Har’a Caamsaa 5,2014 Lixa Shawaa Anaa Midaqanyii Keessatti FDG Gyyaa 5ffaaf Jabaatee Itti fufe.

Diddaa

Caamsaa 5,2014 Gabaasa Qeerroo Ballammii
Camsaa 5/2014 Godina Lixa Shawaa aanaa Midaa Qanyiitti FDG Guuyyaa 5ffaa utuu walirraa hincitiin dargaggeessa, barattoota, ga’eessoota dubartoota ,Shamarraan, qoteebuulaa, daldalaa, barsiisota, fi hojjeettotaa ille kanhirmaachisee fi poolisoota dhalootan Oromoo ta’anillee ofitti hawwachuun yeroo ammaa kanatti gaggeeffamaa jira.

Ummaanni Oromoo gara Midaqenyii guyyaa har’as itti fufuun, gaaffii karaa nagaa gaafachaa jirruuf ajjeechaan, hidhaan, duutii, dararaan dubbatti nu hin deebisu jechuun eejjeennoo isaanii jabeeffachuun FDG finiinsuun yeroo amma kanatti uummanni hiriiraan kallattii sadiin gara bulchiinsa aanaa Midaa Qanyii Malaalaa Baallaammiitti deemaa jira.

Ummatni kun dheengaddaa waajjira bulchiinsa aanaa sanaa to’achuun bulchiinsa aanaa sanaa harka kennachiisuun ni yaadatama, akkuma beekamuu guyyaa har’atti deebii gaaffii keessanii isiniif kennina jechuun waan beellamni uummataaf qabameef uummaanni bakka jiruu wal waamee gamtaadhaan hiriiree gaaffii isaa fi deebii kennamuuf fudhatee mirga isaa kabachiifachuuf , dandii irraatti dandii konkolaataa mukkeen itti ciraa bulee daandii cufuun hiriirri gaggeeffamaa jira. uummaanni Ajjeechaan nurraa haadhabatu, Ummaata keenya Amboo, Gudar, Xiiqur Incinnii fi Ijoollee keenyaa dhabbilee barnoota keessatti ajjeefama jirtuuf Mootummaan itti gaafatamadha, Mirgii abbaa biyyummaa nuuf haa kabajamuu, waraanaan nu bulchuun yakka. Dmookiraasii dhugaa barbaadna jechuun dhaadannoo ajaa’ibsiisa dhageesisa jira, gabaasaan kun itti fufa….

3 thoughts on “Har’a Caamsaa 5,2014 Lixa Shawaa Anaa Midaqanyii Keessatti FDG Gyyaa 5ffaaf Jabaatee Itti fufe.

  1. Godina hararge lixaa,mana baruumsa sad.2ffaa bookee,galamso fi baddeessaa,akkuma ijoolleen qophii xumuratanii,hiriira bahuu jalqabaniin polisoonni federala ijollee tumanii bittinneessan,ammas wanti jiru,kanamoonni irraa of eeguu qaban,jarrii galgala sa’aa lama booda nama tumuu eegalanii jiru,akkasumas halkan mana namaa jala akka dhaabbataa bulan waan taheef akka irraa of eegaan dhaamnaaf.galatoomaa!

  2. uummatni oromo jimma,iluu,arsii fi shawaan kaaba eessa jirtu?bilisummaan isin hin ilaalure?? shawaan lixaa fi wallaggi ija(onnee)uummata oromooti.jabaadha!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s