’; and the third-generation OLF being more inclusive and open for an ‘independent Oromia’, for an ‘autonomous Oromia’ and for an ‘integrative Oromia’. I think these three options of our future walabummaa are not bad, but the question lies on the timing of stressing one of the alternatives vis a vis the other two. Clear is that any nation under oppression and with a threatened security prefers and stresses ‘independence’, whereas the nation, which does have a confidence to survive, to thrive and who even is sure to be able to rule over other nations do emphasize the other two alternatives (‘autonomy’ and ‘integration’).

  We may then ask: which position should the Oromo people, who are still under the colony and domination need to emphasize now? Surely, we need to stress an ‘independence’, just as the first-generation OLF correctly did and is still doing. Even though it is not bad that the second-generation accepted a possible ‘autonomy’ as an option and the third-generation now started to further entertain even the third alternative of ‘integrative’ Oromia, the smart side of all the three generations is that they never gave up and will never give up the ‘independence’ option. As long as the Oromo people are under oppression, the question for an ‘independence’ is mandatory and a must. But care must be taken for this position is used by the Woyane cadres as a means to neutralize the “pro-unity” Amhara forces, who are also nowadays the archenemies of the Woyane. Clearly, Woyane regime is surviving and thriving by making these Amhara forces and the pro-independence Oromo fronts neutralize each other. Thus, it is better to tone down the ‘independence’ rhetoric and emphasize the ‘integration’ option.

  As repeatedly mentioned, the common denominator of the three OLF generations is ‘bilisummaa Oromoo’, which is good. The first-generation is for bilisummaa Oromoo + walabummaa Oromiya (in a form of an ‘independent Oromia’). The second-generation for bilisummaa + walabummaa (in a form of an ‘independent Oromia’ or in a form of a ‘union of autonomous nations’). The third-generation is for bilisummaa + walabummaa (in a form of an ‘independent Oromia’ or in a form of a ‘union of autonomous nations’ or in a form of ‘cushitic Ethiopia = republic Oromia’). As I do see, we are moving from the occupied Oromia of the subjugated Oromo people —– through the smallest OPDO’s Oromia —– through the smaller OLF-SG’s Oromia —— through the small OLF-QC’s Oromia —— to the great Oromia (either Oromia extending from Hashange to Lamu or the republic Oromia = the cushitic Ethiopia) with a respected bilisummaa and a realized walabummaa of the Oromo people.

  When we look at such theoretical options and moves, the Oromo people are actually in a very advantageous position regarding the possible three future outcomes of the political struggle in the present Ethiopia. The three outcomes are a ‘disintegrated Ethiopia’ resulting in multiple independent nation-states including an independent gadaa republic of Oromia, a ‘federated Ethiopia’ like it is now under the Woyane (just changing its fake status quo to the true federation) and a ‘transformed Ethiopia’ from its present Abyssinized nature (Ethiopia with Oromo oppression and Habesha domination) to the cushitic Ethiopia (Ethiopia with freedom for all citizens and nations). The Oromo nationalists can use these three options to our advantage for all of the three options are not against the required bilisummaa of the Oromo people. The Amhara elites are limited to the third option in which they think Amharinya will be the only federal language of all in Ethiopia, so that they do hate the second option and do fear the first option, because the first and second options do limit this opportunity of expansion for Amharinya. The Tegaru elites can use the second option as long as they do dominate the Ethiopian politics and they surely will opt to the first option in case they start to lose their domination, but they will never be able to exploit the third option for it will not give them the opportunity to dominate over the other nations in the future cushitic Ethiopia.

  Interestingly, we can see that the first-generation OLF is shooting against the Woyane forces from only one position (from the position of an ‘independent Oromia’); the second-generation from two positions (from the position of an ‘independent Oromia’ and from the position of a ’union of autonomous nations’) and the third-generation from three positions (from the position of an ‘independent Oromia’, from the position of a ‘union of autonomous nations’ and from the position of an integrated cushitic Ethiopia). Furthermore, we do also observe the clear supportive position of all the three generations for an independent Oromia; yet, all Oromo nationalists of these three generations just should take care not to play into the hands of the Woyane cadres, who also sing continuously “supporting” the unconditional independence of Oromia. The motive of these cadres is not hard to understand. They want to antagonize the Oromo movement for liberation with the pro-democracy movement of the Amhara people. We should try to kill this divide and rule machination of the Woyane. Otherwise, the third-generation OLF with an additional vision of transforming the Abyssinian-Ethiopia (the hitherto Ethiopia characterized by oppression, hunger, exploitation, tyranny und torture) to the Oromian-Ethiopia (to the cushitic Ethiopia of liberty, freedom, democracy and autonomy of nations) is really great. The Oromo liberation struggle has already compelled the Abyssinian elites to sing about these values of the Oromian-Ethiopia, the values which are actually against their own culture and nature. Thus, the anti-thesis of Obbo Boruu Barraaqaa’s Abyssinian-Ethiopia ( http://gadaa.com/oduu/10224/2011/07/26/ … -ethiopia/ ) is this suggested Oromian-Ethiopia.

  We like it or not, Ethiopia can never be back to the past Amhara dominated empire and keeping the status quo of the Tigrean domination sustainably is also not an easy job. Slowly but surely, the empire was changing because of the pressure from the Oromo liberation movement and it will continue to be changed from the Abyssinian-Ethiopia to the Oromian-Ethiopia. It is up to us, the Oromo people, to choose which form of Oromia to have in the future: OPDO’s map, OLF-SG’s, OLF-QC’s, the present Ethiopia being transformed to Oromia or the future Oromia’s map being the same to that of the cushitic Ethiopia? The idea of the second-generation OLF in thinking about the second type of sovereignity (autonomous Oromia) as another way of Oromo’s walabummaa, which is alternative to the original goal (independent Oromia) was very disappointing for the first-generation OLF and its supporters. In the mean time, this second option seems to have been accepted by many Oromo nationalists, as long as the Oromo public will decide in the future per referendum. Now the third alternative sovereignity (integrative Oromia), which is now entertained by the third-generation OLF seems to be very “disgusting” not only for the first generation, but also for the second-generation. It may take a long time till Oromo nationalists of these two generations will start to realize that the Oromo people, as a majority in the region, will have no disadvantage in all the three types of sovereignities, if really the future politics of the region will be that of freedom and democracy. Fortunately, the world is developing and moving in this direction of politics; the Horn of Africa can not be exceptional.

  The hitherto main mistakes done by both the Amhara elites and the Oromo elites, so that Woyane could beat them turn by turn, are the facts that the Amhara elites still think as if they are in control of the Finfinne palace and as if they do have the political domination demanding from the Oromo elites to give up the agenda of “Oromian separation” as a precondition to an all-inclusive alliance. The Oromo elites, on the other hand, think as if we have less power and influence, compared to the Amhara elites, so that we still fear the comeback of the old “era of darkness”. Woyane cadres know this falacy of both elite groups and play with their emotion in order to polarize the opposition camp. The recent move of the OLF to correct this faults is an indication of a growing Oromo self-confidence to tackle such empasse and make a difference not only in Oromia, but in the whole Ethiopia/the Horn, that is why it is a nice step. Of course, this will be fruitful only if the effort towards the third alternative of walabummaa (integrative Oromia) is going to be seen on the real ground. A move in this direction is yet more of a theory rather than being the ongoing practice; nevertheless, I think the plan of an Oromian-Ethiopia (Ethiopia being transformed into Oromia) is a best vision and it will be a possible reality in the future. Only if the Abyssinian elites and their Western handlers try to hinder the realization of this vision, then either ‘Oromian autonomy within Ethiopian union’ or ‘Oromian independence within African union’ are the other options we need to strive for. The truth in general is that in all these three ways of achieving Oromo’s sovereignity, the hitherto oppresed Oromo people will have nothing to lose in the future.

  What we can’t deny is that there are considerable number of Oromo nationals supporting either of the three types of sovereignities (either independence or autonomy or integration) and none of these three groups do prefer ‘garbummaa Oromoo’ to ‘bilisummaa Oromoo’. Thus ‘bilisummaa Oromoo’ is a common denominator for these three political views in the Oromo community. Even though they do have this same stand on bilisummaa, they do differ on the type of walabummaa Oromia they want to realize. The difference is based on the version of the Oromo history each generation does have in mind and based on the personal life experiences of their respective members. If the OLF manages to accomodate these three sections of the Oromo society (the pro-independence, the pro-autonomy and the pro-integration section), it can then surely be pragmatic, inclusive and smart. Bilisummaa Oromoo from the garbummaa under the Abyssinian system of colonization or domination is unconditional; but the types of walabummaa Oromiya, which we as a nation want to realize, be it an ‘independent Oromia within African union’, or an ‘autonomous Oromia within Ethiopian union’ or an ‘integrative Oromia by transforming the Abyssinian-Ethiopia of a dictatorship to the Oromian-Ethiopia of a democracy’ can be conditional, which depends on the future referendum of the Oromo public.

  Now, the best way to attack and defeat Woyane (who is using the two cards of either ‘imperious Tigrai’ or ‘independent Tigrai’) is that the OLF better concentrate on the third alternative, on an ‘integrative Oromia’, rather than on only an ‘independent Oromia’ and an ‘autonomous Oromia’, these two methods (independence and autonomy) being theoretically the same ideology to that of the Woyane, who in reality currently excercises an ‘imperious position’. Fortunately, Woyane can never use the card of an ‘integration’ for it is a reperesentative of the minority nation in the Ethiopian empire. Thus, according to the opinion given in this essay, an ‘independent Oromia’ (the Eritrean style sovereignity) is not the only type of sovereignity for the Oromo and Oromia, the people and the land who are at the center and the core of the politics in the region/in the empire. An ‘autonomous Oromia’ and an ‘integrative Oromia’ are also the other advantageous ways of securing Oromo’s bilisummaa and Oromia’s walabumma. Otherwise, we do see that the Amhara elites have only one political card (the card of integration) to play; the Tegaru elites have only two cards (the cards of ‘imperious Tigrai’ and ‘independent Tigrai’); but the Oromo nationalists have three cards, the cards of an ‘independent Oromia’, an ‘autonomous Oromia’ and an ‘integrative Oromia’ to play. Time will show us whether our Oromo politicians are smart and wise to use these three cards to the advantage of the Oromo people and to the interest of the Oromo land (Oromia).

  As far as I am concerned, so long the Oromo people are under colonial oppression, we should fight for an independent Oromia without giving in and giving up. But Oromia and the Oromo are neither geographical periphery nor demographical minority, like Eritrea and the South Sudan were/are, in order to opt for a separation as the only best remedy. An ‘integrative Oromia’ (transforming the Abyssinian-Ethiopia to the Oromian-Ethiopia) can also be the very good version of our walabummaa/sovereignity, of course an ‘autonomous Oromia’ being a temporary and transitional solution towards either an ‘idependent Oromia’ or an ‘integrative Oromia’, both as an alternative lasting solutions. So let’s Oromo nationals act as members of a nation with both geographically central position and demographical majority in the empire/region, believing in ourselves and being confident that we can change our present condition of a political minority to our legitimate status of a majority and convert our current situation of being in a political periphery towards becoming a political center. Woyane cadres, who continuously accuse Oromo liberation movement as a “separatist” movemnet should be told that it is illogical to talk about Finfinne’s “secession” from Meqelee, whereas the simple fact is that it is Meqelee, who will secede from Finfinne. Common sense tells us that the one who is a minority and at a periphery claims a secession from the nation at the center and a majority, not vice versa!

  Galatooma!

 16. Here is the corrected version! Thanks again!!

  —The Oromo Liberation Movement is Like a Fighter Jet Shooting From its Three Parts—

  There was a time, when the Oromo freedom fighters wanted to liberate the Oromo people from any sort of subjugation in Ethiopia without trying to demarcate a national area called Oromia; for instance, we can mention the movements like the Raayya Oromo revolt, the Bale Oromo resistance, the initiation of Maccaa Tulama association, the Oromo struggle led by ME’ISON and IC’AT as well as the formation of ENLF (Ethiopian National Liberation Front), which was the forerunner of the OLF. Also there was a situation, which helped the Oromo nationals think about the existence of an Oromo national area (Oromia) in the Ethiopian empire, but without an attempt to separate this area from Ethiopia, the empire, which some Oromo nationals think is build by the blood and bone of the Oromo people. Now we are in the era, when we started to think not only about the existence of the Oromo national area, but also about the necessity of liberating this region in a form of an independent Gadaa republic of Oromia. Yet, these three visions (no Oromia in Ethiopia, Oromia within Ethiopia, and an independent Oromia without Ethiopia) are still entertained in the Oromo society at large, the common denominator of the three movements being the struggle for an unconditional bilisummaa/freedom of the Oromo people from any sort of political domination, economic exploitation and cultural suppression.

  That is why I do now think that the Oromo liberation movement has got the left-wing, the middle-body and the right-wing as three parts shooting at the enemy. The left-wing wants to change the whole Ethiopia, name the country as Oromia and promote Afaan Oromo to a federal/national language of the country; the middle-body wants to liberate Oromia within Ethiopia and make it to be the leading nation-state of the whole country; and the right-wing wants to establish an independent Gadaa republic of Oromia, which will have the influential position in the whole region of the Horn of Africa. These three parts of the Oromo liberation movement are now trying to harmonize their move against our common current enemy, i.e against the fascist, Abyssianist and racist Woyane. Accordingly, we do now find the Oromo liberation movement in all the spectrum of the opposition parties and liberation fronts against the oppressive regime (in the left wing, like the Oromo nationalists, who are active in AEUP, EPPF, EPRP, G-7 and UDJ; in the middle body including those organized under OFDM, OLF-KY, OPC and UEDF of MEDREK; as well as in the right wing such as the freedom fighters in OLF-QC, ONLF, ULFO). Surprisingly the main body of the OLF (OLF-SG) seems to represent the whole Fighter jet coordinating, accomodating and cooperating with all the three parts. This reality persuades us to think that the Oromo liberation is inevitable and the possible future three types of our sovereignty are not as such disadvantageous for Oromia and the Oromo people; we can now fight together for our common freedom from the Abyssinianist elites’ system of domination and then choose one of the following styles/types of sovereignty:

  – the Hindi style: the Hindi people liberated all nations and nationalities in their region and named the whole country as India, made the Hindi language as the working language of the Indian federation and of course divided the national area of Hindi into multiple federal regions. Why not we, the Oromo people, liberate the whole nations and nationalities in the Ethiopian empire, call the whole country Oromia and promote Afaan Oromo to the working language of the federation, with the historical local Odaa’s of Oromia (Odaa-Bisil, -Bultum, -Garreess, -Makodi, -Nabee and -Roobaa) being the future separate federal regions of the country?

  – the English style: the English people liberated themselves from the 700 years rule of the Roman empire, forged England as an autonomous region and united it with the neighbouring others to form the british United Kingdom, they also made English language the working language of the Kingdom. Can’t Oromia being autonomous, free and independent from the alien forces be united with the neighbouring autonomous regions to forge the Cushitic Ethiopian union, similar to that of the british United Kingdom and promote Afaan Oromo to the working language of the union?

  – the Ruski style: the Russian elites dismantled the Soviet union and established the Russian federation, which uses the Russian national language, the federation which still does have an influence on its neighbouring nations, because of its economic and military strength. Does this way of dismantling the Ethiopian empire and fostering the highly wished independent Gadaa republic of Oromia to have a further influence over the other liberated neighbouring countries more advantageous than the first two types of sovereignty?

  Interestingly, the three Abyssinianst groups (the Amhara, Tigrai and Eritrean elites) have got only one option respectively in their political struggle: the Amhara elites still can only sing about the Hindi-style for they know that Amharinya has got the privilage to be the federal language of the empire; the Eritrean elites as a minority at the periphery were so insecure to live within Ethiopia so that they had only the alternative of separation (the Ruski-style); the Tigrean elites can neither have the language privilage to opt for the Hindi-style nor the capacity to live alone as an independent nation in order to choose the Ruski-style, so they do stick at the English-style. But the Oromo and Oromia, being the majority at the center, can play all the three cards (the Hindi-, English- and Ruski-style) as long as the rule of the game in the region will be freedom and democracy. So, let’s Oromo people use our advantage and struggle with all the pro-freedom and pro-democracy forces of the Empire against the Woyane to come to the position of voting for one of the three options we do have.

  As far as I am concerned, all the three ways are not harmful, but the decision must be made by the politically conscious Oromo polity and Oromo public per referendum, when the time comes. This short essay is a bitter pill I wanted to present to the Oromo foes, who are nowadays delighting by perceiving a division of the Oromo liberation vanguard (the OLF) into three. For their information, OLF has got in its pocket, from the very beginning, only one kaayyoo (goal) of bilisummaa/freedom, which at the same time can be interpreted as three kaayyoo’s of walabummaa (three types of sovereignty), and it plays with these three cards of walabummaa based on the objective reality it is in, i.e according to the “here and now” of the situations. Even though the one kaayyoo of bilisummaa is the Oromo national self-determination, the three interpretations of the kaayyoo of walabummaa are:

  – Oromian national independence within a regional union (internal self-determination of the nation),
  – Oromian national independence without a regional union (external self-determination of the Oromo), and
  – Oromian citizens’ Independence to have a referendum on this issue of ‘independence within a union’ Vs. ‘independence without a union’.

  We know that OLF permanently advocates for all the three: for the independence of Oromia, for the Oromos’ right to self-determination, and for the union of nations in the empire/region. It emphasizes one of these three interpretations according to the condition of the time (according to the Zeitgeist). Whenever Abyssinianist elites become arrogant and start to sing about the unconditional unity of their empire with suppression of Oromos’ national rights, it stresses the necessity of an independent republic of Oromia, of course undermining the possible union. The logic behind this position is that whenever there is suppression, there will be a move for separation. When some reasonable politicians from different nations in the empire start to recognize the God-given right of the great Oromo nation to self-determination, the OLF starts to play the card of self-determination, i.e an appropriate decision per referendum either for ‘independence within a union’ or ‘for independence without a union’. Now, the one structural OLF, which we Oromo nationals have believed to own, has been divided into three, each of the factions just taking as a goal one of the three interpretations of the kaayyoo regarding walabummaa of Oromia:

  – OLF1 of Ob. Daud appears to have the Oromo national self-determination as its goal (being open for both the ‘independence within a union’ and the ‘independence without a union’ as far as the Oromo majority will decide for one of the two).
  – OLF2 of Ob. Dhugaasaa seems to make no compromise on the ‘independence without a union’.
  – OLF3 of Gn. Kamal looks like having a decision, which favours the Oromian ‘independence within a union’ of nations in the empire/region so that it tries to seek a cooperation with the Oromo nationals in the ruling party, OPDO, and at the same time it strives for a possible alliance with the reasonable “pro unity and democratic” Habesha opposition forces.

  Anyways, a merdo (bad news) to the foes of the Oromo liberation movement is that the one/three OLF(s) will never give up the struggle for the right of the Oromo nation to self-determination until we, the Oromo people, become the determiners of our own destiny, be it within the Ethiopian union or without the union. Otherwise, let’s differentiate the ongoing rhetoric from the real conviction. We heared certain Oromo politicians talking about the “fact” that the Oromo people do not want “secession”. But, I do consider such talking about the Oromo wanting independence or not is a wrong generalization. One thing we need to know as a fact is that almost all Oromo politicians (including those who do make the above mentioned rhetoric), deep in their hearts, believe in the right of the Oromo nation to self-determination. This is the hallmark of Oromo nationalists and it is the aim of our mindset (that of our spiritual organization, the OLF). This mindset, the OLF, has got only one kaayyoo of bilisummaa with the three interpretations regarding walabummaa, but it also does persue three karaa’s (strategies) including the following respective three rhetorics serving the strategies:

  – OLF mindset in the rebel organizations like the ULFO has got an explicit rhetoric of self-determination, i.e in a form of a national independence, be it within or without a union, and it fights for this kaayyoo by all means,
  – OLF mindset in the opposition organizations like OFC has got the rhetoric of struggling for liberation in only the Ethiopian context, but it covertly struggles for the same kaayyoo of self-determination,
  – OLF mindset in the ruling organization, the OPDO, has got the rhetoric, which says: “we have already achieved the liberation”, but yet it also covertly pushes for the same and similar kaayyoo.

  So, our fellow Oromo nationals, let’s allow this mindset move to the kaayyoo of bilisummaa in all the three karaa’s, despite the rhetoric of some Oromo nationalists in the opposition and in the ruling Oromo organizations. Let our foes know exactly that despite the different rhetorics, the Oromo liberation movement can never be stopped till it achieves the kaayyoo of bilisummaa Oromo and walabummaa Oromia of any type. We only need to motivate ourselves just to make our respective rhetorics and to do our practice in the liberation movement on the karaa each of us chooses in order to come to the only one kaayyoo of self-determination. We have to forget the rhetoric of Oromo politicians in the ruling party and in the opposition parties, who are doing their talks under the gunpoint of Woyane (they are just denying the right of Oromo people to self-determination at gunpoint) and let’s strive to achieve our kaayyoo, which is already determined by our mindset lead by the OLF.

  I am personally against any sort of dictatorial unity, and I am a supporter of a possible union of independent nations in the empire/region based on the free will of the respective peoples. Any unity without Oromo’s public verdict will fail, take it only 1 year, about 10 years or as long as 100 years. That is why I do advocate for a lasting solution based on free will of all the stakeholders, instead of the temporary hoyaa-hoyee of unity as a wishy-washy solution. Some organizations seem to have chosen unconditional Ethiopian unity as a precondition for the alliance against Woyane, but the unity they do strive for will surely never last long, because it is not based on accepting the self-determination of peoples, but based on a predetermination of the future fate of peoples by only few elites. The future coming alliance against Woyane, which may be forged by the OLF et al must be based on a solid ground and must take the self-determination of nations, rather than the unconditional unity of the region/empire, as the precondition for an alliance.

  This way or that way, our foes need to know that, they can only manipulate and delay the realization of Oromo’s right to self-determination, but they can never hinder it. Oromo’s mindset is leading us to our only one kaayyoo, i.e to the self-determination of the Oromo people, however long it may take. Our enemies like it or not, in reality almost all Oromo nationalists are led in our liberation struggle by this mindset. That is why the International Crisis Group (ICG) wrote: “despite its organizational flaws and divisions, many ordinary Oromos retain an almost messianic belief in the OLF as the major nationalist organization”. So, I would like to say: long live the OLF as both a fighter jet and a trinity (the OLF with only one kaayyoo of self-determination, but with the three possible interpretations of walabuummaa to be achieved through the three karaa’s accompanied by the three rhetorics).

  Just regarding the Oromo nationals, who do prefer the Hindi- or the English-style of walabummaa, I personally can understand when some of them do refuse accepting the name Ethiopia as belonging to the Oromo people, but we need to dig deep to come to the facts that the name Ethiopia is not far from the history of the Oromo people in particular and from that of the Cush in general. To illustrate this fact with concrete example, who was the warrior named Abraham Ashine (the name Ashine has got a meaning in Afaan Oromo: ‘we have begotten a child’), the man who bravely conquered and ruled Yemen as the Cushitic Ethiopia used to include not only the areas in the north eastern Africa, but also some areas in Arabia? The issue of this hero, Abraham Ashine, must be researched and the role of the Oromo in ruling even Yemen must be rightly interpreted. Fact seems to show that the Yemenites themselves were/are Cushites and the tricolor of their flag shows it all. Simply put, the Oromo people can win only when we do understand our lost and real history. The Oromo people now fighting against our own history of the Cushites (Ethiopiawinet in its true sense) is not as such constructive. Even the Agew dynasty of Lalibela (Elalibela) was part of the Cushitic Oromo kingdom; also the Aksum history is not that of the “Semetic Tigreans” as usually told. Can we really find an ancient history that the Tigreans did build in Aksum, which is not part of the Cushitic Oromo civilization? We can further say that many parts of the Arabian history are based mainly on the Oromo’s culture, because of the fact that Abraham Ashine, the king who conquered and ruled Arabia seems to be an Oromo in particular and a Cushite in general. Interestingly, even the name of the continent Asia is said to be derived from this Oromo name Ashine, according to some recorded histories, legends or stories.

  The more we dig deep, the better we know our real history and the best we can be in a position to charter our future beneficial destiny. So let’s, Oromo nationalists, be sure that we are on the right line of understanding and interpreting our history and let’s look at the fact that not only an independent Oromia of the Ruski-style, but also an integrative Oromia in a form of either a Hindi-style or an English-style can be the right kaayyoo, for which we, the Oromo nationalists, can fight. In summary, we can be like a fighter jet shooting from its three parts to attack our main enemy, the oppressive Abyssinianist elites’ system of domination which acts against our Oromummaa by targetting specially Aadaa-, Afaan-, Biyya-, Alaabaa-, and Amanti-Oromo (Waaqeffanna). Now, the very concious harmonization of the three parts of our fighter jet in targetting our enemy in unison is the alpha and omega of the Oromo liberation movement in order to be successful in our struggle. As an effective and efficient symbol of this action in unity towards the common purpose of bilisummaa Oromoo in a form of self-determination, the Alaabaa of TQO (Tokkummaa Qabsaa’ota Oromoo), which I already proposed in my last two articles, is the neutral banner, behind which we all can rally. May Rabbi/Waaqa help us, all the Oromo nationalists, to cooperate with each other, to coordinate our efforts and to move in unison towards our kaayyoo of bilisummaa Oromoo and walabummaa Oromia. May HE bless Oromia and the Oromo people!

  Galatooma!

 17. Komii guddaa sin biraa qabna warra qeerroo maaliif yoo jettan nuti barattoonni University Dirre Dawaa yeroo baay’ee gabaasaa siniif erginullee guyyaa tokko ergaa keenya gurra uummataan geessanii beektuu?maaliif(100)?

  • Jaal Obsan
   Nagaan jaallummaa bakka jirtutti si haadhaqabu.
   Dhaamsa kee argannee jirra fayyaa tahi. Ergaa ammaan dura University Dirree Daawwaa irraa nuu dhaamtan hin garre,mee fuula dura odeessa jiru qeerroo2011@gmail.com ykn ammoo facebook keenya irratti nuu dhaama. Marsaan kun keessanuma waan taheef tajaajila barbaachsu kennuufiin barbaachisaa dha.
   Nagaan

 18. Nuyi qeerroon biyya keessaa kaffaltiidhaaf ykn aarsaa of gochuuf qophaa`oo dha,garuu dhaabni keenya inni guddaanii fi inni hangafni qeerroon jalatti hiriirree mootummaa abbaa irree wayyaanee ittiin fincillu maaliif asuma bahee humna qabu maraan nu bukkee hin dhaabatu ykn maaliif fincila mul`atu hin eegalu??????????????????
  hanga yoomiitti biyya alaa taa`u,hin ga`u??jireenya dhuunfaa isaaniimoo gabrummaa saba guddaa tu caala dhiiroo???

 19. Walgahiilee Biyyoota alaatti Adeemsifamaa jiran irratti kan Miseensotaa fi Ummtaaf Ibsamu>jajjaboo sabaa irraa
  on Wednesday, June 6, 2012 at 10:31pm ·

  Ebla irraa kaasee walgahiileen lama maqaa mari jedhuun Norway fi USA keessatti gaggeffameejira. Akeeki walgahii kanaa ifaa fi dhoksaan maal akka tahe miseensotaa fi ummata keenyahubachiisuun barbaachisaa dha. Miseensoti GS ala jiran jaarmayaa dhaabaa fi hawaasa Oromooakka hubachiisaniif qabsiisi kun qophaawe.Dhiheenya kana wal gahiilee lama Oslo fi USA-tti gaggeeffamee jira. Walgahii kun akeeka ifaa fidhoksaa akka qabutti hubanna.Akeeka ifaa:- Waa’ee qabsoo marihachuu- Hogganni dhaabaa milkaawina waggaa 20n duratti argame jabeeffatee injifannoo dabalataagalmeesuu hanqatuu ,- Hogganni ABO yaada yeroo waliin deemu baafatuu dadhabuu,- Dhaabni akka hawwamutti jabaatuu dhabuun hamilee miseensotaa laaffisuu fi harca’insauumuu irra tarkaanfatee hawaasa Oromoo booressuun facaasuutti gumaachuu,- Diina irratti fuuleffatuu irra wal irratti xiyyeeffatuun wal irratti ololuu, wal loluu fi waldiineffatuun babal’atuu,- Diinaa aangoo irraa ari’amee aangoo abbootii isaa deebi’ee dhuunfatuun ol aantummaadurii deebisuu barbaadu firoomfachuu kan dharra’uu deebi’ee mul’atuu; jechuun ABO fihoggana yakkan.Akeeka Dhoksaa: Dhaaba ABO dadhabsiisuuJarreen kun:- Dhaaba dadhabsiisuu keessatti qooda kan qabaataa turan, kanneen ajaja dhaabaa alasosso’anii fi dirqama dhaabni itti kennu lagataa turan tahuu,- Ajajaa fi marii dhaabaan alatti quunnamtii seeraan alaa diinaa fi alagaa wajjiin kan gochaaturanii fi jiran tahuu,- Maqaa araara buusnaan maanguddummaan dhihaatanii yaada faallaa kaayyoo dhaabaatarkaanfachiisuuf kan tattaafatan,- Midiyaalee farreenii fi waltajjiilee adda addaa irratti kaayyoo ilmaan Oromoo irratti dhumanbusheessuu irra dabree Oromoo kan hiriirsineef bilisummaaf miti! jechuun kanneen isaanamananii kaayyoo bilisummaaf lubbuu isaanii dabarsan kabajaa kan dhorkatan,- ABO irratti ololuu malee isaanii diinaa fi dhaabota biraa irratti isaanii yaada kennatanii hindhaga’amne,- Kanneen heeraa fi seera dhaabaa irra ejjatanii dhaaba irratti fincilan jajjabeessuu, tumsuu fiwaliin hiriiruu keessatti qooda qabaataa turan,- Gariin caasaa fi sirni dhaabni ittiin hojjatu akka isaan fedhanitti tahuu dhabuu irraa mufataniidhaaba irraa fagaatani dha.- Caasaa dhaabaa keessaa miseensota yaasuun dhaaba jigsuuf kanneen hojjatan keessajiraatuu;Karoora isaanii kan ilaaluun:1. Akeekni duraa ABO dadhabsiisuu irratti hojjatuu dha.- kana milkeessuufis miseensota cichoo tahan , hogganaa fi miseensota, deggeraa fimiseensotni akka wal shakkan taasisuu irratti hojjatu,- Kanneen dhaaba irraa mufii qaban barbaaduun ofitti dabaluuf carraaqu,- Dhaabni haala amma jiruun wahittuu nuhi hin baasu jechuun hamilee miseensotaa fideggertootaa laamshessuun danda’ame ofitti dabaluu dadhabame ammo qabsoobilisummaa irraa abdii dhabanii mana mana isaaniitti akka galan taasisuu,- Tarkaanfiilee WBO fi humni addaa WBO yeroo adda addaatti fudhatu busheessuun ololaWBO fi ABO irratti oofuu;- Yaada haaraa kan gadi hin baafneen ummata rarraasuun akka abdiin eeggatu gochuun ofittihawwatuu/of jalatti hiriirsuu,2. Haala olitti kaa’ameen haala aanjeeffachuu dhaan akeeka dhoksaan qaban guuttatuuf kanhojjataa jirani dha.Gama miseensotaan kan irratti hojjatamuu qabu:- Kaayyoo ABOn ittiin bu’ureeffame irratti cichuun tiksuu,- Olola dharaa fi hamilee buusu oofamuun osoo hin baaragiin dirqama qabsoo bahatuu irrattixiyyeeffatuu,- Shakkii miseensotaa fi hoggana gidduutti uumuuf yaalii godhamu jabinaan ittisuun dhaabaafi hoggana irratti shira yaadame fashalsuu irratti hojjatuu,- Yaadaa fi qalbiin keenya olola kanneeniin qabamee akka diina irratti hin fuulleffanneef yaaliigodhamu irra aanuuf diina irratti xiyyeeffatanii hojjatuuII. Kan Ummataaf Ibsamuu Qabu:1. Waggootni chaarteraan boodaa akka itti dabarfaman;2. Haala wayta ammaa biyya keessatti mul’atu,3. Tattaaffii gama ABOn itti jiramu,(biyya keessaa fi ala)4. Shira ABO irratti hojjatamaa jiru:a) Gama Oromootaan:- Maqaa maanguddummaan araara fashale ABO qofa gaafatamaagochuun akeeka tarkaafachiifamuu yaalame turee fi fashaluu isaaf ABO yakkuu, Wayyaaneenkufuuf jedha jechuun qalbii ummataa rarraasuun hawwii dhugoomuu hin dandeenyeenqalbii ummataa qabsoo irraa jallisuu, akka ummatni qabsoo bilisummaa irraa abdii dhabuufkaayyoo ABO irratti afanfajjaa’u gochuu, ammas araara buusna, qabsoo jabeessina yaadajedhuun kana keesssa gugatuun keeka qaban galmaan gahatuuf hojjataa akka jiran; (Kanmiseensaaf ibsamu keessaa Akeeka Ifaa fi Dhoksaa jedhu asittis bal’inaan ibsuu dha.)b) Gama diinaan :- ABO shororkeessaa dha jechuun Mana Mari keessatti murteessuu, Oromoosabboonaa tahe hidhuu,ukkaamsuu, dhabamsiisuu, video sobaa irra deddeebi’ee TV dhaanagarsiisuun ummataa fi ABO adda qooduuf yaalu, … kkfc) Waan Warri Amaaraa ABO irratti hojjataa jiran:- Maqaa balleessuu, barreessaa sobaa irrattibarreessuu, ABO dhaaba genocide gaggeessu dha jechuu, ABO diiguu qabna jedhaniihojjataa akka jiran, walumaa gala QBO facaasuuf duula dhaabbataa gaggeessuu fi OromooXumuraFilmaatni ummatni Oromoo qabu tokkichi jarmayaa qabsoottii jiruu fi qabsoo jabeesuu qofa tahuuwal dura dhaabuu…. kkf hubachiisuu.Miseensota haala deemaa jiru irratti yeroo yeroon walgahii godhanii hubachiisuuCaayaalee fi komunitiilee jiraniif haala jiruu irratti ibsa kennuuGurmuu Oromoo walitti ittichuu irratti hojjachuuHaala kanaan qabamne qabsoo diinna innikkaa irratti goonu akka hin daganne yaadatuun walyaadachiisuu.
  Gadaan Gadaa Bilisummaa ti!
  Injifannoon Umamta Oromoof!
  SHG-GS-ABO

 20. Jabaadhaa , lammii koo, isin humnaa fi jabina keenya dha, kan dandeenyu maraan isin cinaa dhaabbanna hamma lubbuun keenyi addunyatti kana irraa gargar baatutti, hedduu isin jaallanna, kabaja guddaa isiniif qabna nuy ilmaan Oromoo!

 21. I leave a leave a response each time I appreciate a post on a site or I have something to contribute to the
  conversation. Usually it’s caused by the sincerness displayed in the article I read. And on this article Contact QEERROO. I was actually excited enough to leave a leave a responsea response 😛 I do have some questions for you if you usually do not mind. Could it be just me or do a few of the comments come across like left by brain dead people? 😛 And, if you are posting on additional social sites, I’d like to
  keep up with anything new you have to post. Could you make a list all of all your public pages like your twitter feed, Facebook page or linkedin profile?

 22. Pingback: guyyaa 6 / 6/ 2015 maggaalan finfinneen gubacha jiraa | adammisoma

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s