Oromiyaa Bakkoota Gara Garaa Keessatti Olola Dharaa Mootummaan Wayyaanee Deemsisu Diddaa Ummataan Fashalaa Jira!‏

Waxabajjii 25,2014 Finfinnee

DIDDAAWayyaaneen EPRDF Leenjii addaa jechuun Barattoota Oromoo irratti hojjechuuf karoorfatee kan ka’e Diddaa barattootaan fashalaa jira. Diddaa barattootaa fi Uummataa isa mudate dura dhaabbachuuf dhaabbiilee barnootaa garaa garaa keessatti barattoota waamuun wal gahii walitti qabuuf yaaltus gaaffiin abbaa biyyummaa jabaachuun kaabinootaa fi jala deemtota Wayyaanee muddama keessa galchee jira. Dhaabbiileewwan barnootaa

1.         Koollejjii Leenjii Barsiisotaa Shaambuu

2.       Koollejjii Leenjii Barsiisotaa Asallaa

3.       Yuunivarsiitii Bulee Horaa

4.        Yuunivarsiitii Madda Walaabuu

5.       Yuunivarsiitii Wallaggaa

6.       Koollejjii Barsiitotaa Jimmaa

7.        Koollejjii Barsiitotaa Mattuu fi D/doolloo

Keessatti olola dharaa oofuuf wayyaaneen barattoota walitti qabde irratti gaaffiiwwan hedduun burquun mootummaa wayyaanee dhiphina keessa seensisee jira. Gaaffiiwwan mirgaa

1.         ABO Osoo uummata Oromoof dhaabbatuu maaliif shororkeessaa jettan?

2.       Warreen hidhaman haa hiikaman

3.       Misooma odeeffamu keessaa Oromiyaan hammam fayyadamte?

4.        Barataa Oromoo ajjeefamaniif itti gaafatamaan eenyu?

5.       Wayyaaneen abbaa irree dha.

Kanneen jedhan burquun wal gahiin mootummaa wayyaanee olola dharaa oofuuf qopheesse harkatti fashalee jira.

Haaluma wal fakkaatuun Duulli Uummata tasgabbeessinaa Obbo Muktaar Kadiriin durfamu mormii hiiira nagaa Magaala Naqqamtee fi Gimbii keessatti qopheeffamuuf saganteeffame fashaluun walgahiii Uummataatti jijjiiramee jira. Uummatni wal gahii Wayyaaneen waamte irratti bahes hojjettoota keessumaa ammo kanneen jala deemtota tahan yoommuu tahu doorsisaa fi hojii irraa arii’amtuu maqaa jedhuun tahuun hubatamee jira.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s