Abbaan Irree Waayyaanee Filannoo Kijibaa Barana Gaggeeffame Irratti Waan Hin Filataminiif Hujummoo Bishaanii Nurraa Buqqise Jedhu Jiraattotni Aanaa Adaamaa

Waxabajjii 19,2015

11639862_728757243937015_1377064646_oAanaa Adaamaa ganda qonnaan bulaa Marabbee Marmaarsaa  keessaa gabaasi Qeerroo naannichaa  akka addeessutti akkuma beekamu mootummaan abbaa irree filmaata dura ummata goyyoomsuf tajaajiloota yeroodhaf kanneen akka ibsaa,bishaani fi kkf gandarra deemee galchaa turuun isaa ni yaadatama.haa ta’u malee ummatni tooftaan Wayyaanen yeroodhaa yerootti umrii bittaa dheerefachuuf itti jijjiiraa ture kun dursee waan hubateef sagalee tokkollee osoo hin laatiniif paartii KFO tif kennuun isaa kan yaadatamuudha.11543045_728756600603746_673656104_o

Haala kanaan mootummaan abbaa irrees diddaa uummataa kanatti kan dallane tajaajiloota filmaata dura galche sana irra deemee buqqqisuu fi ciruu eegalee jira. Aanaa Adaamaa G/Q/B,Marabbee Marmaarsaa keessatti jiraattota muraasa irraa isin sagalee nuuf hin laatne akkasumas ummata nurratti kakaasaa jirtan jechuun hujummoo bishaanii jalaa buqqisee jiraattotni kun rakkoo bishaan dhugaatif saaxilamaa jiru , egaa yaa lammii koo “Surree jilbarraan dhumte Abbaatu waraannata Deega ijoollummaan dhufte Abbaatu tattaafata “akkuma jedhan ,mirga keenyaaf qaama biroo otoo hin taane numa mataa keenyaadha falma finiinsaa jedhu jiraatoti naannichaa.

11642108_728756840603722_10290469_o

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s