Fincilli Xummura Gabrumaa (FXG) utuu wal irraa hin citiin daran jabaachuun itti fufe!!‏

Mudde 28,2015 Godina Kaaba SHaggar(Godina Salaaleetti) Warraaqsii Biyyoolessaa Oromiyaa Fincilli Xummura Gabrummaa (FXG)’n Utuu Wal
irraa hin citiin itti fufinsaan gaggeeffamaa Jiru daran jabaachuun itti fufe.
Guyyaa har’a goototni Barattootni Oromoo Aanaa Hidhabuu Abootee M/B General Taddasaa Birruu Sadarkaa 1ffaa, 2ffaa fi Qopha’inaa fi
Uummatni Oromoo jiraattootni Magaalaa Ejeree waliin Ta’uun Gaaffii mirgaa waan karaa Nagaa gaafatneef Yakki waraanaa nurratti labsamee
kaafamuu qaba, awarranni Uummata siivilii mirga Isaac falmatu irra qubsiifamee takka waraanaa dalagaa jiru seeraatti dhiyaachuu qaba;
Dullii hidhaa Oromiyaa keessatti Uummata Oromoo irratti banamee atattamaan kaafamee Hidhamtootni ilmaan Oromoo hidhaman hiikamuu qabu,
Mootummaa Goolessituun Wayyaanee atattamaan Aangoo gadi Lakkisuu qaba. Ergaa Mootummaa karoorri Master pilaanii Finfinnee fi Labsiin
Magaaloota Oromiyaa fedhii ummataa aladha waan ta’eef ni fudhanna jedheen; Sababiin kanaan ilmaan Oromoo madaa’anii fi Loltuu  Wayyaaneetiin warreegamaniif Itti gaafatamaan Mootummaa dha. malee uummatni Maal Balleesseetu Jumlaan hidhamaa? Maal balleessetuu
Ajjeefamaa?? Mootummaa yeroo Jalqabaaf Uummata isaa bulchaa jiru irratti waraana Labsee Mootummaa EPRDF qofaa ta’uu Addunyaa irratti
kallatti heddujn ibsamaa waan jirruuf mootummaan yakkamaan kun nu hin bulchu. Gaaffii keenyaaf deebiin nuuf haakennamuu. jechuun Guyyaa
har’aa Warraaqsii Xummuraa sirna Garboomsaa (FXG) gochuutti seenaan.
Mootummaan Abbas Dirree Wayyaanee Uummata karaa Nagaa gaaffii mirgaa gaafachaa jiruu irratti loltuu isaa bobbaasuun Uummata goolaa
jiraachuun ibsame. Injifannoo Uummata Oromoo!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s