እውነት ተናገሪ!!

Mesert Tulluuምነው ማትናገረ ተናገሪ እውነት፡                                                                                  

ሁሌ ምትታፈን በስው ስራሽ

አንድው እውነት ሞቶ ውነትን ሲያበስር፡

ሌላው ግን በአፉ ውሽትን ደስኳሪ፡

ተናገረ ዝም አትበል እውነት መሆክን፡

አትሞት አትጠፋ ነዋሪ ነህ በውን፡

ተሸብህ በውሸት እንዳትወጣ ኢፋ፡

አንተ እንደ ነበረክ በአለም ላይ አንጋፋ፡

የስው ልጅ ሲመጣ ወደዝች ምድር፡

ውሽት አይነገር ከውነት በቀር፡

አዳም ሲያስተምር ፉቅርና እውነት ፡

ሔዋን ስትደገም ጀመረ ወሽት፡

እግዜር ሲፈጥረን በዝች ምድር፡

ዋሾ እንዳንሆን ከውነት በቀር፡

እኔ እውነት ነኝ እውነትም ነች እኔ፡

ውሽት የማይቃጣኝ ነዋሪ ነኝ በውኔ፡

ታእዲያ ስንቱ ሀጥያት ሲስራ ሰንት ግፉ፡

እውነት ለምን ትጥፋ ለምን ትሽነፉ፡

Read More:- እውነት ተናገሪ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s