Qeerroo Edit

Qeerroon Bilisummaa Oromoo qabsoo FDG mootummaa abbaa irree irratti gaggeessaa jiru jabeessuuf  haala yeroo irratti hunadaa’un ibsa qabxii 10 of jalaa qabu dabarse!!

Adoolessa 29,2014

Qeerroon Bilisummaa Oromoo dhaabbilee barnoota Olaanoo walitti dhufuun haala yeroo irratti marii bal’aa gochuun rakkoo abbootiin irree uummata Oromoo irraan ga’aa jiranii fi turan ibsuun sirna EPRDF/TPLF/OPDO burkutaa’ee kufuuf jiru aangoo irra qaarisuuf qabsoo FDG jabeessuun furmaata ta’uu irratti walii galuun ibsa qabxii 10 baafachuun ilmaan Oromoo hundaaf waamicha gochuun marii haala yeroo irratti gaggeeffatne milkiin xummurachuu keenya ibsina.

Uummanni Oromoo qe’ee fi qabeenya isaa irratti kabaja namummaa fi abbummaa dhabuun mirga namoomaa fi dimookiraasii mootummaa abbaa irree Wayyaaneen (TPLF/EPRDF/ eega mulqamee waggaa 23faa lakaawwachaa jira. Qe’ee fi lafa isaa irratti itti dhukaafamee guyyaa saafaa ajjeefamaa jira. Qe’ee fi lafa gabbataa akaakilee fi abaabilee keenyaan eegamee as ga’e maqaa investimentii fi liiziin alagaa fi abbootii qabeenyaa aangowoo mootummaa ta’aniin afaan qawween dirqamanaii irraa buqqifamaa jiru. Qabeenyi tajaajila hawaasaaf kennan akka Hospitaalaa, Warshaalee gurguddoo, lafa albuuda qabuu fi kkf irratti gurguramaniiru.

Beektootni fi abbootiin qabeenya Oromoo Oromiyaa irratti Carraa investimentii fi hojii misooma garaagaraa dhorkatamuun biyya irra arii’atamaniiru.  Beektotni hayyootni Oromoo ani Oromoodha mirgi Oromoo kabajamuu qaba, roorroo fi hacuuccaan Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru dhaabbachuu qaba jedhanii waan dubbatan qofaaf hoomaan waraanaa itti bobbaafamee kumootan kanneen lakka’aman rasaasan ajjeefamaniru, kumoota dhibbootan kanneen lakka’aman immoo mana hidhatti guuramuun dararaa ilma namaaf hin malleef saaxilamaniiru, hidhaa keessattis ajjeefamaniiru.  Mirgi barachuu irra kaafamee barattootni Oromoo hedduun barnoota irraa dhorkamaniiru.  Qoqqobbiin siyaasaa uummata Oromoo irra kaa’amee Oromoon akka baa’ina uummata isaa, Qabeenyaa isaa fi bal’ina lafa isaatti qoodannaa  aangoo, dinagdee, hawwaasummaa, Afaanii fi aadaa illee akka carraa hin arganneef ukkamsaan siyaasaa abbaa irree uummata keenya irra kaa’ame jira. Guutummaa ibsa kanaaf:- Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Adoolessa 29 2014

1 thought on “

  1. Pingback: The Oromians Protest Ethiopia’s New Master Plan of Ethnic Cleansing against the Oromo in the Name of Development Expansion of Finfinnee (Addis Ababa) | OromianEconomist

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s