2 thoughts on “SBO Onkoloolessa 27 Bara 2013

  1. Galanni koo guddaa!sbo viva! baay’een gammadee qopheesisootaa!waan yeroo ammaa wayyaaneen ‘project’ irratti poropogaandaa oofaa jirtu kana uummutni keenya bu’aa irraa argatu hinqabu.fedhiin keenya bilisummaa qofa FDG Finiinsuun garbummaa ofirraa niganna.qophiin Yaayyaa Gammadaa nuuf dubbise baay’ee gaariidha barumsa siyaasaa isa dhugaa ofkeessaa qabuudha.bravo sbo keep it up!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s