Dhaamsa Beekan Gulummaa Irraa

Hidhaata armaan gadii kana tumadhaati waan keessa jiru mara dubbisaa.

downloadhttp://beekanguluma.org/index.php/2016/04/24/faayidaa-dubbisuu/http://beekanguluma.org/index.php/2016/04/24/nurraa-gala-diinni/http://beekanguluma.org/index.php/2016/04/24/isin-hoo/http://beekanguluma.org/index.php/2016/04/24/freedom-speech/http://beekanguluma.org/index.php/2016/04/24/suuraawwan-babbareedoo-yaadannoo-magaalaa-new-york/http://beekanguluma.org/index.php/2016/04/24/dhibee-qaama-saalaa/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s