Wayyaaneen TPLF yeroo ammaa kanatti Oromiyaa bakkoota gara garaa keessatti milishoota gandaa walitti qabuudhaan leenjii kennuuf dirqaa jira.

Amajjii  30,2017  Murni  Wayyaanee yeroo ammaa kanatti Oromiyaa iddoowwan garaagaraatti milishoota gandaa walitti qabuudhaan leenjii waraanaa kennaafii jira.
Haaluma kanaan yeroo ammaa Godinaalee akka Harargee, Shaggar Lixaa, Wallaggaa fi Jimmaa keessatti aanota baay’ee keessatti leenjisaa jiraachuun baramee jira. Shirri mootummaan wayyaanee milishoota kanneen leenjisaa jiruufis sochiin ummata Oromoo daran jabaachaa jiraachuu irraa soda guddaa waan qabuufi.
Akkuma kanaan dura bare Wayyaanee irree ummata Oromoo ummatuma Oromootiin cabsuuf yaaluuf ta’uu hinhaalamu. Ilmaan Oromoo wal ajjeesisaa, walirratti duulchisaa umrii dheereffachaa kan har’a ga’e mootummaan wayyaanee ammas shira walfakkaatuun Humna Ittisa Ummataa dadhabsiisuuf milishoota kanneenitti dhimma ba’uuf akka ta’e ifatti barame. Milishaan gandaa mootummaa wayyaaneetiin leenji’ee ilmaan Oromoo biyya abbaa isaaniif falman irratti dhukaasuuf yaaluun garuu, ofii fi maatii ofii irratti murteessuu akka ta’e asumaan dhaammanna. “Sodaa abjuu hirriiba hindhaban” akka jedhamu sana leenjii milishaa gandaaf kennamu sodaatee Oromoon gaaffii abbaa biyyummaa irraa duuba hindeebi’u. Ummatni Waraana Agaaziitiif hinjilbiiffatin milishaa gandaaf jilbiiffata jedhanii yaaduun gowwummaa fakkaata.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s