Godina Lixa Shaggar Magaalaa Amboo fi Aanaawwaan Amboo Jiran Keessatti Xumura Mootummaa Wayyaaneetti Gochuuf Jecha Diddaan Ummataa Haalaan Jabaachuu Qeerroon Gabaase.

Amajjii 24,2016  Godina Lixa Shaggar Magaalaa Amboo fi aanaawwaan Amboo jiranitti Warraaqsii FXG haalaan jabeessuun Uummatni fi Qeerroon Dargaggootni Oromoo Mootummaa Wayyaanee EPRDF/TPLF/OPDO Waraanaa nurratti labsee lafarraa nu fixaa jiruu jalatti hin bullu, gaaffiin mirga abbaa biyyummaa dhiyeeffanneef deebiin nuuf haa kennamu, Mirgi namummaa fi Dimookiraasii nuuf haa kabajamuu, Mootummaan Federaalaa fi Bulchiinsii Magaalaa finfinnee Master Pilaanii Finfinnee Labsiin haquu qaba, Mootummaan EPRDF/TPLF/OPDO Waraana nurratti Labsee Labsii nurraa kaasuu qaba yoo kaasuu baatees Wareegama Qaalii baasuun of irraa kaasuuf qophiidha jechuun murtii dhumaa dabarfachuu ibsatanii Warraaqsii itti fufe jira. Qabxiilee armaan gadii kunis yeroo amma kanatti bakka hundatti utuu wal irraa hin citiin kan fudhatamuu qabanii fi fudhataam jiran ta’uu ibsan.

1.       Qonaan Bultootni, daldaltootnii fi qaamni hawaasa marti kanfaltii gibiraa  mootummaa  saamichaa irratto bobbaa jiruu  fi yakkama kanatti akka hin kaffallee ibsatan.

2.       Walga’ii bifa kamiin iyyuu mootummaan abbaa irree waraanaan bulaa jiru kun godhuu akka hin hirmannee murtii fudhatan.

3.       Mootummaan Wayyaanee atattamaan aangoo gadhiisee yakka ajjeechaa ilmaan Oromoo irratti rawwateef akka itti  nuuf gaafatamu ,

4.       Ilmaan Oromoo wareegamaniif itti gaafatamuu qaba, gumaas kanfaluu qaba,

5.       Daandiin Konkolaataa kan Waraannii wayyaanee irraa fiiguun qe’ee keenyaatti nu dararaa jiruu daraan jabeessuun cufuun falmaa hadhaawaa jabeessuuf murtii fudhanne jirra.

6.       Hidhamtootni siyaasaa Oromoo hundii ataattamaan akka hiikaman.

7.       Mootummaan Cee’umsaa yeroon akka hundeeffamuu fi Mirgootni namummaa fi dimookiraasii hanga nuuf kabajamuutti falmachuu irraa duubatti hin deebinu jechuun uummatni Oromoo Aanaa Amboo fi nannaawaa Magaalaa Ambootti argamaan Murtii ulfaataa fi ijibbachisaa fudhachuutti akka seenaan labsataniru.

Haaluma kanaan Aanaa Amboo gandootaa baadiyyaa fi magaalaa keessatti Uummatni kanfaltii gibiraa guutummaan guutuutti dhaabuun, mootummaa Wayyaanee humnaan dirqamsiisuu barbaaduu dura dhaabbachuun falmaa isaa itti fufee jira, dabbaalloota gandaa ergama wayyaanee sodaatanii galmaan ga’uuf fiigan illee uummatni akeekkachiisuun bakkeewwaan muraasatti immoo wajjiraalee gandaa irratti diiguun uummatni tarkaanfii kamiif iyyuu qophaa’aa ta’uu argisiisee jira. Haaluma kanaan Aanaa Amboo Gandoota akka Waddeessaa bakka ilmaan Oromoo bara baraan Wayyaaneedhaan Wareegamtu, Haroo Xiroo, Galaan, Xullee ,fi Cittuu  keessatti Uummatni guutummaati Sirna Abbaa irree jalatti hin bulluu jechuun murtii olitti dabarfatan hojiirra olfachuu isaanii mirkaneessuun yeroo amma ofiin wal bulchaa jiraachuu fi wareegama loltoota wayyaaneen issaan irratti fudhatamaa jiruu, Amajjii 20/2016 irraa eegaluun bifa adda ta’een jala dhaabbachaa jiru.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s