Breaking News:- Barattooti Oromoo Yuuniversitii Jimmaa FDG Itti Fufuun Waraana Wayyaanee Agaazii Jedhamu Waliin Wal Qabaa Jiru.

diddaa9Fulbaana 4,2014 Goototni barattootni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa FDG qabsiisuun guyyaa har’aa walga’ii Wayyaanee guyyaa 15nif teesisaa turte irratti gaaffii mirga abbaa biyyummaa gaafachaa turreef deebiin nuuf kennamuu qaba jechuun walga’ii wayyaanee fashalsan.
Goototni dargaggootni barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa irratti Godina kibba lixa Shawaa fi Godina Jimmaa irra walitti
qabamanii walga’ii dirqamaan Wayyaaneen guyyaa 15nif teesisaa turte irratti gaaffii mirga abbaa biyyummaa Oromoo gaafachaa turreef hanga guyyaa har’aatti deebiin nuuf kennamee jiruu: Hidhaa, reebichaa, ajjeechaa, barnoota irraa arii’amuu, mirga dimookiraasii fi namommaa sarbamuudha.Adeemsi kun ittumaa FDGtti nu jabeessa malee kaayyoo keenyaa fi mirga keenyaafi mirga uummata keenyaa kabachiisuu irraa duubatti nu hin deebisu jechuun guyyaa kaleessaa halkan guutuu barruulee warraqsaa fi ibsa ejjennoo qabxii 12 of irraa qabu kan gaaffii uummata Oromoo waliigalaa qabate uummataafi mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa Agriculture fi saayinsii fi Teekinooloojii keessaa bittineessa buluun guyyaa har’aa ammoo FDG qabsiisuun mootummaa Wayyaanee raasuu itti fufan.

Goototni barattootni Oromoo irree fi gaachana uummata Oromoo ta’an guyyaa har’aa wayita ergamtichi wayyaanee kan uummata Oromoo bakka bu’uu hin dandeenye Muktar Kadir karaa foddaa Plasmaa ergaa mootummaa fashistii Wayyaanee EPRDF dabarsaa jirutti olola farreen nageenyaa fi mootummaa shororkeessa hin dhageenyu jechuun mooraa Yuunibarsiitii Jimmaa mooraa Agriculture fi Saayinsii fi Teekinooloojii keessatti wayyaaneen dirqamaan walitti qabdee turte FDG qabsiisuun mootummaa wayyaanee balaaleffachuun eenyummaa dargaggoota Oromoo dhugaatti ifatti diinatti argisiisan. Oromiyaan Mootummaa mataa ishee hin qabdu Muktaar nu bulchuu hin danda’uu ergamaan Wayyaanee Muktaar Oromoos bakka hin bu’u jechuun mormiin haammate.

Yeroo amma kanatti goototni barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa waraanaa Wayyaanee agaazii fi poolisoota Federaalaa Wayyaanee EPRDF waliin waldura dhaabbachuun sagalee mormii guddaa dhageesisaa jiru. Waraanni Wayyaanee akka barattootni mooraa keessa gadi hin bane mooraa keessatti ittisuun barattoota Oromoo meeshaa tokko of harkaa hin qabnee qawween dura dhaabbachaa jiru.

3 thoughts on “Breaking News:- Barattooti Oromoo Yuuniversitii Jimmaa FDG Itti Fufuun Waraana Wayyaanee Agaazii Jedhamu Waliin Wal Qabaa Jiru.

 1. Pingback: Gadaa.com | FinfinneTribune Barattooti Oromoo Yuuniversitii Jimmaa FDG Itti Fufuun Waraana Wayyaanee Agaazii Jedhamu Waliin Wal Qabaa Jiru |

 2. Saba koo
  Lammii koo,saba koo,mee akkam naaf jirtuu,
  Magaalaa fi baadiyaa,dhaamsi koo haa geettuu,
  Gaafii isin gaafadha,deebiin na simattuu,
  Oromoo ta’uu keessan hangam ittiin boontuu,
  Sabboonummaa keessan akkamitti ibsituu,
  Cunqursaa Itoophiyaa hoo,akkamitti laaltuu,
  Gari gariin namaa hoo,maaliif of dhoksituu,
  Ani yoomuu ittiin boona,isin hoo maal jettuu???
  Yaa dhukkuba hamaa,
  Dhabamuu tokkummaa,
  Kan dhibee gabrummaa,
  Kan ajjeechaa qaamaa,
  Kan hidhaa waaddamaa,
  Waan goodansa lamaa,
  Kan horii fi dirqamaa,
  Lammii koo naaf himaa,
  Furmaanni maalumaa???
  Warri hirkoo taatee,diina jala deemtu,
  Ati ergaramtuun,waardiyyaa dhaabbattu,
  Warri aadaa fi seenaa saba kee dhoksitu,
  Warri biyya kan kee alagaaf gurgurtu,
  Warri icciitii sabaa,diinatti odeessitu,
  Warri garaaf jettee lammii gurgurattu,
  Warri Itoophiyummaa sana nutti faarsitu,
  Warri diina tumsuuf garayyuu tirtirtu,
  Eenyu akka taate,silaa ofi hin beektu,
  Addunyaan dukkanaa tun gaafa bariitu,
  Eessa seentu laata gaafa aduun baatu???
  Itoophiyaa faarsitaa,waan dhiigni kee hin qabne,
  Alagaatti makamtee,eenyummaa kee hin beekne,
  Maaf saba gurgurtaa,waan galaa sii hin taane,
  Maaf biyya kee murta,waan seenaan hin himne,
  Hedduu hiriyyoota kee,warra diinni gane,
  Maaf gantummaan diinaa fakkeenya sii hin taane,
  Ilaaltee,hin hubattuu;ofirra hin mil’annee,
  Warroota armaan duraa,irraa waa hin hubannee,
  Dhaabi firooma diinaa,keessaayyuu Wayyaanee,
  Jennee si gorfanna,yaa lukkee waa hin yaannee,
  Irraa fagaadhu mee,jarri sun nuu hin taanee!!!
  Nu Itoophiyaa miti,dhiigaa waa hin himannuu,
  Osoo isaan taanee,achirraa hin baqannuu,
  Dhiigaan tokkoo mitii,kanaaf kan shakkamnuu,
  Manuma keenyatti silaa waa hin dhaanamnuu,
  Nuu fi isaan tokko miti,seenaas yoo qorannuu,
  Adurree fi hantuuta;walittuu hin dachaanuu,
  Habashummaa tanaan homaa wal hin beeknuu,
  Halkanii fi guyyaa hidhatti kan guuramnuu,
  Akka Leenca baddaa,qawween kan eeggamnuu,
  Bilisummaa barbaadna;wanti nu gaafannu,
  Kanaaf,ajjeefamna,badii homaatuu hin qabnuu,
  Dhumnee badna malee,duubatti hin deebinuu,
  Ammallee itti fufna,sodaa isaanii hin dhiifnuu,
  Jabaadhaa,saba koo tokkummaan haa kaanuu!!!
  Si yaa gufuu,qabsoo,ergaramtuu diinaa,
  Situ afoo dhaabbata,galma saba kanaa,
  Jallattee,of miidhuu kee kana maal jennaa,
  Gurraan nu dhageettaa,mee waa si gaafannaa,
  Galanni kee maalii,waardiyyummaa diinaa,
  Gaaf tokkoo,si ganaa,diinni yoomuu diinaa!!!
  Abdii Baalee Oromiyaa
  Fulbaana 04,2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s