1 thought on “ቄሮ: የኦሮሞ: ወጣቶች: ለነፃነት:ንቅናቄ: ድምፅ: የሳም:ንቱ: ዜና:: (SQ )March 2, 2016

  1. Bareeda uduun keessan fi akkasuma qabsoon isin gaatan nama gamachiisa garuu uduu keessan irraatti keessa deddeebi’a adda baafadha uduu sobaas hin barbaannu kaayoon keenya sobaa miti nuti kan du’uutti jirruufi dhugaafi malee sobaafi miti ammaas W.B.O. NISsobaaf usoo hin taane dhugumaaf haqa namaa usoo hin taane haquma keenya barbaana dhiifamaan woliin dubbi kijibaa akka itti hin daballe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s